خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سماوات هفت آسمان و خرافات

 

مقدمه نوشتار


موضوع هفت آسمان در قرآن بسیار با اهمیت است و اگر دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و عمق مفاهیم آیات در این زمینه درک شود بسیاری از شبهات در خلقت کیهان و زمین و حیات موجودات و خلقت انسان برطرف میشود. خداوند متعال تمامی مشهودات برای انسان را در حیات زمین مثل میزند. خداوند اساس و پایه حیات در کره زمین را هفت جو زمین میداند و آنرا از خلقت انسان با  اهمیت تر بیان میکند. در قرآن کلمه سموات والارض دارای دو مفهوم است، کیهان وهفت جو زمین. بسیاری از کلمات کلیدی درقرآن دارای مفاهیم مختلف هستند که در متن آیه مورد نظر و سیاق آیات قبل و بعد روشن میشود. نور و ظلمات هرکدام دو مفهوم دارند نور به معنی روشنائی و نور به معنی هدایت. قران نور هدایتی است ولی در آیه نور خداوند خود را نور کائنات میداند و نور خود را به  آتش که در ستاره کوکب  دری است تشیبه میکند. ظلمات هم دو مفهوم دارد ظلمات به معنی تاریکی (جائی که مطلقا نورنیست که یک امر طبیعی است) و ظلمات به معنی گمراهی، جن به معنی یک پدیده نا شناخته از حواس ما که با آگاهی ما عیان میشود و جن موجودی که با انس ساختار تشکیلاتی میدهد. زمین به معنی کره زمین و زمین به معنی سطحی که روی آن راه میرویم و از جنس خاک است که  گیاه دراثر باران از آن بیرون می آید. مثال فراوان است.

آنهائی که با قرآن سر وکار دارند با آیات این موضوعات را بر خورد کرده اند. بنابراین سموات و الارض هم معنی کیهان میدهد وهم هفت جو زمین که در قرآن به سبع السموات اشاره شده. چه عاملی باعث شده علی الرغم وضوح آیات بیشمار هنوز بعد ازهزار سال نتوانسته ایم. این معانی را از آیات قرآن کشف کنیم. عامل خرافات و کهنه پرستی. ما برای فهم کلمه سموات و الارض قبل از هر چیز بسرعت سراغ  نظر گذشتگان درهزارسال قبل میرویم و معنی آن را پیدا میکنیم و سپس وارد آیات قرآن میشویم و آیات را مطابق سلیقه خودمان با نظر گذشتگان تطبیق میدهیم. علم روزهزارسال قبل، هفت آسمان را طبق آخرین نظریه علمی آن زمان که نظریه بطلمویسی و به اصطلاح نظریه پوست پیازی است تشریح میکرد و مفسرین حدود 200 سال بعد از ظهوراسلام که با علوم یونانی آشنا شدند شروع کردن به تفسیر آیات متشابه قران و بسیاری از کلمات که با علوم تجربی سروکار داشتند را برهمان نظرعلمی آن دوران تفسیر کردند.

صلب و ترائب که معنی سخت و نرم میدهد را با سینه زن که نرم است و پشت مرد که سخت است تفسیر کردند. حدود هزار سال است که این خرافات که در قرآن جائی ندارند و هیچ اشاره ای هم به اینکه هفت اسمان که کل کائنات پوست پیازی است و یا صلب و ترائب سینه زن و پشت مرد است نشده را بر باورخودمان نشاندیم وهیچ تجسسی هم در آیات قرآن نکردیم که  ببینیم خداوند سموات والارض وامثالهم را چطور معنی کرده است. برای تطبیق و تائید نظرات گذشتگان آیات را بریدیم و به ما  قبل و ما بعد آیه هم توجه نکردیم تا ثابت کنیم نظرات هزار سال قبل درست است و قران را مهجور قرارداده ایم و ذهن جوانان را مشوش کرده  و هم اهنگی آیات در قران را بهم ریخته ایم. تا جائی که برخی دانشمند نما ها که باید اساس تحقیقات خود را بر نظرگذشتگان و آیات قرآن هر دو بنا کنند و این اساسی ترین روشی است که یک فرد تحصیلکرده باید رعایت کند را کنار گذاشتند و وحی خداوند به رسول آکرم و سموات والاض، مشارق ومغارب وصلب و ترائب، خلقت انسان از نطفه را همه از نظر مفسیرین کهن نقل کرده اند و اصلا به قرآن رجوع نکرده اند و ایراد برقرآن و وحی گرفته اند، درحالی که موضوع  وحی به پیامبر اسلام علمی ترین موضوعی است که بر اساس آخرین نظرات علم روز تجربی بیان شده

سواد کافی درعلوم تجربی نداشتند و هدف هم انجام وظیفه محوله و تخریب قرآن بود به مقاله علم فیزیک و شیوه وحی به رسول آکرم (ص) مراجعه فرمائید. این را برای مثال بیان کردم تا دانشجویان که شوق تحقیق و کشف حقایق را دارند. به عنوان نمونه بررسی کنند. ما سعی میکنیم که آیات در باره سموات والارص وسبع المثانی را بررسی کنیم تا  واقعیت قرآنی کشف شود و آنوقت خواهیم دانست که ما کجا و قرآن کجا مقدمه ای بود برای ورود به  بحث سموات والارض. مطالب بسیار است و هر کدام را تحت عنوانی جدا گانه شرح میدهیم دراین مقاله آیات بسیار شیرین و جالب را خدمتتان عرض کنم که به عنوان پایه و اساس تحقیق ما در اینده است.


سماوات والارض به معنی هفت جو زمین اسا س  و بقائ حیات  در زمین است


خداوند متعال در قرآن دو نوع ایات خود را در معرض دید ما قرار داده است و به عنوان نشانه های خود یاد میکند اول ایات متشابه و دوم آیات محکمات. اصل قران برآیات محکمات قرار گرفته و رسالت قرآن هم براین اصل استوار است اصل هدایت انسان براه راست، راهی که درفطرت ذاتی انسان است و خداوند او را در این دنیا در معرض  آزمایش قرار میدهد و کسانی که بر این فطرت قرار گیرند را در آخرت برای طرح و برنامه خود انتخاب و بقیه جزئ مغضوب الیه از گردونه نظام خلقت خارج میشوند. آیات متشابه آیاتی هستند که ریشه در واقعیت های حیاتی زمین و پیوندی نا گسستنی با علوم طبیعی دارند. خداوند برای توضیح این ایات از کلماتی استفاده کرده که دارای دو بعد مفاهیمی دارند و با پیشرفت علم مفاهیم این ایات برای انسان روشن میشود. آیات متشابه در قران براساس آیات خداوند در طبیعت بیان شده است. تمامی مظاهر طبیعی که درمعرض دید ما قرار دارند آیات خداوند هستند و از این آیات هم  خداوند برای رهنمود انسان به هدایت استفاده میکند. زمانی در تاریخ انسان برای هدایت مردم معجزه کارساز بود و ضروری، زیرا انسان آگاهی علمی از پدیده های طبیعی را نداشت. وقتی رشد فکری انسان وامکانات نوشتن و ضبط کلام خداوند به عنوان مستند فراهم شد. تفکرو تعقل یا اندشیدن درکلام خداوند راه رسیدن به رستگاری شد. قرآن پدیده های طبیعی را برای انسان های نسل شکوفائی علم بصورت تمثیل که ظاهر دارد و باطن د رقالب ایات متشابه بیان فرمود تا انسان های دانشمند که با علوم طبیعی سروکار دارند از ان به حقانیت خداوند ایمان بیاورند .این نشانه ها در طبیعت با  امر خداوند و ملائکه مدیریت میشوند و امر خداوند هم قوانین طبیعی هستند .پس علم هم میتواند به عنوان آیات خداوند در تاویل آیات متشابه در قرآن به ما کمک کند .

برای اثبات این مطالب از آیات قرآن استفاده میکنیم. آیات 2 الی 5 سوره جاثیه به عنوان نمونه این چنین آیات که درقرآن فراوان هستند استفاده میکنیم .

تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ
انَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ
وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ
وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ-


این (قرآن) کتابی است که از طرف خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. هرآنچه در سموات و الارض است آیاتی هستند برای مومنین- از جمله در خلقت خودشان و پراکندگی جنبنده گان ریزهم آیاتی هستند برای آنهائی که در ایمان آنها یقین است. و همچنین اختلاف شب و روز و رزقی که  از آسمان نازل میکنیم که با آن خاک مرده را زنده میکنیم بعد از مردن(خشک شدن گیاهان) و گردش باد همه آیاتی برای کسانیکه درآن تعقل میکنند. این آیات را که برای تو بیان کردم حقیقت دارد. پس به کدام یک از آیات، این حدیث بعدالله (حدیث ازمنظر خداوند که قرآن مجید است) و آیاتی که بر شمردم ایمان می آورند.


دراین چند آیه حیات در زمین و بقائ وعوامل مهم تثبیت و پایداری حیات را بیان میفرماید .خلقت انسان، پراکندگی ریزجانداران که دربقائ حیات نقش بسیار مهمی بازی میکنند به مقاله دابه ونقش آن در بقائ حیات مراجه فرمائید. واختلاف شب و روز که اساس بقائ و تداوم حیات در کره زمین است به مقاله اختلاف شب و روز اعجاز قرآن است و بارش باران از سمائ (سمائ جمع کل جو زمین است که شامل هفت طبقه جو زمین است .حیات زمین بسته به وجود این هفت جو زمین دارد ) و گردش باد که عامل بسیار مهم حرکت ابر ها ، پراکنش بذر گیاهان وا ختلاط و تثبیت اکسیژن هوا و بسیاری دیگر ازعوامل آن. این ها همه در سموات والارض اتفاق می افتد. اینها همه آیات الهی هستند که ما یمرون علیها برآنها میکنیم وعبرت نمی گیریم و همچنان در چنبره تصورات ذهنی و خرافات یادگار از نظرگذشتگان پوشانده شده  که بر باور ما نشسته  و پرده برعقل و چشم وگوش ما افکنده و آیات خداوند را نمی توانیم درک کنیم ، زیرا اساس برای ما قرآن نیست. نظرات گذشتگان برای ما معیار است

به این دو آیه زیرهم توجه فرمائید و درآیات خداوند تفکر و تعقل کنیم .تدبر درآیات قرآن واجب است ، این فرموده قرآن است .


وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ-

چه بسیار آیات در سموات و الارض را یمرون میکنید و از آنها بدون تفکرو تعقل میگذرید. یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ یعنی عبورکردن و دیدن و یا به چشم امدن و اعتنا نکردن. وکان من آیه راباید با یمرون علیها سنجید که معنی چه بسیارآیه درسموات است که ما بران میگذریم یعنی مرتبا برآنها مرورمیکنیم. برخی برای تطبیق این آیه با نظرات کهنه خود آیه را یک واحد می نگرند تا ثابت کنند که منظورکل سموات والارض است و ایراد هم برترجمه قمشه ای میگیرند که چرا نگفته یک آیه و یمرون علیها را کثرت فعل یمرون آورده.

درسموات والارض نشانه های فراوانی است. اینجا معنی هفت جو زمین و زمین میدهد که سراسر نشانه های خدا در آن است یکی هم خود شما هستید. ما در سموات والارض چگونه یمرون علیها کنیم؟ درتفسیر المیزان این طور آمده " و معناى آيه اين است كه بر سرراه زندگى بشر آيات بسيارى آسمانى وزمينى وجود دارد كه با وجود خود و نظام بديعى كه در آنها جارى است دلالت بر توحيد  پروردگارشان مى كند،  و اين مردم اين آيات را يكى پس از ديگرى مى بينند، و ديدن آنها برايشان مكرراست، و درعين حال از آنها اعراض نموده  متنبه  نمى شوند". چطورممکن است فردی این آیه را به بیند و تصورات ذهنی خود را در مورد سموات والارض را به منظومه شمسی و جهان ماورائ مادی ببرد. این بیانگر این است که ما آیات خداوند را نمی خوانیم و کلمات را می آوریم و بسراغ نظر گذشتگان می رویم و با تصورات ذهنی خود داد سخن میدهیم. 


وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً-

از آنچه علم آن را نداری پیروی نکن که گوش و چشم ودل (خواسته نفسانی) همه بر آن تصورات غلط مسئول هستند. انشائالله به مرور مقالاتی با آیات مختلف در باره سموات والارض خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم که عقول به کار افتند و پرده تحجر ب رکناررود و قرآن ازاین مهجوریت بیرون کشانده شود تا شبهات ساخته و پرداخته ذهن ما بهانه دست امثال کسانی که آیات خداوند را نادیده گرفته اند وبی انصافانه براساس نظر گذشتگان ساز خود را مینوازند و وحی را خواب رسولانه میپندارند و نمی دانند که مکروا ومکروالله والله خیرالماکرین-


سید محمد تقوی اهرمی .مصادف با شب تولد با سعادت حضرت مهدی (ع) ونیمه شعبان.برمعتقدین مهدویت مبارک باد 12/2/1397 .

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

017417
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
422
843
5009
2999
16417
0
17417

Your IP: 18.206.13.28
Server Time: 2020-05-27 10:02:55
امارگیر سایت