خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سبع المثانی نشانه های طبیعی در سموات والارض هستند

 

قرآن و روش و جهان بینی آن را باید شناخت تا درک مفاهیم بیان شده در قالب کلمات الهی آسان شود. کلماتی مانند سماوات والارض، سماء، سبع السماوات اساس بینش خلقت انسان در قرآن است. آیات درباره خلقت انسان و روند تکامل موجودات ارتباط مستقیم با مفهوم سماوات و الارض و سبع سماوات دارد. کلمه سماوات و الارض در قرآن به دو مفهوم بیان شده اول کیهان و دوم هفت جو زمین که سبع سماوات مفهوم علمی آن است. حال ما از کجا بدانیم  کدام معنی در آیه منظور است. قرآن لغت نامه خود را درون خود دارد. مفهوم کلمات مورد نظر را میتوان در آیه دیگری و آیات قبل و بعد از آن استخراج کرد. وقتی در یک مجموعه آیات مثلا سبع السماوات را شرح میدهد و از آن هفت جو زمین استنباط میشود، در همه جا این معنی یکسان است. هم آهنگی بین کلمات و مفاهیم در قرآن دقیقا رعایت شده و علت تناقضی که برخی اظهار می دارند عدم شناخت از آیات قرآن است

 

قرآن  و روش و جهان بینی آن را باید شناخت تا درک مفاهیم بیان شده در قالب کلمات الهی آسان شود. کلماتی مانند سماوات والارض، سماء، سبع السموات اساس بینش خلقت انسان در قرآن است. آیات درباره خلقت انسان و روند تکامل موجودات ارتباط مستقیم با مفهوم سماوات و الارض و سبع سماوات دارد. کلمه سماوات و الارض در قرآن به دو مفهوم بیان شده اول کیهان و دوم هفت جو زمین که سبع سماوات مفهوم علمی آن است. حال ما از کجا بدانیم  کدام معنی در آیه منظوراست. قرآن لغت نامه خود را درون خود دارد. مفهوم کلمات مورد نظر را میتوان در آیه دیگری و آیات قبل و بعد از آن استخراج کرد. وقتی در یک مجموعه آیات مثلا سبع سماوات را شرح میدهد و از آن هفت جو زمین استنباط  می شود ، درهمه جا این معنی یکسان است. هم آهنگی بین کلمات و مفاهیم در قرآن دقیقا رعایت شده و علت تناقض که برخی اظهار می دارند عدم شناخت از آیات قرآن است. وقتی قرآن سماوات و الارض به معنی جو هفت طبقه زمین را بیان میکند و ما این  کلمه را با  دید هفت  آسمان بطلمیوسی در ذهن خود به مطالعه آیه می پردازیم  تناقض ایجاد کرده ایم. با ذهنیت و برداشت غیر علمی  گذشتگان هزار سال قبل وارد قرآن می شویم و سعی می کنیم آیات را طوری تفسیر کنیم که با ذهنیت ما تطابق داشته باشد.

نمونه آن کلمه صلب و ترائب و ماء مهین است. درباره این کلمات گذشتگان نظراتی داده اند و بر باور ما نشسته، مسلما آنچه که در ذهنیت ما جای گرفته اساس برداشت ما از قرآن می شود، در حالی که خداوند یک واقعه و رخداد علمی در خلقت انسان در زمین اولیه را بیان میکند که اعجاز قرآن است و معنی این دو کلمه هم خود قرآن در کلمات  صلصال و حما مسنون بیان داشته است. روی کلمات مورد بحث کلیک فرمایید مطالب بیشتری در آن مورد ملاحظه فرمایید. خداوند بر اساس آیه 7 سوره هود هدف از خلقت کیهان یا جهان مادی را ایجاد حیات و درون آن خلقت انسان بیان داشته و آب اساس و مایه حیات است


وهو الذي خلق السموات و الارض في ستّة ايام وكان عرشه علي الماء ليبلوكم ايّكم احسن عملاً و لئن قلت انّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا ان هذا الا سحرٌ مبين-خداوند است که کیهان را در شش دوره خلق نمود در حالی که طرح و برنامه او بر ایجاد آب قرار داشت تا شما را بر احسن عملا بیازماید و هنگامی که گفته شود شما بعد از مرگ برانگیخته  می شوید گویند این یک سحر آشکار است عرش مدیریت و برنامه معنی میدهد. خلقت کیهان در شش روز-سماوات و الارض به معنی کیهان در 7 آیه و در سوره های مختلفی بیان شده. با کلمات فاطر و بدیع هم  معنی کیهان میدهد در آیات دیگری هم اشاره فرموده که بنیان و اساس خلقت انسان از آغاز انبساط کیهان رقم خورده است. آیات متعددی این موضوع را بیان میکند و ما به دو آیه برای نمونه اشاره می کنیم.

قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ-نقل قول از حضرت ابراهیم به کافران است، گفت اما رب من کسی است که  صاحب کیهان است  و آن را باز کرد و من ازجمله گواهان هستم. فطرهن معنی از هم بازکردن می دهد که با مقایسه با علم  روز همان انبساط کیهان منظوراست. در آیه دیگر حضرت ابراهیم می فرماید.

و مالی لا اعبد الذی فطرنی والیه ترجعون-چرا کسی را ستایش نکنم  که مرا از انبساط  خلق کرد (آغاز خلق از جمله من از انبساط کیهان رقم خورد). فطرنی معنی خاص خودش را دارد. خلق کردن معنی نمی دهد از انبساط بیرون آوردن است. کلمات در قرآن یعنی در آیات متشابه اعجاز علمی هستند). من را از فطرنی ایجاد کرد این مفهوم را میدهد که  باز شدن کیهان و آغاز خلقت ذرات بنیادی و چهار قوانین فیزیک آغاز خلقت انسان هم است. این جا میتوانیم استدلال کنیم که خلقت کیهان برای ایجاد حیات و خلقت انسان بوده است و معنی کان عرشه علی الماء مفهوم خود را پیدا میکند. ایجاد کیهان برای خلق حیات در زمین بوده و آب مایه حیات است.

مفاهیم کلمات چه زیبا در قرآن معنی می شوند. اول باید ذهن از تصورات غلط  خالی باشد و در قرآن به دنبال معنی یک کلمه بگردیم تا دریابیم که خداوند از بیان کلمات چه منظوری داشته است. حال که متوجه شدیم حیات و آب در خلقت کیهان چقدر اهمیت دارد و جایگاه سماوات والارض به معنی هفت جو زمین در قرآن دارای اهمیت بالایی است و خداوند تمامی نشانه های خود در سماوات و الارض یا جو زمین را آیات خود می داند و به اندازه آیات دیگر قرآن مجید اهمیت دارد.

خداوند برای انسان از مشهودات جهان مادی مثل میزند. از این جهت می فرماید ما در حقیقت به تو ای رسول گرامی اسلام دو هدیه گرانقدر قرآن و سبع المثانی را به  تو عطا کردیم. سبع المثانی کتابی است که آیات عینی و طبیعی در آن  وجود دارد که  بندگان با ایمان با نگاه کردن به آنها به یاد خداوند می افتند و از عظمت خداوند رعشه بر اندامشان می افتد. آیه 78 سوره حجر


وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِیمُ
وَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ

ما سماوات والارض (هفت آسمان جو زمین و زمین که حیات را در خود جای داده) و هر چه که بین آنها است (حیات زمین) خلق کردیم و این یک واقعیت است و قیامت هم یقینا میرسد و خداوند خلق کننده عالم و دانا است یعنی علم از او سرچشمه گرفته است. در حقیقت ما به تو سبع المثانی و قرآن عظیم را عطا کردیم. اول آیه سماوات والارض همان سبع المثانی است. باید از خود سوال کنیم چرا خداوند اول آیه به سماوات و الارض اشاره میکند، حتما مقصودی دارد. در آیات فراوان دیگر خداوند همه شواهد عینی در جو زمین و اطراف ما را آیات خدا میداند. آیات 3 الی 6 سوره جاثیه هم این موضوع را ثابت میکند. سبع المثانی آیاتی دارد مانند قرآن با آیات دیگر.


تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ
انَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ
وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ
وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ


این کتاب (قرآن) از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شد-(علاوه بر آن آیات دیگری هم وجود دارد)
هر آنچه در آسمان ها و زمین (هفت جو زمین و زمین یا بعبارتی حیات) وجود دارند آیاتی هستند برای اهل ایمان و در خلقت شما و پراکندگی دابه، جنبندگان ریز(بند پایان) هم آیاتی برای اهل یقین است و اختلاف شب و روز و رزقی ( آبی) که ما از آسمان نازل می کنیم و زمین را با آن احیاء می کنیم و هم چنین وزش و چرخش باد هم آیاتی هستند برای اهل تدبیر و تعقل. اختلاف شب و روز عظمت خداوند است. دابه و تکامل موجودات از نظر قرآن


اینها هم آیات خداوند هستند که به حق برتو تلاوت می کنیم پس آیا به کدام یک از آن به حدیث بعدالله (قرآن) و یا این آیات ایمان می آورند.

برای تکمیل این مبحث به آیه 23 سوره زمر هم توجه فرمایید.


ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِیثِ كِتَٰبًۭا مُّتَشَٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ یَهْدِى بِهِۦ مَن یَشَآءُ ۚ وَمَن یُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ-زمر-

خداوند قرآن را فرستاد که بهترین حدیث است، کتابی که آیاتش متشابها مثانی دارد(متشابهات آن در طبیعت در معرض دید قرار دارد که با دیدن آنها) با ثنای مکرر خدا، خدا ترسان را لرزه ایمان بر اندام افتد و باز آرام یابند و دلهایشان به ذکر خدا مشغول گردد. این(کتاب) همان هدایت خداست که هر که را خواهد به آن رهنمود فرماید، و هر کس را خدا به گمراهی رها کند، دیگر هیچ هدایت کننده‌ای نخواهد داشت. شخص با ایمان با دیدن مظاهر خدا در زمین به یاد عظمت خداوند می افتد و از شوق به خود می لرزد و بر ایمانش می افزاید و دلش آرام میگیرد.


بنابراین بر اساس این آیات نشانه های خداوند در آسمان زمین و زمین همگی مانند  قرآن آیات خداوند هستند و کتاب آن سبعا مثانی است و ما می توانیم از این نشانه ها و قوانین و علل وجودی آن ها هم برای تاویل آیات متشابه استفاده کنیم. به عبارتی باید آیات متشابه خداوند با آیات نشانه های طبیعت همخوانی داشته باشند. سید محمد تقوی اهرمی تیر ماه 1397 ویرایش جدید خرداد 1399

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

256462
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2281
2304
18669
224799
48442
36852
256462

Your IP: 18.232.146.10
Server Time: 2020-11-28 22:05:13
امارگیر سایت