خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن

تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظر قرآن


از زمان 6/ 4 میلیارد سال قبل تا کنون زمین اولیه که حرکت خود بدورخورشید را به عنوان یک ستاره منظومه شمسی آغاز کرده بود، متمایز ازسایر سیارات و درمقایسه با زمین امروزی کاملا متفاوت بوده است. بعبارتی زمین هنوزبعنوان یک کره کروی متعادل و بر روی مدار تعیین شده  و مشخص خود قرارنگرفته بود. جسمی مذاب نزدیک به کروی که دائما شکل خود را تغییر میداد. از آنجائیکه جرم خورشید وجرم زمین هنوزبه مرحله تکامل خود نرسیده بودند مدار آن هم مرتبا همراه با جرم خورشید درحال نوسان بود. زمین در دو دوره تکامل خود را به پایان رساند

تکامل اتمی زمین بلافاصله تا مدت زمان بسیار کوتاهی حدو د هزار سال( کاپلان) اغاز شد و میلیون ها سال طول کشید. حرارت زمین بدلیلی که هنوز برای علم نامشخص است بشدت افزایش می یابد و به حدود چند میلیون درجه سانتیگراد میرسد(حدود 15 الی20 میلیون درجه). تکامل اتمی شروع میشود. اتم های ئیدروژن حدود 74درصد وهلیوم حدود 25 درصد عناصرغالب در توده ابر و گازی زمین جدا شده ازتوده ابر خورشیدی را تشکیل میدادند. خورشید کنونی هنوزهم این نسبت را حفظ کرده است. حجم بسیارعظیم ئیدروژن خورشید حدود 4/6 میلیارد سال است که درحال سوختن است وهمچنان تکامل اتمی خود را سپری میکند و تبدیل به نورو انرژی میشود وحیات در کره زمین را تداوم میبخشد. زمین براساس برنامه ریزی تدوین شده خالق متعال درمدت نسبتا کوتاهی این دوره را پشت سرگذاشت. در دوره تکامل هسته ای زمین، ئیدروژن وهلیوم دراثر واکنش های همجوشی هسته ای تبدیل به عناصراکسیژن ،کربن، ازت، آهن ،سیلیسیوم و سایر عناصر گردید و تمامی عناصر ضروری و مورد نیاز در کره زمین در مدت زمان تعیین شده شکل گرفتند. البته ئیدروژن به مقداربسیار زیاد تری هنوز بصورت اتم و همچنان عنصرغالب وحرارت محیط حدود چند میلیون درجه  بوده است. زمان تعیین شده و اندازه زمین و محل قرارگرفتن در فاصله معین با خورشید همه تحت برنامه ریزی دقیق آفرینش قرارداشته است و نقش تصادفی بودن این همه پدیده های حساب شده خارج ازعقل سلیم است و نتیجه درماندگی از درک واقعیت است.

بنابراین تکامل اتمی و تسریع درروند آن یک ضرورت ازپیش تعیین شده بوده است تا زمین به موقع دارای جرم شود و بتواند عناصر گازی شکل مانند ئیدروژن و...سایر عناصر سبک را در اطراف خود نگه دارد. فاکتورها  و معیارهای دقیقی بایستی درزمین رعایت میشد تا زمین بتواند خود را برای پذیرش حیات آماده کند. موضوعی که سایرسیارات نتوانستند از آن بهره مند شوند مثلا قرارگرفتن در محدوده  کمربند حیات که  دقیقا درفاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید قراردارد و این کمربند جدول حرارتی است که در آن  آب بصورت مایع  میتواند ابراز وجود کند (درمحدوده این کمربند آب طی 24 ساعت از حدود50 درجه زیر صفرتا 50 درجه بالا صفرمتغیر است) و همانطور که میدانید هشت سیاره منظومه شمسی در فواصل معینی از خورشید بر روی مدار ویژه خود قرار گرفته اند و این مدارها تصادفی نبوده است براساس برنامه از پیش تدوین شده مقررگردیده. مثلا درمحدوده کمربند سیارکی میلیون ها خورده سیارک بزرگ وکوچک فقط دراین محدوده تجمع کرده اند واگر پراکنده میشدند این نظم خارق العاده برمنظومه شمسی حاکم نبود و حیات برروی زمین درمعرض نابودی قرارمیگرفت آیا میشود تصادفی همه دریک محل جمع شوند یا اینکه براساس قانون نظام مند خلقت درآن قرارگرفته اند.

نظریه دانشمندان اختر شناسی میگوید اینها از بقایای یک سیاره بسیار بزرگ بوده که از هم پاشیده و بقایای آن سیاره است. اما کمی عقل خودمان را بکار گیریم موضوع تا اندازه ای روشن میشود. دراین کمربند خورده سیارک ها قرارگرفته اند و اندازه آنها کوچک است و جنس آنها هم سنگی است. البته اینکه آنها ازخارج ازمنظومه شمسی آمده باشند. ازنظرعلم اخترشناسی غیرممکن است و اگر حدودا درهمان محدوده ستاره از پاشیده شده باشد  باید مطابق سیارات همسایه آن محدوده جنس آنها از سنگ نباشد و از گاز وغبار باشد، مانند سیارات اورانوس ونپتون وهمچنین مشتری که به عنوان یک غول گازی نامیده میشود و ترکیبات ان مانند یک ستاره است زیرا در این محدوده شرایط تکمیل دوره تکاملی برا ی آنها فراهم نشده بود به عبارتی آنها دوره تکامل اتمی را طی نکردند و شرایط گذراندن کامل دوره تکامل شیمیائی برایشان فراهم نشد و بر این اساس ساختار تشکیلاتی آنها بر ملکول های گازی قراردارد .بنابراین همه اتقاقات رخ داده  درمنظومه شمسی  قانون مند و براساس  تقدیرالهی (برنامه ریزی تدوین شده) صورت گرفته است.

مدت زمان تکامل اتمی را پرفسور ارنست مایر درجدول زمانی زمین شناسی حدود پانصد میلیون سال برآورد کرده است و بلافاصله تکامل شیمیائی طبق نظرایشان شروع میشود و همینطورادامه  می یابد و اولین نطفه حیات که اولین سلول زنده است بنام پروبیونت ها ایجاد میشوند واین مدت را نیز پانصد میلیون سال برآورد کرده. سایر دانشمندان زیست شناس ومیکرو بیولوژیست هم دراین زمانبندی ایرادی وارد نکرده اند.

ارنست مایر دانشمند دوم در تکامل موجودات بعد از داروین است .ازاین نظرمورد تائید سایرین قراردارد .همانطورکه میدانیم زمانی که حیات در کره زمین آغاز شد پوسته جامد زمین شکل گرفته بود ولی هنوز داغ بود و حرارت سطح زمین بالای نقطه جوش آب قرار داشت (کاپلان ). حال برمیگردیم به نظر قرآن درباره پیدایش زمین و بررسی میکنیم این دو دوره را از نظر زمین شناسی وعلم شیمی و بعد نتیجه میگیریم نظریه  قرآن و نظرارنست مایر کدام علمی تر است .

البته معیار سنجش، زمان گئولوژی ارائه شده توسط خود ارنست مایر وکاپلان است قبل از پرداختن به این دو دوره به آیه مهم یکپارچه بودن زمین و جو آن اشاره ای داشته باشیم براساس آیه30 سوره انبیائ-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ-

"آیا آنها که حقیقت را پنهان میکنند نمی نگرند که آسمانها (هفت طبقه جو زمین) و زمین هر دو بهم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا کردیم و همه چیز را در آب حیات دادیم ". بنظر اینجانب و برداشت من از قرآن. زمین و جو آن ابتدا یکپارچه بودند در این آیه و سه آیه بعد از آن (درپایان مقاله آیات را ملاحظه فرمائید)- بطورواضح صحبت از زمین است نه کائنات. این سه آیه را باید به عنوان یک مجموعه درنظر گرفت وجدا کردن یک آیه از یک مجموعه آیات و تفسیرکردن آن غیرمعقول است.

در ابتدای این آیه بوضوح کلمه بنگرید، آیا نمی بینید را آورده است. یعنی این پدیده را میتوانید مشاهده کنید جو زمین و زمین قابل مشاهده هستند برای رسیدن به یقین آیه 105 سوره یوسف هم مرور میکنیم -

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ –چه بسیار نشانه های قدرت خداوند در آسمان ها ( جو زمین ) و زمین است که برآنها میگذرند (مرتبا می بینند و میگذرند) درحالی که از آنها روی بر میگردانند (توجه ای نمی کنند). آیا ازکائنات میگذریم و روی برمیگردانیم، دقت فرمائید درآسمانها و زمین(جو و زمین) با نشانه های قدرت خداوند سروکارداریم . آب  و حیات هم دردرون این پدیده بوجود آمده است. زمین وجو هفت طبقه آن برای ایجاد حیات لازم و ملزوم یکد یگرند .

بنابراین پس از پایان تکامل اتمی و شروع تکامل شیمیائی جو زمین و زمین ازهم جدا میشوند و دقیقا زمانی که این دو ازهم جدا شدند آب به عنوان اولین ملکول های تشکیل شده ظاهر میشود. اکنون به دو دوره تکامل زمین می پردازیم.آیه 9و10 سوره فصلت میفرماید .

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ (9)

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10)-

براساس آیه 9 فصلت زمین در دو دوره خلق شد به عبارتی پس از جدا شدن از ابرخورشیدی تا جعل فیها رواسی ،تشکیل پوسته جامد زمین دو دوره زمان بر را طی کرده است. این دو دوره براساس نظر دانشمندان زمین شناسی تکامل اتمی و تکامل شیمیائی بوده است ازنظر قرآن پس از پایان این دو دوره پوسته جامد زمین شکل میگیرد. این مدت برابر است با زمان پانصد میلیون سال، درصورتیکه ارنست مایر زمان تکامل اتمی به تنهائی را این مدت اعلام کرده است. حال دلائل علمی نظریه قران. دربالا اشاره رفت که حرارت ابتدای دوره تکامل اتمی زمین حدود 20 میلیون درجه سانتیگراد رسیده بود. با توجه به حجم زمین و مقدار اتمهای ئیدروژن وهلیوم واینکه زمین درحقیقت تکه ای ازخورشید(ابرخورشیدی) بوده که ازآن جدا شده، بنابراین تمامی مراحل و روند سرد شدن و تکامل اتمی آن با خورشید یکسان است. همه سیارات و خورشید باید ازیک الگوی تعیین شده پیروی کنند .خورشید باندازه حدود سیصد هزاربار از زمین بزرگتر است و هر ثانیه حدود 4 میلیون تن گاز خود را به انرژی تبدیل میکند وهنوزهم  واکنش هسته ای در مرکزیت آن  در جریان است وحرارت مرکزی آن حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد میرسد. جریان کنونی خورشید تصویری است از روند تکامل اتمی درزمین که با توجه به حجم و مقدار ئیدروژن آن بسیار سریع این دوره را طی میکند. این زمان میبایستی حدود چند هزارسال بیشترنباشد. به عبارتی زمین فقط درهمین مدت خورشید کوچکی بوده که سریع خاموش میشود و روند سرد شدن آن میلیون ها سال بطول انجامیده. اندازه دقیق این زمان را علم هنوز اعلام نکرده.

از آنجائیکه کاهش وزن خورشید در اثر تبدیل ماده به انرژی تابع مستقیمی از زمان سپری شده است میتوان براحتی و مقایسه این روند با زمین حدود این زمان را محاسبه کرد. دوران سرد شدن زمین از حرارت تکامل اتمی آن تا حدود چند هزاردرجه سانتیگراد که شرایط برای ایجاد تکامل شیمیائی فراهم شده است ، احتمالا چند صد میلیون سال طول کشیده. با پائین آمدن حرارت درزمین اولیه و فراهم شدن شرایط لازم برای تکامل شیمیائی اتم های عناصر تشکیل شده  با یکدیگر واکنش نشان میدهند و ملکول های آب، متان، آمونیاک، سولفید ئیدروژن وسایر عناصرتشکیل دهنده کانی های مختلف پا به عرصه وجود میگذارند.

وجود ئیدروژن فراوان درزمین مذاب و گداخته اجازه ظهور وعرض اندام به اکسیژن آزاد که برای تشکیل حیات اولیه مانند سم مهلک اثر میکند داده نمیشود و تمامی اکسیژن ایجاد شده جذب آهن سیلیسیوم و سایر عناصر از قبیل آلومینوم ،منیزیم میشود و کربن می تواند تنها بصورت متان ظاهر شود ودر پوسته زمین بصورت کربنات جذب کانی ها شوند و اینکه برخی دانشمندان اظهارمیدارند که درجو اولیه زمین منو و دی اکسید کربن نیز وجود داشته و میتواند درایجاد حیات نقش داشته باشند علمی نیست و با واقعیت آن زمان همخوانی ندارد.

با ایجاد ملکول ها عملا تکامل شیمیائی درزمین پایان می پذیرد. سطح زمین ازحالت مذاب به گداخته تبدیل میشود  دراین زمان زمین توسط خورده سیارات، شهاب سنگ ها واجرام سماوی مورد بمباران قرارمیگیرد وطی این دوره آب به مقدار مورد نیاز از خارج از زمین به زمین منتقل ودرزمین سکونت داده میشود.

و انزلنا من السماء ماءً بقَدَرٍ فاَسکَنّاه فی الارض و اِنّا علی ذَهابٍ به لَقادرون-

آب ازآسمان به زمین نازل و در زمین سکونت دادیم و قادرهستیم آنرا برگردانیم " سمائ منظور فضای خارج از زمین است زیرا درآن زمان زمین جوی نداشت که سمائ باران تولید کند.

.تحولات عظیمی پوسته جامد زمین را تحت تاثیر خود قرار میدهند و پوسته جامد در نهایت شکل میگیرد و رواسی در زمین پایان دوره دوم خلقت زمین از نظر قران را اعلام میدارد و بدینسان با اتمام دو دوره پیدایش زمین شرایط لازم برای آغاز حیات موجودات زنده از ماده بی جان فراهم میگردد

الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ- خداوند متعال همه چیز را نیکو وکامل خلق کرد(تمامی چیزهای مادی مورد نیاز خلقت انسان درزمین) وسپس خلقت انسان را از رس (سنگ رس است، هنوزخاک بصورت امروزی که با آب گل میشود وجود نداشته وخاک حاصل فرسایش میلیارد ساله سنگ های رس است) آغازکرد –کل  شیئ  شامل  کل  ماده در کیهان و زمین میشود وخلقت کیهان از ابتدا برخلقت آب برنامه ریزی شده بود –و کان عرشه علی المائ(تدبیر و مدیریت خداوند قبل از پیدایش کیهان  بر آب قرار داشت ) بیان گراین موضوع است و شروع خلقت حیات و انسان درون آن هم از رسوب ته نشین شده حمامسنون درصلصال بوده است. این دو دوره رویهم پانصد میلیون سال طول میکشد. این نظرقرآن است زمان جداشدن زمین از توده ابرخورشیدی تا پیدایش رواسی(پوسته جامد زمین) .ارنست مایر دوره تکامل اتمی به تنهائی را پانصد میلیون سال میداند .

حال این دو نظریه را ازنظر منطق علمی مقایسه میکنیم کدام به علم نزدیک تر است. ازنظرعلم شیمی تکامل شیمیائی به معنی ایجاد ملکول های ساختار اولیه زمین است البته ساختار معدنی آن و فراهم شدن انواع ملکول های ترکیبات معدنی وملکول های ساده مانند آب ،آمونیاک ،متان. حال اگر ملکول های ساده با هم درشرایط  ویژه ترکیب شوند و ملکول های آلی را به وجود آورند تکامل وارد مرحله دیگری میشود و تکامل بیولوژیکی آغاز میشود که پس از تکامل شیمیائی است، همچنان که قرآن میفرماید-

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ (10)- سوره فصلت-

واین تکامل بیولوژیکی درچهار مرحله صورت می پذیرد.به متن زیبای این آیه توجه فرمائید .پس ازگذراندن دو دوره پیدایش زمین درآیه قبلی-جعل فیها رواسی من فوقها رخ میدهد اکنون زمین دارای پوسته خارجی جامد است وخداوند برکت را درآن قرار میدهد (برکت سنگ رس است در پوسته جامد زمین امروزه هم خاک رس عامل اصلی تداوم حیات درکره زمین است) وسپس تقدیرالهی بر خلقت اقوات درچهار مرحله جامه عمل میپوشاند و مواد غذائی که نیاز درخواست کنندگان این غذا (موجودات زنده ای که قراراست خلق شوند) است  فراهم میشود و حیات هم دردرون ان شکل میگیرد. ابتدا ساختار شیمیائی ملکول های زنجیره ای RNA در دوره سوم ایجاد ولی زنده نیستند. خداوند امرحیات را در دوره جهارم درآن قرارمیدهد.

علم زیست شناسی دربه در دنبال همین موضوع است که حیات چگونه شکل گرفت  درچه زمانی و قرآن مجید دقیقا  روند ایجاد حیات را در چهار دوره اعلام کرده است. باید توجه داشت که اقوات یا غذای بیولوژیکی باید دارای دو خصیصه باشد اول از ملکول های آلی مانند پروتئین ،نوکلئوتیدها وقندها تشکیل شده باشد و دوم باید خصیصه تکثیر پذیری درآن نهفته شده باشد و این یعنی ایجاد حیات. 

بطور مثال این 4 آیه سوره فصلت به وضوح روند تکاملی زمین را بیان میکند و میفرماید اول زمین در دو دوره شکل گرفت وسپس آسمان زمین خلق شد. ازآنجائیکه موضوع هفت آسمان دچار افکار بطلمیوسی قرارگرفته ،این سئوال مطرح میشود که ابتدا زمین خلق شد وبعد کائنات این از کوتاه بینی ما است نه ازقرآن. مواد غذائی مسلما مواد آلی تکثیر پذیراست. به عبارتی مواد زنده وحیات دار که از ماده بی جان سرچشمه گرفته است. موضوعی که در محافل علم زیست شناسی مطرح وسئوال بسیار مهمی است چگونگی ایجاد حیات از ماده بی جان است وآیه بدائ خلق الانسان من طین  دو مفهوم کلی را بیان میکند اول آغاز خلقت از ماده بی جان و دوم از طین و در برخی آیات طین لازب هم اشاره شده که با این کلمه برهمین رس خالص اشاره دارد که اب را در درون لایه های خود جذب ونگه میدارد.

 درآغازخلقت حیات که پایه خلقت انسان گذاشته میشود سطح زمین داغ و حرارت بالای نقطه جوش آب  بود، پوسته جامد زمین درحال شکل گرفتن و در درون و بین سنک رس و انواع کانی ها که  بصورت گداخته درآمده بودن بخار آب، متان، آمونیاک، سولفورگوگرد، آب مایع را در دورن و لابلای خود نگه داشته بودن وسنگ رس که ساختار لایه لایه ای دارد این بخار آب اشباع و داغ همراه با سایر ترکیبات آلی ساختارحیات را در درون خود نگه داشته وتحولات حیات در آنجا انجام میشود . مونومر ها به پلی موها تبدیل وبخار اب دفع شونده بوده است. به مقاله مائ دافق ونقش ان در پدیده خلقت حیات مراحعه فرمائید.


 مسئله مهم خلق فسوی وقدر فهدی درتمامی پروسه های خلقت به عنوان جرقه های مستمر پروسه تکامل ازنظر قرآن است فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه. پس تقدیر الهی برآن قرارگرفت سپس راه  آنرا آسان نمودیم خداوند ابتدا خلق میکند و سپس بر اساس برنامه ریزی تدوین شده  یا به زبان امروزی برنامه نرم افزاری در سخت افزار زمین قرار می دهد و هدایت آنرا دردست توانمند خود به پیش میبرد و صورتگری میکند.

قل سيروا في الأرض فانظروا کيف بدأ الخلق در زمین گردش کنید و دریابید که خلقت چگونه آغاز شد. کاری که دانشمندان زمین شناسی وزیست شناسی با تجسس در زمین و مطالعه فسیل ها و سنگواره و کشف چگونگی سنجش سن آنها تاریخچه حیات را بررسی میکنند اما این کار با ارزش را به حساب تصادفی بودن همه پدیده های خلقت میگذارند ولی خود اقرارمیکنند که تصادفی بودن غیرممکن است کاپلان دانشمند برجسته بیو شیمی ونظریه پرداز تئوری پیدایش حیات می گوید

:زمان باید بسیار طولانی باشد تا این همه ملکول های پیچیده حیات بر اثر تصادف ایجاد  شوند و میتوانیم بگوئیم امکان بروز همچمو اتفاقی میتواند یک مورد در تمام کیهان باشد .آیات 30 الی33 سوره انبیائ که در بالا اشاره شد ذیلا تقدیم میشود.هرچهار آیه از سوره انبیائ روند پیدایش زمین را شرح میدهد از تفیک شدن جو زمین و زمین اولیه تا پیدایش رواسی در آن و تشکیل آسمان بدور زمین و ایجاد جو اولیه و قرار دادن لایه حفاظتی در آن جو و خلقت شب و روز یا شروع گردش هدفمند برنامه ریزی شده  زمین بدور خود .

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ سوره انبیائ
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ سوره انبیائ
وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ سوره انبیائ
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ -سوره انبیائ


به آیه زیر توجه فرمائید ادامه همان آیات پیدایش زمین درسوره فصلت -11- ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ ابتدا زمین در دو دوره وپویته زمین وبر روی آن سنگ رس وچهار دوره اقوات برنامه ریزی میشود وسپس به جو زمین که دودی وتیره بود میپردازد 
سپس آهنگِ (آفرینشِ) آسمان کرد، و آن دودی بود. پس به آن و به زمین فرمود خواه یا نا خواه در این پروسه خود را تطبیق دهید -جو اولیه زمین جوی است یکپارچه و حالت دودی داشت. ثم الستوی الی سمائ جوزمین را سر و سامان داد مدار زمین تثبیت میشود وجو در اثر گرانش زمین دور زمین باقی میماند و خداوند به هر دو زمین وجو آن میفرماید حال بر این برنامه قرار گیرید وآنها تسلیم برنامه ریزی میشوند.

سه مطلب مهم دراین آیه نهفته که برای درک آن تعقل وتفکر لازم است 

مطلب اول خداوند پس از چهاردوره اقوات (غذای بیولوژیکی وپیدایش حیات)  به آسمان زمین پرداخت یک طبقه است. جو اولیه زمین یکپارچه بوده است و دقیقا پس از ایجاد حیات که شرایط خاصی را ایجاب میکرد (عدم وجود اکسیژن، حفاظ نداشتن جو برای عبور شهاب سنگ ها و خورده سیارات وانتقال آب به زمین اولیه و کدر بودن جو زمین و.) خداوند به سر و سامان دادن جو زمین می پردازد پس آغاز ایجاد جو پایدار در زمین از این نقطه است که برای علم بسیار با ارزش است و زمین شناسان مسلمان میتوانند این ادله قران را به محافل علمی بکشانند . البته محققین غرب توسط ایادی غرب گرای مسلمان و وابسته احتمالا به این معجزات قرآن دست یافته اند و این همه تهاجم فرهنگی و تراشیدن گروه های تکفیری و انجام جنایت های بیشمار و استثنائی درتاریخ بشریت فقط برای فراردادن نسل جوان ازمفاهیم اصیل وفوق علمی قرآن است.

مطلب دوم دخان بودن  جو اولیه زمین ،دراثر فعالیت شدید آتش فشان ها و برخورد خورده سیارک وشهاب سنگ ها و فوران دود وغبار از دهانه آتش فشان ها و وجود بخار آب در حد اشباع در آن جو زمین یکپارچه کدر و دودی است .

مطلب سوم خداوند به جو زمین وزمین میفرماید اکنون باید چه بخواهید وچه نخواهید تسلیم برنامه تقدیر الهی شوید .طوعا وکرها .این تمثیل است برای بیان نقطه عطف در تاریخ پیدایش زمین ،زمین اکنون دارای مدار ثابت و لا یتغیر است و جو زمین از پوسته جامد تفکیک شده وحیات بوجود آمده وبرنامه ریزی برای تشکیل هفت آسمان در جو زمین فراهم شده است .

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - خداوند به سر و سامان دادن هفت آسمان در دو دوره می پردازد و در تمامی طبقات کل سمائ امر خود را مستقر میکند دراین موقع جو زمین شفاف میشود و نورستارگان زینت بخش زمین میشود ( مصابیح نور ستارگان است نه خود ستارگان) و ناظرزمینی میتواند نور ستارگان را رویت کند و حفاظ برای کل سمائ مقدرمیشود –سید محمد تقوی اهرمی تهران تیر ماه 1394 بمناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع)-ویرایش جدید اسفند 1395 ویرایش جدید بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

017328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
333
843
4920
2999
16328
0
17328

Your IP: 18.206.13.28
Server Time: 2020-05-27 08:32:49
امارگیر سایت