خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظریه قرآن در پیدایش زمین

  نظریه قرآن در پیدایش زمین

مقدمه نوشتار

انتخاب کلمات درقران کاملا حساب شده و براساس اخرین یافته های علمی است. ازآنجائیکه علوم طبیعی روابط و قوانین درارتباط با موضوع علمی خاصی را شرح میدهد وهمه صنع خالق متعال است کلمات که درارتباط با پدیده های طبیعی درقران بیان میشوند ارتباط تنگاتنگی با علوم طبیعی دارند. چرا خداوند متعال مرتبا امر میفرمایند که درآیات تفکر و تعقل کنید و برآنها دقیقا نظربیاندازید تا عظمت و نشانه های خداوند را درک کنید برای چه منظوری است. پدیده های خداوند نشانه های اویند. کسانیکه ترس دارند که آیات خداوند را با علوم مقایسه کنند و به مشکل برخورد کنند بر درک و فهم و ایمان خود شک کنند.

مشکلی که دامن گیر مفسران گرامی شده دقیقا دراین رابطه است. مفسر باید دیدگاه خود را بیان کند نه راوی نظرات گذشتگان شود. البته درقران مجید دو گونه آیات هستند محکمات و متشابهات. محکمات که در اصل ستون اصلی قران است پیوند ناگسستنی با روایات و احادیث دارند و بدون مراجعه به انها درک معارف و وقایع که ایات به انها اشاره دارد امکان پذیر نیست. ولی متشابهات که ایاتی هستند که درارتباط با پدیده های طبیعی اطراف ما هستند و خداوند متعال مکررا برای توسل و توجه به ذات باریتعالی به آنها اشاره میکند. تعداد این ایات بسیارزیادند. از آنجائیکه تمامی پدیده ها ی که دور و برما و برای ما قابل دیدن هستند نیز همانند آیات قرآنی و آیات خداوند هستند، میتوانند برای فهم و درک و تفسیرمتشابهات مورد استفاده قرار گیرند.

 

کلماتی که برای اشاره به این پدیده ها در قران بکار برده شده کاملا حساب شده و با برنامه است و ظرافت قرآن هم در این است که درهردوره هرکس مفهوم خود را از آن بیرون می آورد تا علوم طبیعی آن را ثابت کند. درآیه معروف متشابهات درقرآن هم اشاره دارد که متشابهات دارای درک و مفهوم خاص خود است و تاویل ان را خداوند می داند و دانشمندان علوم، راسخون فی العلم. هرکس که درموضوع خاصی که کلمه متشابه به آن اشاره دارد تخصص علمی ندارد و نظریه بدهد باعث گمراهی مردم و زیان به آیات قران است. اینهمه تناقضات ظاهری که پیش آمده ناشی از این موضوع است. برای درک کلمات متشابه بایستی ابتدا ذهن را خالی و سپس آیات قران را مطالعه  ودرباره ان با استناد برآیات قبل آن و آیات مشابه و مقایسه با علوم مربوطه به مفهوم آن دست پیدا کرد. بطورمثال دو کلمه رواسی و جبل در آیات بسیاری آمده است.

مطالب بسیار آسان و ساده توسط قران بیان شده ، منتهی ما دارای ذهنیت از پیش تدوین شده هستیم و سعی میکنیم ایات قرانی را ابزاری برای اثبات نظریه گذشتگان یا تصورات ذهنی خودمان بکار ببریم و ایجاد شبه میکنیم و خوراک تبلیغاتی برای معاندین ولائیک ها و منکران وجود خداوند میدهیم و براین اساس سایت های فراوانی به راه افتاده اند یکی نقش دفاع از قران را بازی میکند و ظاهرا برای دفاع از آیات ولی درحقیقتتکرارموضوعات  به ظاهر متناقص و درمعرض دید قراردادن آنها، دیگری نقش مخالف و مرتبا این ذهنیت را ایجاد میکنند وجوان تحصیلکرده که به دنبال کشف واقعیت است دچار تزلزل عقیده میشوند. بانیان ایجاد این تزلزل آگاهانه و یا عامدانه گناه بس بزرگی را مرتکب میشوند. حال اشاره داشته باشیم به چند کلمه کلیدی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند

اگر یکی را کج تفسیر کنیم بر تمامی کلمات اثر خود را میگذارد این کلمات عبارتند از سموات والارض، سمائ، ارض، هفت آسمان، رواسی و جبل درموضوع پیدایش جهان مادی و کلمات مائ مهین، نطفه، حما مسنون، صلصال کالفخار، منی و طین لازب درموضوع پیدایش حیات. نود درصد تناقصاتی که معاندین و لائیک ها برروی آن مانورمیدهند و استکبار جهانی و وهابیت بستر مناسب برای آن ایجاد میکنند دراین دو موضوع نهفته است

متاسفانه علی الرغم تاکید مقام معظم رهبری برتلاش مضاعف برای رفع شبهات قرآنی چندان توجه ای به این مقوله نمی شود. برای رفع این تناقصات هم بربرداشت های گذشتگان تکیه میکنند و این همان چیزی است که مخالفین بر روی آنها مانورمیدهند در صورتیکه قران برعلم استوار است و علم را خداوند افریده و نمی تواند در علم و آیات خداوند تناقصی وجود داشته باشد. مثال خودمان را از رواسی و جبل آغاز میکنیم.

رواسی وجبل درقرآن


برای تمامی این موضوعات مستنداتی از آیات قرانی در سایت و درمقالات متعددی بیان داشته ام. استنادات ارائه شده علم است و آیات قرانی. رواسی در قران معنی پوسته جامد زمین میدهد و جبل هم کوه است. اینکه خداوند متعال مرتبا کوه را مثال میزند که درقیامت از بین میرود و زمین صاف وهموار میشود بدلیل نشانه بارز و دیدنی و با عظمت برروی پوسته جامد زمین است. تمامی ایات و نشانه های که خداوند در قران مثال میزند قابل رویت برای انسان است. درارتباط با خلقت جهان مادی از آیه خلقت جهان در شش روز وعرشه علی المائ (برنامه ریری خلقت وهدف خلقت جهان مادی بر ایجاد آب قرارداشت) استفاده کرده است و هفت مورد در باره خلقت کیهان است به مقاله خلقت کیهان در شش روزاز نظرعلم وقران و در سوره فصلت آیات 9 الی 12 همه آیات در باره روند پیدایش کره زمین است.

آیات از خلقت زمین در دو روز شروع میشود و به پیدایش هفت آسمان جو زمینن ختم میشود. درآیات توجه فرمائید. کاملا واضح وروشن بیان داشته است. این چهار آیات هیچ ارتباطی با پیدایش جهان مادی ندارد و فقط مربوط به زمین است. زمین در دو دوره خلق میشود. (دوره تکامل اتمی و تکامل شیمیائی به مقاله تکامل اتمی و شیمیائی زمین از نظرقرآن مراجعه فرمائید) پس ازخلق زمین و گذراندن دوره تکامل شیمیائی رواسی بالای آن قرارداده میشود وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا.

رواسی اینجا پوسته جامد زمین است که برروی زمین قرار داده میشود. فیها ارتباط با آیه قبل دارد یعنی زمین که در دو دوره خلق شد ورواسی و برکت  روی آن قرارگرفت، برکت سنگ رس است، امروزه هم سنگ رس فرسایش شده طی سه میلیارد سال خاک پر برکت کشاورزی را به وجود آورد که 80 درصد پوسته جامد را تشکیل میدهد و بدون آن رزق و روزی وبقائ حیات بی معنی است. دوره ایجاد حیات بر روی پوسته جامد زمین چهار دوره است که علم ان را تائید کرده است (کاپلان زیست شناس معروف آلمانی و ارنست مایردانشمند دوم تکامل موجودات بعد ازداروین –به مقاله چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه ازنظرقران مراجعه فرمائید)


حال چرا رواسی مترادف با جبل نیست. زیرا طبق آخرین نظریه علم زمین شناسی کوه ها حدود 300 الی 150 سال پیش و پوسته جامد زمین حدود چهارمیلیارد سال قبل ایجاد شده. چه فاصله عظیمی، چرا ما سعی میکنیم آیات قران را که با علم زمین شناسی همخوانی دارد به خاطر موجه قراردادن نظریه گذشتگان از اعتبارعلمی بیاندازیم.

تناقص درتصورات ذهنی ما است نه در قران. قرآن میفرماید بعد ازخلقت اقوات در چهاردوره انهم برروی رواسی یعنی پوسته جامد زمین که در حال سرد شدن است چرا که دقیقا بعداز پایان دوره تکامل شیمیائی این اتفاق رخ میدهد. خداوند به سامان دادن آسمان زمین میپردازد. ثم الستوی الی السمائ. چرا قران میفرماید سمائ .به این دلیل که هنوز زمین جو ندارد. یک اسمان دارد و انهم آسمانی غبارالود و کدریا به تعبیر قران مجید هنوزدخانی است. علم میگوید جو اولیه زمین قبل از پیدایش هفت طبقه جو زمین مملو از غبارهای اتشفشان و اشباع شده از بخار آب بود و این وضعیت میبایستی وجود داشته باشد تا نطفه حیات شکل بگیرد. جو بدون اکسیژن و کدرتا نورخورشید نطفه حیات اولیه را ازبین نبرد وعلم میگوید حدود پانصد میلیون سال نطفه اولیه حیات درزمین حاکم بود آنهم درظلمات اول. قران میفرماید انسان را ازنطفه افریدیم و آنرا در قرارگاه محکم و استوار، قرارمکین حفاظت کردیم. به مقاله پیدایش حیات از نظرقرآن با استناد  به علم روز وبه دوراز ذهنیات کهن خداوند به اسمان زمین پرداخت و در قالب تمثیلی برای بیان یک واقعیت علمی به زمین و اسمان زمین فرمود طوعا وکرها دراین وضعیت قرارگیرید،

آسمان زمین وخود زمین تمکین کردند برنامه ای بود که برآنها تحمیل شد. ازاین زیبا ترمیتوانید جمله ای در وصف زمین اولیه و آنهم در1400 سال قبل پیدا کنید. علم هنوزبه این واقعیت نرسیده زمین شناسان که به تاریخچه زمین آشنا هستند میدانند مفهوم این آیه چیست. چه عاملی باعث شده که ما این آیات را نمی توانیم درک کنیم. کجای این ایات نا مفهوم است که این آسمان را به کائنات معنی میکنیم و ایجاد شبه میکنیم و دو دوره ایجاد زمین و چهاردوره برنامه ریزی (عجیب است که قدربا فتحه و تشدید ق یعنی برنامه ریزی مدون را خلق معنی میکنیم تا با تفکرات ذهنی ما بخواند، خداوند از سر تقصیر ما بگذرد که آسان قرآن را فدای تصورات ذهنی خودمان میکنیم) اقوات را با شش دوره خلقت کیهان قاطی میکنیم و دو دوره ایجاد هفت جو زمین را جمع می زنیم و چون توان درک و فهم قران را نداریم در اذهان ایجاد شبه میکنیم و تناقصات قران درست میکنیم و مغرضین ازاین تصورات سوئ استفاده میکنند و میگویند خداوند اول زمین را خلق کرد و پس ازآن کیهان را ولی غافل ازآنیم که خداوند متعال خود قران را حفظ میکند و امنیه انسان را که شیطان درآن دخالت میکند را خنثی میکند.


وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ –حج 52 –"ما قبل از تو(ای پیامبر گرامی)هیچ رسول و یا نبئی نفرستادیم مگر اینکه شیطان هنگامیکه آنها ایات الهی را با آرزو هائی که در ذهن داشتند مطابقت میدادند (تصورات ذهنی)، شیطان در امنیه آنها (درآرزوها و تصورات ذهنی آنها) دخالت میکرد وخداوند آن القائات شیطانی را از ذهن آنها پاک میکرد و بدینطریق آیات خود رامحکم و تثبیت میکرد که خداوند عالم حکیم است" 


در آیه بعدی 12 فصلت میفرماید .این سمائ را به هفت طبقه و هرطبقه را امر و قوانین خاص انرا در آن قراردادیم .جالب است که بعد ازایجاد هفت طبقه جو زمین، آسمان (مجموعه هفت طبقه جو زمین) چنان شفاف میشود که از روی زمین نور ستارگان برای ناظرین آسمان در زمین زینت بخش هستند و این هفت طبقه را خداوند حفظ میکند تا جو زمین ازآن خارج نشود و شهاب سنگ ها وارد جو زمین نشوند.

این چهار آیه سوره مبارکه فصلت به وضوح جریان خلقت زمین و جو آن را بیان میکند. کجای این چهار آیه ابهام علمی دارد. میگویند چرا خداوند اول زمین را آفرید و سپس کائنات را (هفت آسمان جو زمین را به دلیل اینکه گذشتگان ما براساس نظریه علمی زمان خود از نظریه بطلمیوس تفسیرکرده اند و برباورما نشسته است و ما نمی خواهیم نظرانها را از اعتبار بیاندازیم قرآن را از اعتبارعلمی میاندازیم جل الخالق). وقتی آیه را درست درک نکنیم نا خود اگاه تناقص تراشیده ایم نتیجه اینکه:


اول این چهار دوره ربطی به شش دوره خلقت کیهان ندارد مستقل هستند. در این آیات فقط اشاره به خلق زمین در دو دوره دارد، اقوات در چهار دوره مقدر میشوند یعنی در برنامه ریزی تدوین شده ایجاد میشوند ونه خلق و دو دوره هفت آسمان هم قضاهن میشوند ونه خلق. مفسرین همه این کلمات را خلق معنی کرده اند. قدر و قضاهن را خلق تصور کرده اند. البته باید با نظربطلمیوسی مطابقت پیدا کند مهم نیست کلمات را خلاف معنی کنیم وشبهه بتراشیم.


دوم هفت اسمان به معنی هفت جو زمین است و نه  کیهان بر اساس نطریه کهن و منسوخ شده بطلمیوس. جالب است که افرادی برای جا انداختن این ذهنیات غلط نظرات گذشتگان را ابتدا ردیف میکنند که فلانی چه گفت و فلان کس دیگر چه گفت ؟ پس ایات براساس این نظرات با علم نمی خواند. سردسته این معاندین شبه تراش جناب سروش است که از این روش سوئ استفاده میکند و نظرات کهن را عین آیات قرآن میداند، فیلسوفی که به خود زحمت نداده است سری به قرآن بزند و آیات را بخواند وبه عوض ایراد بر نظر گذشتگان قرآن را هدف قرارداده

البته المامورمعذور و دانشجویانی که اطلاع از مفاهیم قرآن ندارند را در دام نا آگاهی انداخته و دچار تزلزل ایمان میکنند. آگاهی علمی اساس مبارزه با شبهات تراشیده شده توسط معاندین است. 


سوم رواسی پوسته جامد زمین است. دوباره آیات را مرورکنید. اگر این آیات را درست فهمیده باشیم تمامی آیات درباره هفت اسمان و رواسی و دوره های خلقت زمین بایستی با هم همخوانی داشته باشند و به رفع تناقصات کمک کرده ایم. دقت فرمائید همه این رخداد ها درچهار آیه ذیل در زمین اولیه و حدود چهار میلیارد سال پیش صورت گرفته است.


قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌ -فصلت-9
"بگوآیا به کسى که زمین را در دو روز (دوره) آفرید، کفر می‏ورزید و براى او شریک قرار میدهید ؟ خداوند رب دو جهان است.
وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌ -10
و در روی زمین و بالای ان پوسته جامد را قرار داد در آن برکت نهاد و مواد غذائی را در چهار روز(دوره) مقدر کرد (برنامه ریزی کرد) برای رفع نیاز درخواست کنندگان آن که اشاره به نیاز اولین نطفه حیات. دانشمندان زمین شناسی عقیده دارند که غذای موجودات زنده  قبا از پیدایش اولین نطفه های حیات صورت گیرد.


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ‌ -11
سپس به آسمان زمین پرداخت درحالی که کدر و دودی بود پس به آن (آسمان زمین) و زمین فرمود براین وضعیت قرار گیرید و آنها قرار گرفتند وتثبیت شدند(برقوانین مقدر شده تمکین کردند).


فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-12
 پس آن ( سمائ زمین) را دردو روز(دوره) به هفت طبقه برنامه ریزی و ایجاد کرد (قضاهن کرد؟) و امرخود (قوانین مربوط به هر طبقه را درآنها نهادینه کرد) را در تمامی هفت طبقه وحی فرمود و آسمان زمین را به نورستارگان زینت بخشید و آن را محفوظ قرار داد. این(کارها) برنامه ریزی آن خداوند عزیز و دانا است

 سید محمد تقوی اهرمی 1393-ویرایش دوم فروردین 1396-ویرایش سوم دی 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

017395
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
400
843
4987
2999
16395
0
17395

Your IP: 18.206.13.28
Server Time: 2020-05-27 09:36:40
امارگیر سایت