خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آفرینش انسان از نطفه از نظر علم وقران

آفرینش انسان از نطفه از نظرعلم وقران

مقدمه نوشتار

این نوشتارنا خواسته به سرانجامی طولانی تبدیل گشت واحتمال دارد از حوصله مطالعه خارج شود. بحث مفصلی است که ازخواننده محترم پوزش میطلبم وانشائالله با صبروتحمل انرا به پایان ببرید. مطالب مهم وبرای اولین بار درمفاهیم آیات متشابه درخلقت انسان مطرح میشود ودقیقا برعلم زیست شناسی تطابق دارد. مباحثی که اکنون در علم زیست شناسی وتکامل به عنوان کلمات کلیدی مطرح است را خداوند متعال درقالب تمثیل برای ما انسان های قرن شکوفائی علم بیان فرموده که میتواند برای دانشمندان این علوم جذاب باشد که سالیان درازدرپس پرده تصورات ذهنی وتحجر پنهان مانده است.  

امروزه بیوشیمست ها درزمینه چگونگی پیدایش حیات درکره زمین سعی میکنند با ارائه نظرات جدید معمای بزرگ ناشناخته را بکمک بررسی های علمی حل نمایند الکساندر ایوانف اوپارین دانشمند زیست شناس معروف روسی اولین ماتریالیست بود که با بررسی ها ونظرات علمی خوددرسال 1946 سعی نمود مسئله پیدایش حیات درزمین را وارد حوزه علم نماید. نظرات وی بیشتر جنبه ماتریالیستی وضد فلسفه آفرینش توسط قدرت مافوق طبیعت است. مرکزثقل نظریه او که تمامی فعالیت های علمی اورا در این راستا شامل میشد، چگونگی پیدایش اولین سلول زنده ازمیان طبیعت وبراساس روش های علمی یا قوانین طبیعت است. مهمترین نکات این نظریه عبارتند از:
1- حیات مانند سایر پدیده های طبیعی از طبیعت مادی است بعبارتی ازماده بی جان منشائ گرفته است وهیچ نیروی معنوی که با ماده همخوانی ندارد واز طریق ماده قابل فهم نیست درآن دخالتی ندارد. منظورخود بخود واتفاقی وتصادفی درطبیعت ایجاد شده است.
2-حیات زمانی میتواند ایجاد شود که ازنقطه ای مادی شروع و به حرکت خود به جلو ویا بسمت پدیده پیشرفته تر ادامه دهد. حیات نمیتواند بدون مقدمه وناگهانی ایجاد شود. اصطلاحا دوره تکامل را باید طی کند.
3-دریک زمان مشخص ازدوره پیدایش زمین میبایستی مواد اولیه طبیعی ساختارحیات درشرایط لازم ایجاد شود مانند کربن، آب، آمونیاک وغیره وبه مقدارفراوان –مواد اولیه سلول زنده اولیه


پایه و اساس نظریه های پیدایش حیات در کره زمین براساس نظریه او شکل گرفت و وارد حوزه علم وبررسی قرارگرفت. 

چگونگی پیدایش نظریههای پیدایش حیات


معروفترین دانشمندان زیست شناسی درباره نظریه اوپارین مطالب زیررا بیان داشتند ومن میخواهیم درپایان ازاین نظرات مطلب خودم را دراثبات نظریه قرآن بیان کنم. باید اذعان کنیم که آزمایشات وبررسی های علمی انجام شده بسیاری مورد تائید علم قرارگرفته است. البته درموضوع خاص مورد بررسی.


S.E.Bresler از موسسه فیزیک هسته ای وآکادمی دانشمندان روس درآن زمان اظهار داشت جهش های ناگهانی می تواند مهمترین نیروی پیش برنده تکامل باشد واین بویژه درزمان پیش بیولوژیکی ایجاد سلول حیات اتفاق افتاده باشد. ماده بیجان دردوره هائی ویا دوره ای باعث بوجود آمدن ماده جاندارشد.

    
Dean H, Kenyon  ازانستیتوسلول ومولکولاربیولوژی دانشگاه سانفرانسیسکو آمریکا نظرداد که اوپارین چهارچوب تئوری پیدایش حیات که بر پایه آزمایشات علمی استوار بود را ارائه داد. نظرات او برپایه تئوری داروین بنا شده که بخصوص درباره زمان پیش بیولوژیگی نیاز به بررسی بیشتری دارد (نظریه داروین بیشتر زمان خیلی کمترازیک میلیارد سال تا کنون را شامل میشود. پدیده حیات مسائل بسیار پیچیدهای دارد که با تئوری تکامل داروین همخوانی ندارد. بویژه پیدایش ومکانسیم تشکیل DNA).

 
John Keosian ازلابراتوریوم بیولوگی دریائی دروید هول آمریکا میگوید قبلا باورعمومی براین بود که پیدایش حیات هیچ وقت با آزمایشات طبیعی قابل شرح دادن نیست بدودلیل یکی اینکه فقط موجود زنده میتواند ترکیب آلی بسازد ودرثانی پیدایش خود بخودی حیات با آزمایشات امکان پذیرنیست (ازمایشات ردیس تا پاستور). اولین مورد ازمایشات میلراوپارین را ذوق زده کرد. اما آزمایشات بعدی بدلیل مشاهده تناقضات فراوان ازجمله پیدایش دو نوع ایزومر الفا وبتا ازهرملکول آلی درکنارهم تاکنون نتوانسته اند تائید علمی بگیرند. آزمایش میلر واوری به عنوان اولین تلاش برای دستیابی بهراز حیات ازاهمیت ویژه ای برخوداراست. آزمایشات متعددی برای رسیدن به نقطه آغازین حیات توسط دانشمندان تا کنون انجام شده وتا اندازه ای به چها رچوبی مشترک ومورد تائید علم دست یافته اند. اما نکات لاینحل زیادی پیش پای دانشمندان قراردارد. از آنجائیکه آغازحیات درزمانی صورت گرفته که پوسته خارجی زمین دستخوش تغییرات بسیاری شده است. دسترسی به سنگواره وفسیل ازآن زمان امکان پذیر نمی باشد.

سئوال اصلی درمبدائ حیات برای دانشمندان بروزاین حادثه براساس ضرورت وبرنامه ریزی از پیش تدوین شده آفریدگاری توانا بوده یا پیدایش حیات اتفاقی وبی برنامه خاصی صورت گرفته است. درروی زمین بوده ویا از فضا به زمین انتقال یافته. حیات امری طبیعی بوده ویا حادثه ای ماورائطبیعی و ازخارج از محدوده ماده صورت گرفته است.

نکات کلیدی این سئوالات را قرآن مجید دقیقا پاسخ میدهد وفراتر ازعلم امروزی موضوع حیات را اعلام کرده است که متاسفانه با تسلط بینش وافکار قدیمی برآیات پیدایش حیات، نظرات علمی قرانهمچنان درهاله ای ازابهام که ساخته وپرداخته ذهنیت متحجرانه خود ما است پنهان شده است. امروزه بیوشیمست ها ازقبیل  راین هارد کاپلان، دیکر سان وارنس مایرو بسیاری دیگرموضوع اغازحیات را وارد بحث ها وتجسس های علمی کرده اند

 چگونه از ماده بی جان حیات پدید آمد وچه عوامل مهم وکلیدی دست اندر کارپیدایش حیات بوده اند.اخیرا پرفسورکاپلان زیست شناس معروف آلمانی عنوان کرده است که آغاز حیات ازنطفه بوده است. نطفه ای که خود بخود وبدون دخالت پدیده نروماده قابلیت تکثیر پذیری را بدست آورده واین سرآغازپیدایش حیات بوده است.

قران دراین ارتباط میفرماید- أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنی- آیا انسان نطفه تقدیری نبود که مقدر میشود. آیا انسان نطفه تحت برنامه ریزی ونرم افزاری الهی (تقدیرالهی) نبود که مقدر میشود(به بارمی نشیند)چقدرزیبا وپر مفهوم یکی ازمعانی منی تقدیراست. یمنی آینده درگذشته است وحکایت از فاصله زمانی بین منی ویمنی است. منی نطفه تقدیرکه یمنی میشود.معنای دیگرهم دارد مرگ، قضا وقدر، آرزوودرزبان عربی آب مرد هم اصطلاحا منی گویند. مدت های مدیدی است که تمامی معانی دیگر کنارگذاشته شده وبه معنی آب مرد چسبیده ایم و به رحم زن وصلش کرده ایم آیا با خود فکرنکرده ایم که آب مرد به تنهائی نمیتواند نقش اساسی درایجاد نطفه داشته باشد. آیا خداوند متعال که علم مطلق است آب مرد را اساس خلقت انسان میداند و زن را قرارمکین میداند. الم یک نطفه من منی یمنی. به علاوه صحبت از خلق کردن اولیه است. معنی خلق یعنی ایجاد برای اولین باراز چیز دیگروآن چیزی که خلق میشود قبلا وجود نداشته است. بنظراینجانب درهیچ جای قران هنگام صحبت ازنطفه ازآب مرد و رحم زن اشاره ای نشده واین از تصورات ذهنی ما است. بهتراست با این دید هم آیات را بررسی کنیم شاید زوایای تاریک آن روشن شود. اگرچه نظرات علمای عظام مهم است این یک پیشنهاد تعبیری است برپایه اخرین نظریه علمی انشائلله مورد توجه آن بزرگواران قرارگیردوخدمت ارزنده وثوابی برای بانی این تغییرات ذهنی بر این قبیل آیات نصیب آنها شود. آیات متعددی درقرآن وجود دارد که منی به مفهوم آرزو یا برنامه ذهنی است مانند این آیه ام للانـسـان مـا تـمـنى-نجم 24. آیا برای انسان چنین قدرتی درنظرگرفته شده که آرزوهایش را جامه عمل بپوشاند. منی تقدیرالهی است وتقدیرالهی هم به معنی برنامه ریزی ازپیش تدوین شده الهی است خداوند متعال برای خلقت انسان برنامه تدوین شده قبلی داشته وازاین جهت میفرماید


قُتِلَ الْانسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَىّ‏ِ شىَ‏ْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثمُ‏َّ أَمَاتَهُ فَأَقْبرَهُ  17- 12 سوره عبس 

"مرگ برانسان باد چه چیز او را کافر ساخت (چرا ناسپاس وپوشاننده حقیقت است) از چه چیزی خلق شد از نطفه خلق شد وسپس او را در چهار چوب تقدیر الهی قرارداد و راه تکامل و انسان شدن اورا هموارساخت  ومرگ سرنوشت اواست که او را میمیراند ومحو میکند .(قبرمحل محو شدن آثارمادی انسان است تا روزقیامت )" وآیه دیگررا مرورمیکنیم .

هل أَتىَ‏ عَلىَ الْانسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيً مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ– مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا سوره  دهر1الی 3

"آیا برانسان در بین دوران زمانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود(لم یکن شیئ جزئ سرنوشت تکاملی او از نقطه آغاز بدا خلق الانسان ا ست –بود ولی قابل ذکر نبود آنهم دردنیای مادی) بدرستی که ما انسان را ازنطفه  مختلط بدون نرومادینگی- سلول اولیه حیات که خود بخود تکثیر میشد –نطفه ای که درمعرض برنامه ریزی خلقت قرارگرفته بود –نبتلیه- مبتلا به گذراندن برنامه ریزی خلقت بود واین نطفه را (تا آنجا تکامل دادیم که در آن حس) شنوائی وبینائی قراردادیم وراهش را هموار کردیم ولی او شکر گذار است یا ناسپاس" ( باید خود را نشان دهد )

برای روشن شدن معنی منی به عنوان طرح ریزی درذهن یا آرزو رجوع میکنیم به آیه-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –

"ما قبل ازتو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول ویا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با ارزو هائی که درذهن داشتند مطابقت میدادند ، شیطان درامنیه آنها (در آرزوهاو تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد وخداوند آن القائات شیطانی را ازذهن آنها پاک میکرد وبدینطریق آیات خود رامحکم وتثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است ". 

تمنی و امنیته ومنی همه ازیک مقوله هستند به معنی برنامه ریزی طرح شده درذهن که همان آرزو است. خداوند متعال درایه7 سوره سجده میفرماید.

الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طین-

خداوند تمامی چیز ها را درزمین به بهترین وجهه خلق کرد ( ماده را در زمین اولیه طوری آراست تا شرایط را برای خلقت انسان آماده کند وسپس خلقت انسان را ازطین یعنی خاک یا ماده بی جان آغاز کرد. تراب، طین، همه معنی ماده بی جان را میدهد. خداوند حیات را از ماده بی جان آفرید ودردرون پروسه حیات خلقت انسان را آغازید وهرآغازی هم دنباله دارد پس پروسه حیات خلق الساعه نبوده. آغازبه معنی ابتدای یک دوران است . برای مفهوم دقیق ترتوجه شما عزیزان را به ایه مهم حیات درقرآن جلب میکنم ایه اقوات.

براساس آخرین نظریه علمی که اخیرا دانشمندان زیست شناسی به عنوان ایراد بر نظریه سلول اولیه حیات عنوان میکنند این است که زمانی سلول اولیه حیات که همان نطفه است میتواند ادامه حیات دهد و تکثیر یابد که غذای مورد نیاز انها قبلا ایجاد شده باشد انهم غذای قابل مصرف برای موجود زنده به تعبیر قران قوت وجمع آن اقوات است غذای موجودات زنده بایستی از اسید های امینه خاص، قندها، نوکلئوتیدها وغیره تشکیل شده باشد 

دوم قابلیت تکثیر پذیری داشته باشد وسوم دردسترس وبه مقدار کافی درقرارگاه مکین یعنی درجایگاه استوار ومحافظت شده وجود داشته باشد انهم نه دررحم زن که دردل طبیعت درست زمانی که نطفه نیازبه حفاظت دارد .

ان هدیناه السبیل هموار کردن راه نطفه تکثیر پذیری اقوات یعنی دارا بودن ژن فرمان دهنده یا DNA.

حال آیه مهم علمی پیدایش حیات در زمین یا آیه اقوات را پی میگیریم . چهاردوره اقوات که هیچ ارتباطی به شش دوره خلقت کائنات ندارد وکاملا مستقل است را مرور میکنیم آیات 9 الی 12 سوره فصلت در باره سیر تکاملی خلقت زمین است وآیه اقوات هم در درون آن قراردارد.

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ (9) زمین پس ازجدا شدن از توده ابرخورشیدی دردو دوره خلق شد.این دو دوره بحث مخصوص به خود را میطلبد که انشائالله مستقل وجداگانه بیان میشوددوره تکامل اتمی و دوره تکامل شیمیائی. این دو دوره براساس آیه 10 همین سوره تا پیدایش رواسی ادامه داشته است یعنی پوسته جامد زمین، طبیعی است که پستی وبلندی های اولیه که همه دررواسی قرار  دارند و خداوند متعال برای همین از کلمه رواسی استفاده کرده است. تا اینجا خداوند زمین را آماده برای خلقت حیات کرده است. بنابراین رواسی در ابتدای پیدایش زمین پوسته جامد معنی میدهد و کوه های امروزی حدود 150 الی 200 ملیون سال قبل در گسترش قاره ها ایجاد شدند.

الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ –و ایه 10 سوره فصلت

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10) –

ودرزمین ازبالای آن رواسی(پوسته جامد) را قرارداد ودرآن برکت قرارداد ودرآن اقوات را درچهاردوره تقدیر کرد. بازهم تقدیرالهی یا برنامه ریزی تدوین شده خداوند درخلقت اقوات.آنهم درست باندازه نیازدرخواست کنندگان سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ یا موجودات تازه خلق شده ازماده بی جان. 

چند نکته علمی و بسیارجالب دراینجا مطرح شده به گفته خداوند متعال درآیات تفکر و تعقل کنید. اول اقوات ریشه دربدائ خلق الانسان من طین دارد که آغاز اقوات است دوم در رواسی تازه ایجاد شده زمین درحالی که هنوزداغ است. سوم یکی ازاین دوره ها، احتمالا دوره آخرمهمترین حادثه حیات آنهم تشکیل ماکروملکول های آلی زنجیره ای حاوی ژن RNA ایجاد میشود. خداوند نطفه تازه تشکیل شده که امشاج است یعنی دردرونش پتانسل تکثیر پذیری داشته ولی فاقد DNA کامل و توارث است دراین دوره خلق میشود. این نطفه که همان باکتری های کهن غیرهوازی بدون هسته وغشائ هسته ای است راه تکامل خود را میپیماید وبعد ازمدت طولانی به اولین سلول هسته دار با غشائ هسته ای و ژن کامل تبدیل میشود و خداوند آن را درون قرارمکین یعنی عشائ هسته ای محافظ  قرار میدهد. این غشائ اولیه سلولی بحث مهم علمی وتا کنون همچنان لاینحل باقی مانده است.

خلق فسوی وقدر فهدی - الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ في‏ أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ-نحل 4

أَ كَفَرْتَ بِالَّذي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً-انفطار7-وسوره مرسلات ایات 20 الی 23-

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

"آیا شما را درآب کم و ناچیز نیافریدیم وآنرا درقرارگاه محکم و استوار قرار ندادیم تا زمان مقدرشده براساس تقدیر الهی وبرتقدیر و برنامه ریزی خود فائق آمدیم و چه برنامه ریزی توانائی انجام دادیم ".برای روشن شدن بحث قرار مکین و مائ مهین وزمان وکلید اصلی پیدایش حیات باید  بحث را به محافل علمی واخرین نظریه ای ابرازی در باره پیدایش حیات بکشانیم و پس از روشن شدن موضوعات نظریه علمی قران را بصورت یک نوشتار کوتاه بیان کنیم. مائ مهین ومائ دافق وفرق آنها از نظرعلم زیست شناسی وقرآن

پیدایش غیر بیولوژیکی بیو پلیمر ها  در مرحله دوم اقوات


اکسیژن آزاد درمراحل ایجاد اقوات ما نند سم خطرناک ودرامرایجاد حیات خلل ایجاد میکند وباعث اکسیده شدن ملکول ها میشود. برای همین منظورازمحیط دورنگه داشته میشود. هرمقداراکسیژن که آزاد شود فورا جذب عناصردیگرشده وتشکیل کانی های پوسته خارجی زمین را میدهد. بهمین دلیل است که47 درصد پوسته جامد زمین دارای اکسیژن است. مقداراکسیژن آزادی که وارد جوئ اولیه زمین میشد بدلیل بازی بودن محیط با ئیدروژن تشکیل آب را میداد. ئیدروژن عنصر غالب بود لازمه حیات در زمین نبودن اکسیژن آزاد و آب بمقدارکم بوده است. جرقه حیات به این دو عامل به عنوان شرایط اولیه  نیاز داشت. وقتی نطفه اولیه ایجاد شد آب فراوان مورد نیاز و حیات ادامه تکامل خود را درآب گذراند.

ملکول های آب، متان وآمونیاک وتا اندازه ای سولفورئیدروژن ملکول های پایه حیات بودند. بیوپلی مریزاسیون از ملکول های بیو مونومرها مانند پروتئین ها ونوکلئوتید ها وقندها به وجود می آید . یک ویا چند ملکول آب بر حسب تعداد ملکول ها ی منومر ترکیب شده (بهم وصل شده) درمحیط آزاد میشود آبی است دفع شونده .به تعداد ملکول مونومرآب ازبین واکنش شیمیائی درون سنگ رس دفع میشود .این آب دافع در پروسه حیات بسیاراهمیت دارد. آنهم دربین حما مسنون وصلصال کالفخار (بین جسم سخت ومحکم وجسم نرم که همان صلب وترائب است ومائ دافق هم همان ملکول های آب دفع شده از واکنش بهم پیوستن ملکول های مونومراست) بوقوع می پیوست .

درسلول های زنده آنزیم ها به عنوان کاتالیزاتورعمل میکنند واین کاتالیزاتورها آب دفع شده را ازمحیط جذب میکند تا ملکول های بیشتری بهم بچسبند.درآغازبه تعبیرقرآن این سفال داغ پخته (مانند سفال کوزه که در آتش آب آن گرفته وخشک میشود ) به عنوان کاتالیزاتورعمل میکند. درپروسه سنتزغیربیولوژیکی این واکنش عملی نیست .اما براساس آزمایش های انجام شده اگرمحلول آبکی رقیق از ملکول های مونومرشامل پروتئین ها، قندها نوکلئوتید ها ی ساده را با قطره چکان برروی شن داغ ازنوع کانی سیلیکات و یا خاک رس بسیار داغ  یا به عبارتی سفال پخته داغ  بچکانیم آب بخار و یک توده سیاه چسبنده باقی میماند و منومرها به پلیمرها تبدیل میشوند با این روش پروتونوئید ها تشکیل میشوند. آب کم دراین شرایط یک عامل مهم ایجاد ملکول ها پلی مر است وخداوند متعال برای تفهیم نقش مهمترین عوامل پیدایش حیات از کلمات خاصی استفاده میکند وبه عبارتی خداوند با کلمات خود حقیقت را بیان میکند

ملکول های آلی پولیمر بشکل توده چسبناک و سیاه که متشکل ازپروتئین ها واسید نوکلوئیک ها است روی آنها باقی میمانند که این همان حما مسنون است که برروی صلصال قرارمیگیرد.  

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ سوره حجر 26. درحقیقت ما انسان را از توده سیاه وچسبنده حما مسنون ودرسنگ رس گداخته خلق کردیم. درمیتواند روی یا درون لایه های سنگ رس معنی دهد. علم زیست شناسی به این واقعیت نزدیک شده  درون سنگ ویا روی سنگ و اینکه دردرون آب فراوان باشد یا اب کم، بحث مهم علم است. علم به اعجاز قرآن میرسد. ما همچنان دربند ذهنیات کهن خود گرفتاریم و پرده جهل علمی وتبعیت ازنظرات گذشتگان درهزارسال قبل که مطابق علم روزآن زمان بوده بر واقعیت های علمی قرآن انداخته ایم.


خداوند با کلمات خود معجزه می آفریند. این مطالب کاملا علمی و براساس آزمایشات تجربی به اثبات رسیده است .البته نکات کلیدی علمی وتحقیقاتی آن درکتاب پیدایش حیات از پرفسور کاپلان ترجمه وعینا نقل گردید وبقیه  وتفسیرمطالب ازاینجانب است واین کشف علمی است از قران. رشته تحصیلی من هم فوق لیسانس بیوشیمی از دانشگاه دولتی زاربروکن آلمان این مطالب کاملا علمی وبراساس آزمایشات توسط میکروبیولوژیست معروف  John Desmond Bernal از پیشگامان بلور شناسی با اشعه ایکس وفعال سیاسی وعضو حزب کمونیست بریتانیا است انجام شده است. ازلابلای بحث ها و نتایج آزمایشات او تصادفی مطالب را استخراج کردم.

بعلاوه پرفسور Richard E. Dickerson درمقاله تکامل شیمیائی آغازحیات درمجله علمی Evolution Spektrum der Wissenschaft-Scientific American 1986  به آزمایش ایشان اشاره کرده.

البته پرفسور برنا ل نمی دانست با آزمایش خود که به عنوان ادله ماتریالیسم آنرا بیان میکرد چه خدمتی به بیان اعجاز قرآن نموده واین خود واقعا اعجاز قرآن است. بنابراین پروتئین ها و اسید نوکلوئیک با  اتصال زنجیره ای واز دست دادن ملکول آب ایجاد شده اند که همان  مائ دافق است. این واکنش شیمیائی باید درمحیطی که آب را جذب میکند صورت پذیرد. ارگانیسم های زنده امروزی از ملکول ATP  بعنوان کاتالیزاتوراستفاده میکنند که یک انیدرید تری فسفات پایدار درآب است. درزمین اولیه این واکنش درمحیط خشک و داغ وبا حضورپلی فسفات و مشتقات سیانیدرید و کربودی ایمید ها صورت گرفته  فاکس و همکاران از حرارت دادن مخلوط خشک اسید های آمینه در150 تا 200 درجه و در چند ساعت یک توده سیاه رنگ بدست آوردند که در آب به خوبی حل وپلی آمینو اسید ها با یک یا  دو دوجین عضو تشکبل شده  بودند. این ترکیب دارای پیوند پپتید و شبیه پروتئین بود آنرا پروتونئید نامیدند.

البته اکثر پیوند ها ازنوع ایزومرآلفا نبودند (آزمایشات ترکیب های آلی پلی مریزه انواع ایزومراسید ها ی آمینه یافت میشد. درصورتیکه دربافت موجودات زنده فقط نوع ایزومرآلفا ها به کاررفته ) ولی فعالیت آنزیمی ازخود نشان دادند. آنها این آزمایش را به مدت چند روز درحرارت 75 درجه سانتیگراد انجام دادند و همان نتیجه را گرفتند. این آزمایش را درحضور پلی فسفات ها ودر70 درجه سانتیگراد تکرارکردند و زنجیره های بیشتری را بدست اوردند. درحضورسنگ آتش فشانی وسفال وماسه هم نتایج مشابه بدست آوردند.

بیو شیمی دانان Paecht و Horowitzدرآزمایشات متعدد برروی سفال، پیریت به پلی مریزاسیون پروتئینها واسید نوکلئوتیک ها دست یافتند . Bernal J.D. درکتاب پیدایش حیات چنین عنوان کرده:

"ملکول ها ی آلی درمحیط خود (درون گودال های زمین اولیه) ودراثرحرارت وخشکی توسط سطح خارجی کانی ها جذب شده وسپس تغلیظ میشد ند و این کانی ها مثلا خاک رس ویا میکا که از قشرسیلیکات با بارمنفی تشکیل شده اند یونها ی، ملکول های مونومربا بار مثبت را به خود جذب میکردند درفضای بین ملکولی قشر سیلیکات وبین آنها ملکولهای آب قرارمیگرفتند این کانی ها بخوبی میتوانستند نقش کاتالیزاتوررا بازی کنند. در خورده سیارک ها که عمرآنها اندازه عمر زمین است و اطلاعات خوبی از وقایع تشکیل حیات دراختیار دانشمندان قرارداده است، توده سیاه چسبنده مشاهده و مورد آزمایش قرارگرفته است.

دراین توده سیاه ترکیبات پلیمریزه پروتئین واسید امینه کشف وبه اثبات رسیده. (به مقاله سفال وخاک رس در جزوه Spektrum der Wissen schaft 1979مراجعه شود )-(نقل ازمقاله تکامل شیمیائی درپیدایش حیات از پرفسوردیکرسان). خاک رس محیط بسیارخوبی برای ایجاد پلیمریزاسیون هاست. نوع غیربیولوژیکی اسید های آمبنه و سایر بیومنومرها درمحلول رقیق آبکی با گروه های  شیمیائی ساختار خاک رس پیوند برقرارمی کنند ودراین نوع پیوند اتم های فلزی به عنوان کاتالیزاتوردر واکنش مونومر ها به پلیمرها فعالیت می کنند. رس میتواند مونومرها را تنگاتنگ به هم وصل کند. البته  نکات کلیدی و مهم بسیاری است که چگونه ملکول های DNA وبر اساس چه برنامه ریزی در توده سیاه چسبنده ایجاد میشوند. به عبارتی چگونه دراین لحظه ازماده بی جان حیات خلق میشود همچنان برای علم  ناشناخته است.

این تنها قدرت واراده ذات باریتعالی است که علم از درک آن عاجز است وعاجز خواهد ماند که علم آن تنها نزد خدا است. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این که دانشمندان با بررسی های خود به مبدائ حیات رسیده اند بسیاربا ارزش است. متاسفانه دانشمندان زمین شناسی وزیست شناس مسلمان هنوزازواقعیت علمی این موضوع در قران بی خبرند. شاید هنوزبه این باورنرسیده اند که درقرآن همچو مطالب علمی بروز وجود دارد. بخصوص درباره پیدایش زمین و حیات اولیه .


A.G.Cairns-Smith از دانشگاه Glasgow وDavid C. Mauerzall ازدانشگاه راکفلر نیویورک طی تحقیقاتی برروی کانی های خاک رس Ton mineralien باین نتیجه رسیدند که تکامل شیمیائی بسیاری از ملکول های آلی برروی کریستال های این کانی ها بصورت یک سیستم بسته عمل کرده اند. این کریستال ها به دلیل بارالکتریکی سطوح خارجی خود ملکول های آلی مانند اسید های آمینه ونوکلئواسیدها را به خود جذب و سنتزماکروملکول ها را کاتالیزیره کرده اند وسبب تشکیل بیوملکول های آلی ماکرو شده اند. ساختارکریستالی ماهیت داده های اطلاعاتی داشته وماتریکس اولیه را درملکول های آلی ایجاد کرده اند وهمینطورماکروملکول های آلی پیچیده ترتشکیل تا به خاصیت تکثیر پذیری بدون کمک خاک رس گداخته (خشک شده دراثرحرارت) رسیده اند.

wolfgang Weigand وMark Doerr از دانشگاه فریدریش-شیلر Jena این آزمایش را برروی سولفید آهن آنجام داده است. Aharon Katchalassky توانست ازمحلول آبکی رقیق بکمک کانی خاک رس پروتئین با زنجیره بیش از 50 تکه اسید آمینه وبا صد درصد بازده تولید کند. آزمایشات متعدد بسیاری دراین زمینه انجام شده که چند نموته برای کسانی که تمایل دارند موضوع را پی بگیرند اشاره شد. مطلب مهم این است که تمامی آزمایشات برروی کانی ها وخاک رس پخته و درحرارت بر روی کانی دوده سیاه رنگ چسبنده بجای مانده که ماکرو ملکول های آلی را دربرداشته اند.

پرفسور کاپلان دانشمند ریست شناس معروف آلمانی پیدایش اولین سلول بدون هسته تکثیر پذیررا که به پروبیونت ها مشهور است را درچهاردوره تقسیم بندی کرده است. این سلول اولین نطفه حیات است قران میفرماید پایه حیات تمامی موجودات از جمله انسان ازاین نطفه آغاز شده است .وطبق برنامه ریزی قبلی بوده است  قدر فیها اقواتها


چهار دوره پیدایش غذای بیولوژیکی این چهار دوره طیق تئوری پرفسور کاپلان بشرح دیل است


1-تولید غیر بیولوژیکی ملکول های پایه وآلی. ازقبیل آب متان وآمونیاک وتا اندازه ای سولفورئیدروژن برای ایجاد پروتئین ها واسید نوکلئیک ها وقند های ساده
2-ایجاد ترکیبات زنجیره ای یا پلیمریزاسیون ازملکول های ایجاد شده دردوره اول
3-اتصال ملکول های پلی مریزه شده به یکدیگروتشکیل ماکروملکول هاو تشکیل ساختار ملکولی آلی که توسط غشائ پوشیده بودند به عنوان سنگ بنای پروبیونت ها (سنگ بنای حیات وخلقت انسان ازصلصال من حما مسنون در ین دوره است) کد های حیات به عنوان ماکروملکول های زنجیره ای درازدر این دوره ایجاد شدند.
4-تشکیل پروبیونت ها که به عنوان اولین مواد آلی تکثیر پذیر بشمار می آید.(خلقت غذای تکثیر پذیرمورد استفاده موجودات زنده که از باکتری ها شروع شد سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ ازاین دوره به بعد است). قرآن به چهار دوره غذای بیولوژیکی اشاره کرده است. قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌- اقوات در چهار دوره برای نیاز درخواست کنندگان این غذا برنامه ریزی شد


پرفسور کاپلان وسایرین میگویند تصادف عجیب ومعجره آسا باعث ایجاد پروبیونت ها شده وقران میفرماید با برنامه تدوین شده خالق متعال وبعنوان پایه خلقت انسان ازحیات ایجاد شده است وهدف آفرینش حیات نیزخلقت انسان بوده است .

مطلب مهمی که اوپارین بنیان گذار بحث ایجاد حیات بعنوان برگ برنده ایده ماتریالیستی بیان کرده دومطلب است.

اول حیات از ماده بی جان بوجود آمده واین ماده درطبیعت بوده است وقران میفرماید ما انسان را از ماده بی جان آفریدیم وبدائ خلق الانسان من طین خلقت آغازین انسان از خاک این ماده بی جان شروع شد. خاک طین لازب همه مفهوم ماده بی جان است وازهمین طبیعت زمین است واین عظمت باریتعالی است که میتواند ازماده بی جان یعنی طین حیات را بیافریند و این مسئله مهم درست مطلبی است  که زیست شناسان دردرک آن عاجزند.

مطلب دوم اوپارین که افتخارمیکند ازانگلس گرفته میگوید حیات باید پروسه تکامل را ادامه دهد و یک باره وخلق الساعه بوجود آمدن امکان ندارد. قرآن میفرماید.ما خلقت انسان را از طین آغاز کردیم واغاز کردن ادامه هم دارد .لذا ازنظر قران آغازازطین وادامه ان ازاقوات درپروسه طولانی زمان بر حیات بوده است .پرفسورمانفرد آیگن برنده جایزه نوبل درشیمی ورئیس انستیتو ماکس پلانگ گوتینگن آلمان میگوید تصادف د پیدایش حیات اولیه انقدر غیرممکن است که به معجزه شبیه است بیولوژیست معروف فرانسوی jacques Monod  میگوید ساده ترین فرم سلول اولیه حیات با مکانیسم بسیار پیچیده قابل قیاس است وایجاد چنین ملکولی بصورت اتفاقی مساوی است با صفر. پرفسور کاپلان که به تصادفی بودن پروسه حیات اعتقاد دارد نیزمیگوید ضریب واحتمال این تصادف میتواند یک درکل کیهان باشد. برای اینکه مطالب عنوان شده بالا بهتردرک شود باید سفری به زمین اولیه داشته باشیم وشرایطی که غالب بر آن زمان بوده درذهن تجریه وتحلیل کنیم البته بر اساس قران وآخرین نظریه های علمی .

ابتدا زمین در دو دوره خلق شد –از زمان جدا شدن ازابرخورشیدی تا جعل فیها رواسی من فوقها-دوره تکامل اتمی ودوره تکامل شیمیائی را گذراند. خورشیدی که ما مینگریم بدلیل حجم بسیارزیاد حدود سیصد هزاربرابرزمین ودارا بودن گرانش عظیم هنوز پس از سپری شدن 4/6 میلیارد سال زمانی که زمین از آن جدا شد همچنان با توده عظیم گازهای هلیوم وئیدروژن درحال سپری کردن دوره تکامل اتمی خود است درحالی که زمین درحدود پنجاه الی صد میلیون سال پس ازجدا شدن ازآن آنرا پشت سرگذاشت. پرفسور کاپلان تکامل اتمی زمین را بسیار کوتاهتر ودرحد چند هزارسال میداند.

اجزائ تشکیل دهنده زمین همان عناصرابرخورشیدی بوده است. پس ازجدا شدن ازابرخورشیدی توده عظیم گازی ودخانی (دودی) که دراثر تجمع درمرکزیت آن حرارت آن فوق العاده افزایش یافت چرا وچگونه سئوالی است که علم هنوزنتوانسته پاسخ دهد. دراثرافزایش حرارت به بالای میلیون ها درجه کلوین واکنش همجوشی هسته ای آغازمیشود واتم های ئیدروژن ابتدا به هلیوم وسپس به سایر عناصر شیمیائی دیگرازقبیل کربن، اکسیژن، ازت وسایرتبدیل میشوند زمان تکامل اتمی درزمین را دانشمندان نمیدانند وانرا حدس میزنند. این زمان را میتوان با مقایسه وضعیت کنونی خورشید وحجم ان با زمین و زمان سپری شده بدست آورد دانشمندان نظر متفاوتی ارائه میدهند.

ارنست مایردانشمند زیست شناس معروف آمریکائی آلمانی تیارکه اورا داروین قرن بیستم میخوانند و نظرات او  در جدول زمانبندی زمین شناسی وتکامل که در مقاله تکامل خود ارائه داده است مورد تادید بسیاری از دانشمندان است. دوره تکامل اتمی زمین را حدود پانصد میلیون سال برآورد کرده است ازطرفی شروع  تکامل شیمیائی  در زمین را بلافاصله بعد ازاین پانصد میلیون سال میداند و پیدایش اولین نطفه حیات که همان پروبیونت ها باشد پایان همین پانصد میلیون سال محاسبه کرده است به عبارتی حدود یک میلیارد سال بعد ازجدا شدن زمین ازابر خورشیدی اولین نطفه حیات درزمین شکل میگیرد وسایردانشمندان زیست شناسی هم این زمان بندی را رد نکرده اند. قران این دو دوره را که  جمعا یعنی تکامل اتمی وتکامل شیمیائی تا تشکیل رواسی میداند.

بعد ازتشکیل پوسته جامد زمین (رواسی) ومقدارزمان برای برکت روی رواسی (که ایجاد سنگ رس است که هم اکنون هم برکت و بقائ حیات به خاک رس وابسته است ) وپایان دوره پیدایش اقوات مراحل زمانی است که از ایات میتوان برداشت کرد. آیه 9 و10سوره فصلت با دقت توجه ملاحظه فرمائید نکات علمی نوینی را درخود نهفته دارد. تکامل شیمیائی به این معنی است که دراثر پائین آمدن حرارت زمین از چند میلیون تا چند هزاردرجه زمان زیادی باید سپری شود، احتمالا حدود سیصد میلیون سال که درجه حرارت به حدود سه هزاردرجه رسید اتم های ایجاد شده درپروسه همجوشی هسته ای امکان ترکیب با یکدیگر را پیدا میکنند. به عبارتی ترکیبات ملکولی شروع به تشکیل شدن میکنند وئیدروژن بصورت گاز،آب،متان وگازازت وبمرورعناصر سنگین ترایجاد میشوند  وزمین همین طورسرد ترمیشود وعناصرسنگین درمرکزیت توده مذاب زمین قرارمیگیرند وزمین دارای جرم میشود ومیتواند مواد اطراف خود را دورخود نگه دارد. این دوره با سرد شدن زمین وپائین آمدن درجه حرارت متوقف شد.

اکنون تمامی غناصری که برای ایجاد حیات ضروری است مهیا شده است . دراین زمان پوسته خارجی با پستی وبلندی خود میزبان شگفت انگیزترین پدیده خالق متعال قرارمیگیرد. پدیده آغازحیات- الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍابتدا همه چیز در زمین خلق شد وسپس خلقت انسان را ازخاک آغاز کرد..طین خاک است شن یا رس .تحولات سنگینی درپوسته جامد زمین درحال انجام است. بایستی این تحولات منجربه خلقت حیات ازماده بی جان شود.

 آغازخلقت انسان ازطین از ماده بی جان واین آغازی زمان براست. چند مطلب مهم اول حیات درهمین کره زمین آغاز شد ودوم حیات از ماده بی جان وبه قدرت ذات باریتعالی جامه عمل پوشاند وسوم مواد اولیه این خلقت در خود زمین ودر طبیعت بوجود آمد.  

تمامی سئوالات که علم در آن مانده واوپارین دانشمند روسی به عنوان ادله ماتریالیست ها بیان کرده است جواب داده میشود .
چسبیدن حما مسنون برسفال داغ با دفع شدن آب همراه است. ملکول های پروتئین ونکلئوتیدها وقند ها برای تبدیل به ماکروملکول ها به عبارتی ازمونومرها به پلی مرها بایستی هرملکول آنها یک ملکول آب از بین آنها خارج وفورا ازمحیط واکنش شیمیائی خارج شود. توده سیاه بد بووچسبنده درسراسر پوسته زمین برروی سفال ها وکانی های مانند ان به فراوانی یافت میشوند وسطح زمین دراختیارحما مسنون است. این پروسه زمان طولانی بدرازا می کشد ودوره نیتلیه نطفه ها درقرارگاه مکین آغاز میشود. 

.آیات الهی را ازعلمی بودن خارج نکنیم که مسئولیت سنگینی به دنبال دارد. سید محمد تقوی اهرمی –تهران اول رمضان المبارک مطابق 28 خرداد 1394-التماس دعا دارم .ویرایش جدید اسفند 1395-آخرین ویرایش به مناسبت ارتحال استاد بیوشیمی دکتر صادق طباطبائی که آرزو داشت روزی برسد که ماهیت علمی ایات متشابه در باره خلقت انسان برای دانشمندان ومسلمانان از پشت پرده تحجر ونا آگاهی علمی عیان شود. یادش گرامی باد بهمن 1397

  


 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

020233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
873
902
11408
19233
0
20233

Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-31 00:27:36
امارگیر سایت