خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خلقت کیهان از احد یت و صمدیت آغاز شد

article 2

 


 احد صفت ذاتی خداوند متعال است و در قران تاکید بر صفت ذاتی بودن پروردگار فقط یک باردر سوره توحید آمده است. "بگو خداوند احد است " یک معنی و کلام بسیار استثنائی است و مفسرین در معنی این کلمه بسیار بحث کرده اند. بمعنی یکتا و تک آورده شده، قابل شمارش نیست یعنی عدد دو بعنوان ادامه آن وجود ندارد اگر بخواهد افزایش یابد ماهیت کلمه عوض میشود و میشود جفت. معنی این کلمه در قالب اعداد نمی گنجد و مفهوم خاص خود را دارد. حالا چرا خداوند متعال این کلمه را انتخاب کرد بسیار جالب است  در آیه بعد بلافاصله الله الصمد می آید خدا هم احد است وهم صمد است .هر دو از صفات ذاتی خدا هستند وپس از آن دو مختصات جهان مادی را ذکر فرموده ، چیزی را به وجود آوردن و از چیزی به وجود آمدن .به عبارتی یلد ویولد دو صفت بارز مادی است یعنی مرکب بودن ولی خداوند مرکب نیست وبسیط است. کلمه احد در جاهای دیگر به معنی کسی هم آمده است ولی به این مفهوم فقط در سوره توحید آمده است

سه آیه اول این سوره با هم مفاهیم تنگاتنگی دارند. در معنی صمد که فقط یکبار در قران آمده روایات بسیاری نقل شده که چند روایت که در ارتباط با صمد و احد است انتخاب کرده ایم  که مقصود ما را میرساند. در روایتی از حضرت امام حسین (ع ) معنی صمد چنین آمده:


الصمد الذی قد انتهی سودده و الصمد الذی لا یاکل و لا یشرب، و الصمد الدائم الذی لم یزل و لا یزال، الصمد الذی لا جوف له و الصمد الذی لا ینام (1
" صمد کسی است که در نهایت سروری و بزرگی باشد و کسی است که نمی خورد و نمی آشامد و نیز کسی است که پیوسته بوده و خواهد بود صمد کسی است که توخالی نیست و صمد کسی است که نمی خوابد"  در حقیقت حضرت تمامی معانی صمد را ذکر کرده از جمله تو خالی نبودن وبسیط بودن.


احد باین معنی است که خدا در صفات خود همانند ندارد و بمعنی بسیط بودن ذات اللهی است و عارفان از جمله ملا صدرا برای خداوند مراتبی قائل هستند یکی از آنها مرتبه احدیت است که به غیب مطلق نیز تعبیر می شود و ذات باریتعالی باین جهت احد گویند که تمام تعینات و مفهومات مادی حتی مفهوم ذات  و معرفت و هویت (همه از مفاهیم ماده است ) در این مرحله نفی میشود و این مرتبه هیچ اسم و نشانی ندارد . [1].در کلام حضرت امام حسین (ع) یک نکته جالب است وآن تو خالی نبودن ذات باریتعالی ومعنی بارز واصلی صمد هم همین است ،تو خالی نبودن میتواند معنی تو پر بودن نیز بدهد .این بدان مفهوم نیست که ذات خداوند تو پر است که خداوند از هر صفتی  مبرا است تو پر بودن نفی تو خالی بودن است که از صفات ماده است ولی این معنی را میدهد که توپری از ذات خداوند سرچشمه میگیرد. تعریف ملاصدرا از احد به خاطر داشته باشیم تا به تعریف احد از نظر علم فیزیک برسیم 


اکنون روایتی از حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین(ع) نقل میگردد [2]  از حضرت در باره سوره توحید پرسیدند  فرمود " در آخرالزمان گروه هائی متعمق خواهند بود پس خدای عزوجل قل هوالله احد الله الصمد و آیاتی از سوره حدید تا قول خداوند و هو علیم بذات الصدور را فرو فرستاد (برای گروهی از آیندگان که مفاهیم آن را درک میکنند) هر که فرا تر از آن قصد کند هلاک شود [3] در این روایت متعمق اقوامی هستند که بر اساس دانائی و علم فکر میکنند (دانشمندان فیزیک معاصر). احد باین معنی است که خداوند در صفات خود همانند ندارد وبه معنی بسیط بودن ذات باریتعالی است و ذات باریتعالی باین جهت احد میگویند که تمام تعینات و مفهومات حتی مفهوم ذات نفی میشود واین مرتبه هیچ نام و نشانی ندارد [4] . با توجه به مطالب بالا و با توجه به بیان ملا صدرا در معنی احد که صفات و مفاهیم در آن مورد توجه قرارگرفته و عین ذات اعتبار پیدا میکند ومیگوید از کثرت مظاهر اسمائ اللهی و صفات ،عالم خلق میشود، اینطور استنباط می شود که خلقت کیهان  مستقیما از احد سر چشمه میگیرد.پس احد بمعنی بسیط بودن ذات باریتعالی است و صمد هم تو پر بودن که آن  بمفهوم نفی تو خالی بودن که از صفات بارز جهان مادی و کیهان است وتو پر بودن از صفات ذاتی خداوند نشات میگیرد.احد وصمداز صفات فعلی اویند.خداوند بسیط است تجزیه در او راه ندارد از آن چیزی بیرون نمیآید بنابراین نه میزاید ونه زائیده شده و در معنی احد هم کسی به ذات او نمیرسد.

حال متوجه میشویم چه ارتیاطی بین کلمه احد ، صمد ودو صفت بارز ماده یعنی تکثیر و تجزیه پذیری دراین سوره وجود دارد وخداوند متعال با کلمه خود چه چیزی را میخواهد بما تفهیم کند . لم یلد و لم یولد هر دو با هم بمعنی بسیط بودن ذات احد است و احدیت هم محدوده ایی که از احد سرچشمه میگیرد .با این اوصاف احدیت محدوده ایست که به قول ملا صدرا مفاهیم جهان مادی از اعتبار می افتند  صفات ماده و خود ماده درآن  وجود ندارد ولی از آن ذات مبارک سرچشمه میگیرند .این مطلب مهم پایه بحث ما از این مقاله است.

پایه مدل استاندارد پیدایش کیهان نظریه فیزیک دانان معروف از جمله پرفسور هاوکینگ ،

پس در احدیت زمان، مکان ، فضا و مختصات  ماده حاکم  نیست. لا تاخذه سنته. زمان خدا را فرا نمیگیرد .همه این مختصات  مادی در یک کلمح البصراز هیچ بوجود آمد. از نور ذات خدا. در احدیت فقط نور خدا تجلی پیدا میکند این هم نوری ایست ماورائ نور مادی، انرژی است ما فوق انرژی که بروز آن باعث خلقت جهان شد. به آیه نور توجه فرمائید:

  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آیه 35 سوره نور
"خداوند نور خود را در این تمثیل چنین بیان میفرماید .خدا نور کائنات است ،نور او از جنس نور ستاره كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ است نه از نوری که از آتش چراغی که با روغن زیتون روشن میشود .از جنس انرژی است( ستاره پر فروغ کوکب الدری نورش از واکنش های هسته ای سرچشمه میگیرد) نه آتش که با روغن زیتون روشن میشود .ولی نور خدا درست است که از انرژی است ولی انرژی خاصی است وما فوق این انرژی مثل ستاره کوکب الدری است نور علی النور است بعلاوه لا شرقیه است و لا غربیه  یعنی لا مکان است ،مکان خاصی او را فرا نمیگیرد. خداوند متعال این مثال ها را برای روشن شدن ذهن انسان ها میزند که او به تمامی علم کیهان آگاه است( کل شیئ در اینجا مجموعه جهان مادی را میرساند) .خداوند  کائنات را ابداع کرد یعنی از هیچ آفرید بدیع السموات والارض واذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون       

ابتدا احد بود ولاغیرهیچ نبود نور خدا که نور علی نوراست و انرژی است ما فوق انرژی مادی در محدوده احدیت که متعلق به ذات خدااست بروز میکند و یا تجلی میکند و امر و اراده خدا بر آن قرار میگیرد که جهان خلق شود و انماامره اذ اراد شئی ان یقول له کن فیکون و در یک آن این اتفاق می افتد.کیهان از احد آغاز میشود و در احدیت نور خدا تجلی می یابد  .کیهان ابتدا ابداع میگردد (ابداع یعنی از هیچ بوجود آمدن و سپس فطرهن بر جهان عارض میشود و انبساط کیهان را فرامیگیرد و جهان خلق میشود. درست همان اتفاقی که در یک لحظه در خلقت کیهان رخ داد .ابتدا بدیع السموات والارض و سپس دریک لحظه انبساط وسپس کیهان در شش دوره خلق میگردد.

اکنون اشاره ای به مدل استاندارد کیهان در مورد پیدایش کیهان از دیدگاه علم داشته باشیم البته در لحظه اول آن بر اساس آخرین نظریه پذیرفته شده علمی، جهان در اثر یک انفجار اولیه به نام بیگ بانگ از نقطه ای بینهایت داغ وبینهایت چگال یا فشرده  و در نقطه ای بینهایت کوچک آغاز شد. بسیاری از دانشمندان این را هیچ تفسیر کرده اند و درست هم تفسیر کرده اند مطابق نظریه قرآن . فرق نظریه علم و قرآن در یک چیز است. خداوند  کیهان را از هیچ  ابداع کرد و علم میگوید هیچ از هیچ آفریده شد .این حادثه در زمان صفر اتفاق می افتد و از زمان صفر تا ثانیه ده به توان منهای 43 را علم  محدوده پلانک نام گذاری کرده است. در این محدوده تمامی مختصات ماده و قوانین فیزیک اعتباری ندارند چون به وجود نیامده اند .محیطی کاملا فشرده وتوپر و عاری از ماده است. به علاوه علم این محدوده را تکینگی می گوید به انگلیسی میشود زین گولاریته  و این کلمه در عربی معنی احدیت را میدهد .یعنی علم میگوید کیهان زمان صفر بوجود آمد ولی هنوز ماده ای وجود نداشت فوتون هم نبود یعنی انرژی هم نبود وقاعد تا فضا و مکان که از مختصات ماده است نیز نباید وجود داشته باشد  باین دلیل از کلمه ابداعی  زینگولاریته استفاده کردند کلمه زینگولاریته به زبان انگلیسیی یعنی تکینگی و به عربی احدیت.

این کلمه برای اولین بار توسط جیمز کلرک ماکسول برای تعریف یک سیستم خاصی بیان شد سیستمی پیچیده که در آن از یک علل کوچک یک معلول بزرگ پدید آید. زینگولاریته در سیستم های مختلفی تعریف شد .در همه تعاریف یک مطلب را میرساند .هر سیستمی به یک محدوده خاص از آن سیستم برخورد میکند که قوانین ان محدوده در آن به بن بست میرسد و پیچیدگی خاص خود را پیدا میکند. زینگولاریته کیهانی محدوده ای را تعریف میکند که در آن محدوده تمامی کیهان در یک نقطه بسیار کوچک و فشرده با چگالی فوق العاده زیاد قرار داشت و در این محدوده مختصات ماده و قوانین فیزیک اعتبار خود را از دست میدهند. فضا و ماده هنوز ایجاد نشده است .زینگولاریته یک نقطه در فضا نیست بلکه نقطه ای در زمان است. چرا که فضائی وجود نداشت. از زمان صفر تا ده بتوان منهای 43 ثانیه بعد از بیگ بانگ محدوده زینگولاریته است. هاوکینگ و دیگر دانشمندان که نتوانسته اند این محدوده را در ک کنند که از کجا سر چشمه گرفت و بسیار پیچیده بوده و هست را از نقطه ای به نام زینگل یا به عربی احد میدانند .به عبارتی در محدوده زینگولاریته یا احدیت تمامی محتویات زینگولاریته که کیهان بسیار فشرده است از زینگل یا احد بوجود آمده و زینگل هم از هیچ  پدید آمده. بنابراین علم فیزیک میگوید کیهان از محدوده احدیت نشات گرفته و محدوده احدیت هم از احد سرچشمه گرفته و در باره احد چیزی برای گفتن ندارد.

پس علم فیزیک به محدوده پلانک رسیده یعنی زمان ده به توان منهای 43 ثانیه بعد از بیگ بانگ و میگوید این محدوده خاصی است زمان، مکان ،قوانین و مختصات ماده در ان وجود ندارد و بسیار فشرده وبسیط است در حد بی نهایت وعلم بشر قدرت تجزیه و تحلیل آنرا ندارد. دلیل آنهم حرارت فوق العاده حدود ده میلیارد ضربدر ده میلیارد ضربدر ده میلیارد  درجه کلوین  یعنی ده به توان سی غیر قابل تصور برای بشر و اسم آنرا هم گذاشته اند زین گولاریته  و در علم کیهان شناسی جائی که قوانین طبیعی زمان ومکان در آن هنوز خلق نشده این وضعیت در سیاهچاله هم بوجود میآید که در آن نیروی گرانش بسمت بینهایت سوق میکند و در ابتدای خلقت کیهان این وضعیت وجود داشته است . بنابراین علم قبول دارد و تائید میکند که کیهان ازمحدوده ای به نام زینگولاریته( احدیت ) آغاز شد و مختصات آنرا چنین بیان میکند محدوده ایست بسیط و فشرده و تو پر زمان و مکان و کلیه مفاهیم ماده و قوانین فیزیک در آن بی اعتبار است .حال گفته ملا صدرا را که در بالا نقل کردیم اینجا تکرار میکنیم وتفسیر آن را به خودتان وامیگذاریم" و به ذات باریتعالی باین جهت احد میگویند که تمام تعینات و مفهومات حتی مفهوم ذات، معرفت ،هویت در این مرحله نفی میشود و این مرتبه هیچ نام و نشانی ندارد و میگوید از کثرت مظاهر اسمائ اللهی و صفات، عالم خلق میشود. ملا صدرا این مطالب را از قرآن درک کرده است. معنی کلمات فوق این است که عالم از هیچ خلق شد. چیزی که علم فیزیک به آن رسید.

البته علم دارد از زمان حال به گذشته میرود. یعنی کیهان انبساط یافته اگربه گذشته برگردد درهم جمع میشود کوچک و کوچک تر میشود ماده به ذرات بنیادی تبدیل و آنها نیز به فوتون ها ومیون ها تبدیل میشوند وبه زینگولاریته میرسند .تئوری مدل کیهانی این چنین شکل گرفت و میگوید زینگولاریته هم از زینگل و زینگل هم از هیچ بوجود آمد. این نکته اختلاف علم است با قرآن چرا که علم حاضر نشد بداند ماورائ احدیت چه نهفته است یعنی قدرت فکر دانشمندان بآنجا نمیرسد. از این نظر است که هاوکینگ میگوید تا اینجا ما متوجه شدیم که تمامی کیهان از چهار قانون اصلی فیزیک بوجود آمده لازم نیست بیشتر فکر کنیم لارم نیست بدنبال خدا بگردیم و لازم نیست بفهمیم انسان چطور خلق شده ما میگوئیم کیهان از این 4 قانون فیزیک بخصوص نیروی گرانش بوجود آمده است و اینها هم از هیچ خلق شده اند یعنی خود خودشان را خلق کردند   اما خداوند متعال میفرماید  کیهان از هیچ آفریده نشده ما آنرا خلق کردیم . خداوند در 1400 سال قبل پاسخ سخن اخیر آقای پرفسور هاوکینگ را داده و در آیات 35 و 36 سوره طورمیفرماید.                                                                                                                                                                                          
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون  آیا بی هیچ خالقی پدید آمده اند یا خود خا لق خویشند.درست همان جمله هاوکینگ که کیهان خود خودش را پدید آورد.کلمه من غیر شیئ یعنی هیچ
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ آیا آسمانها و زمین (کیهان ) هم همینطور  خلق شده اند . نه ، به یقین نرسیده اند
در آیه اول من غیر شیئ معنی هیچ میدهد خداوند به منکران خدا میفرماید  از هیچ آفریده شده اند یا خود خودشان را خلق کرده اند آیا کیهان هم همینطور خلق شده است ، نه اینها به یقین نرسیده اند. گویا خداوند متعال هم اکنون به پرفسور هاوکینگ پاسخ میدهد .  
هاوکینگ در باره این سئوال که کی کیهان را خلق کرده میگوید خود خودشان را خلق کرده اند .البته سئوال سختی است و اهل ایمان یقین دارند ولی هاوکینگ به یقین نرسیده و جالب است که خداوند میفرماید آنها به یقین نرسیدند. روال آیات در قرآن بر این است که کافران ومنکران را به عذاب آخرت تذکر میدهد ولی در اینجا برای افرادی مانند هاوکینگ میفرماید آنها به یقین نرسیدند . برای تحقیقات علمی آنها ورمز گشائی جهان خلقت ارزش قائل است .هاوکینگ به یقین نرسید اول میگوید کیهان را خدا آفریده بعد میگوید ایمان به خدا ضروری نیست و خدا را نفی میکند و او به یقین نرسید نکته بسیار جالب روایت معروف امام سجاد (ع) در اینجا جای خود را باز میکند سخن گهربار و پر مغزی است خداوند سوره توحید را برای نسل های آینده فرستاده است که از نظر علمی به سطح بالائی دست یافته اند .

حالا چطور شد که علم برای محدوده پلانک کلمه احدیت را بر گزیده و آنرا منشاء خلقت جهان دانسته و علاوه بر این میگوید احدیت نیروی خود را از زینگل میگیرد یعنی از احد . اینها نکات جالب تلاقی علم اختر شناسی و فیزیک کیهانی با نظریه قران است. من می خواهم بگویم که خداوند میدانست که علم با تحقیقات خود باین نقطه میرسد  و کلمه احد و صمد را دراین سوره با عظمت برای این دوره عنوان کرد. این موضوع برای تشحیذ ذهن دانشمندان فیزیک و اختر شناسی مسلمان و معتقد بیان شد باشد برای بررسی و تفکر و تعقل دیگر-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ-آیه 53 سوره فصلت –   
 بزودی به شما نشان خواهیم داد درآفاق (کیهان) ودرنفس خودتان (شاهکار خلقت ملکول های حیات د.ان. ا) تا بدانید خداوند حق است.آیا این برای اثبات وجود خداوند کافی نیست.تمامی اجزا کیهان به وجود او شهادت میدهند.
-ویرایش مجدد در تاریخ 5 اسفند 1393  سید محمد تقوی اهرمی-مهر ماه 1393-ویرایش جدید اسفند 1395


1(توحید صدوق،90 مجمع البیان، 10-565 سفینه
2( جامع الاسرار سید صدر آملی ج 1ص  51
3( الحکمته المتعالیه  ملا صدرا ج 2 ص 327
4( کتاب توحید ص283  روایتی از امام سجاد (ع)  
5(جامع  الاسرار سید صدر آملی  1 ص 51 انجمن ایران شناسی فرانسه وایران وشرکت انتشارات علمی و فرهنگی
6(الحکمته المتعالیه ملا صدرا } 2 ص 327
                                                                                                                                                                                                                                        

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

017330
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
335
843
4922
2999
16330
0
17330

Your IP: 18.206.13.28
Server Time: 2020-05-27 08:34:46
امارگیر سایت