خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خلق حیات و نقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

مقدمه نوشتار
سنگ رس میتواند کلید پیدایش حیات دردرون خود باشد. حفره های درون لایه های سنگ رس میتوانند درون خود حباب هائی پر از آب با پوسته ای از جنس رس ایجاد کنند. این حباب ها با پوسته خاص از رس مکانیسمی دارند که میتوانند ملکول های آلی پایه حیات را به درون خود جذب و ازخروج ماکرو ملکول ایجاد شده دردرون خود به خارج جلوگیری کنند.درنتیجه در این سیستم ماکروملکول ها تجمیع میکنند و رس ماکروملکول های اولیه حیات را کاتالیزه میکند. این موضوع اخیرا نظر فیزیکدانان آمریکائی دردانشگاه هاروارد را به خود جلب کرده و پایه تحقیق وبررسی علمی قرار گرفته است.
سنگ Montmorillonit یکی ازانواع سنگ رس از مدت ها پیش به عنوان درا بودن خاصیت کاتالیزه کردن ملکول های الی مورد توجه قرارگرفته بود. رس میتواند تشکیل غشائ از چربی ها را آسان و نوکلئوتیدها را به ماکروملکول های آلی DNA به هم پیوند دهد. قطرات کوچک چربی میتوانند به یکدیگر بپیوندند وساختار یزرکتری را تشکیل دهند. ولی نمیتوانند خود را از آن حباب ها با پوشش رس خارج سازند.


Howard A Stone محقق قبلی دانشگاه هاروارد وپرفسورکنونی دانشگاه Princeton اظهار میدارد که این یک راه طبیعی است که میتواند ملکول های پایه حیات را برای تشکیل ژن اولیه، انتخاب وخود ساماندهی برساند. البته اینکه رس نقش اصلی درایجاد حیات دارد هنوز روشن نشده ولی قدم اول که میتواند این عمل را کاتالیزه کند مورد تائید قرارگرفته. مقاله ایشان درنشریه Soft Matter تحت شماره Harvard University, 08.02.2011 – NPO به چاپ رسیده است. این گزارش توسط دکتر آناند بالا سوبرمانیام درباره موضوع رابط کلوئیدی: الگوی گلیکان محدوده غشای چربی ومسدود سازی برای تشخیص زیست پزشکی ارائه گردید که ذیلا خلاصه آن تقدیم میشود.


حال چرا نظر من به این موضوع جلب شده و میخواهم ان را سوژه این مقاله قراردهم. قبلا اشاره ای کوتاه به دو گروه از آیات داشته باشیم تا ذهن ما آماده برای مطلب علمی فوق گردد وسپس به آن بپردازیم. درقرآن دو گروه آیه مهم داریم که ازبعد علمی نه سنتی مورد توجه مفسرین ودانشمندان اسلامی تا کنون قرارنگرفته است. البته طبیعی است زیرا این موضوع که آیات مربوطه را نقل میکنم کاملا جدید است و مسلما تائیدیه علمی به عنوان یک نظریه علمی معتبررا کسب میکند یعنی بالاخره علم به این واقعیت قرآنی میرسد. خداوند درقرآن میفرماید. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ من حما مسنون– درحقیقت ما انسان را درسنگ رس و از توده سیاه و نرم آفریده ایم- خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّارِ-انسان در سنگ رس پخته شده مانند سفال خلق شد. چرا خداوند از کلمه صلصال کالفخاراستفاده کرده است. نفی خلقت انسان از گل گندیده است، گل مخلوط خاک است وآب ولی سفال رس خالص پخته آب دررفته است. دوم اشاره دارد به پوسته جامد گداخته و سرد شده که سنگ رس که درصد بالائی از آن را تشکیل میداده سنگ رس مانند سفال پخته وخشک بوده است. درهمین رابطه هم درسوره طارق که فقط یک بار درقرآن آمده نیز اشاره شده-

فَلیَنظُرالإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ. پس انسان بنگرد که ازچه خلق شده درآبی دفع شونده که ازبین جسم سخت و جسم نرم خارج میشود که منظورهمان صلصال وحما مسنون است. یکی سخت است و دیگری نرم و ملکول های زنجیره ای حیات درلایه های سنگ رس با از دست دان آب به ملکول ژن تبدیل میشوند. ملکول های اولیه حیات محلول دربخار آب کم  که در بین سنگ داغ قرارمیگرفتند به صورت رسوب سیاه رنگ ته نشین میشدند و رس عمل واکنش شیمیائی را کاتالیزه میکرده است. بنابراین براساس نظریه قرآن انسان از رسوب باقی مانده درسنگ رس و درآب کم که بایستی فورا محیط واکنش را ترک میکرد ایجاد شد.مائ مهین ومائ دافق و فرق آنها از نظرعلم زیست شناسی و قرآن. دانشمندان تلاش میکنند رمز ایجاد حیات و محل حدوث این حادثه را کشف کنند. نظریه های متفاوتی بیان شده و اخیرا به ایجاد این حادثه درسنگ رس به عنوان کاتالیزاتور نزدیک شده اند. امروزه روشن شده که پایه حیات ماکرو ملکول زنجیره ای ژن است که از ترکیب نوکلئوتیدها، قندها، پروتئین ها تشکیل شده اند.

اینکه چگونه دانشمندان به خلق حیات دردرون سنگ رس یا به تعبیر قرآن صلصال رسیدند در دو مقاله قبلا منتشر کرده ام حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است و دیگری چگونگی روند پیدایش حیات درزمین اولیه از نظر قران که علاقمندان میتوانند به آنها مراجعه فرمایند. خلاصه ای از آخرین نظریه ایجاد حیات در درون سنگ رس در اینجا اشاره میشود. نظرات متفاوتی ارائه داده شده که از بین آن ها دو نظریه بیشتر توجه دانشمندان را جلب کرد. اول حیات دردرون اقیانوس ودرنزدیکی دهانه اتش فشانها که گداخته را بیرون میریزند دردل سنگ پیریت و دوم خارج از اقیانوس و روی سنگ رس. نظریه حباب با پوشش رس که دردانشگاه هاروارد مورد بررسی گرفت موضوع خلقت تک سلولی اولیه حیات را در درون سنگ رس و خارج از دریا و اقیانوس بحث میکند که نشان میدهد علم به نظریه قرآن نزدیک میشود. مائ مهین این مفهوم را دارد که حیات در درون دریا که آب زیاد بوده خلق نشده بلکه در آب کم که تبخیر میشود ورسوب آن پایه ساختار ترکیب شیمیائی حلق حیات است.


حباب درون سنگ رس محلی برای ایجاد حیات

درزمین اولیه هنگامی که فضای کوچکی ازاب زیرزمینی با سنگ رس درتماس قرارمیگیرد. میتواند این اتفاق رخ دهد که رس روی این حباب را بپوشاند واین حباب رسی میتوانند محیط خوبی برای ایجاد اولین بیوملکول های حیات باشد. اساس این نظریه براین کلمات قرارگرفته شده است. ابتدا برای تشحیذ ذهن که رس میتواند روی حباب اب را بپوشاند آنهم درزمین اولیه. این رخ داد امروزه درخاک رس خالص که دراثر بارش باران بصورت گل درمی آید اتفاق می افتد و اینجانب تصادفا این تصویر را شخصا گرفته ام و به وضوح حباب اب از زیر گل رس خارج میشود و اطراف آن را پوشش رس پوشانده است.

دانشمندان دانشگاه هاروارد این حباب ها که درزمین کنونی بوفوربه چشم میخورد درزمین اولیه و پس از سرد شدن پوسته جامد زمین و حرارت حدود 150 درجه که از بخار آب اشباع بوده درنظر تجسم کرده و آزمایشات خود را براین مبنا پایه ریزی کرده اند. اما واقعیت زمین اولیه و در زمان سرد شدن پوسته جامد خاکی بصورت امروزی وجود نداشته که دور حباب آب محتوی ملکول های اولیه حیات را بصورت غشائ بپوشاند زمین در لحظات سرد شدن پوسته جامد به شکل تصویر دوم بوده است. 

تصویردوم زمین را نشان میدهد که پوسته جامد ان درحال سرد شدن است .زمان گذر از گداخته به پوسته داغ .دقیقا دراین مرحله (حرارت حدود 150 درجه ) اتفاق مهم ایجاد ماکروملکول های زنجیره ای حیات که همان خلق الانسان من صلصال الکلفخار رخ میدهد. دانشمندان زیست شناسی و زمین شناسی ایجاد حیات را لازمه حرارت 150 تا 200 درجه میدانسته اند که ملکول های مونومر از پروتئین ها قند ها نوکلئوتیدها بتوانند با از دست دادن هرملکول مونومر یک ملکول اب به پلی مرها که ساختار ژنها را تشکیل میداده اند تبدیل شوند. بخار آب در درون لایه زمین همراه با ملکول های پایه حیات در درون لایه های سنگ رس انباشته و به محض رسیدن به درجه حرارت مطلوب واکنش مهم حیات صورت گرفته است. بنابراین حیات در آب کم بوده و نه در دریا و برکه ها مائ دافق اب خارج شده از واکنش شیمیائی ومائ مهین هم بخار اب کم بوده که مفهوم بالائی دارد.

خلاصه ترجمه مقاله علمی دانشگاه هاروارد


هنگامی که حباب بخار آب زیر پوسته زمین (منظورزمین اولیه است ) برای خارج شدن با رس تماس حاصل میکنند، این امکان میتواند پیش بیاید که رس دورسطح خارجی حباب را بپوشاند (مانند تصویر نشان داده شده) و یک فضای بسته ای به وجود آورند (دردل سنگ رس). درسنگ های کوارتز ما امروزه میتوانیم این فضای بسته محصورشده دردل سنگ را مشاهده کنیم. این فضای بسته توسط پوششی از رس پوشانده شده است. این فضا ها دردل سنگ رس Montmorillonit درزمین اولیه میتواند فضای مناسبی برای ایجاد اولین بیوملکول حیات باشد که محققین دانشگاه هاروارد نشان میدهند. آنها دراین پوشش رسی روی حباب سیستمی کشف کرده اند بصورت غشائ نیمه تراوا با خاصیت ویژه که میتوانند ملکول های مخصوصی را دردرون خود وارد وغلظت آن را افزایش دهند (درون خود تجمیع کنند) و به غلظت مطلوب مورد نیاز ایجاد بیوملکول ها برسند. بنابراین براساس این نظریه وآزمایشات به عمل آمده میتوان نتیجه گرفت که اولین ملکول های حیات دراقیانوس های آزاد تشکیل نشده اند، زیرا دراقیاونس ها غلظت لازم برای ملکولهای جفت که باید با هم ترکیب شوند نمی تواند به وجود بیاید. جریان آب و تکان های ایجاد شده فورا محیط را ازغلظت لازم بیرون می آورد.

کارها وتحقیقات زیادی در دهه گذشته نشان داده است که حباب ها برای تجمیع وتغلیظ ملکول ها و نانو ذرات نقش موثری داشته اند. بویژه برای تشکیل واکنشهای شیمیائی خاص .Anand Bala Subramaniam ازبخش SEAS دانشگاه هاروارد چنین میگوید." ما اکنون یک مکانیسم فیزیکی کامل برای انتقال از یک سیستم دو جداره حباب و رس به یک غشائ معلق پر شده ازآب با خاصیت ویژه را شناسائی کرده ایم. این مکانیسم میتواند ازموادی که در محیط (درفاز رس ومحلول اطراف) وجود داشته به وجود اید. چنانچه این حباب پوشیده شده از لایه رس با محلول های حاوی ملکول های ساده آلی در تماس قرارگیرد ،میتواند آنها را به درون حباب جذب و با محیط خارج یک فازی جدا کننده به وجود بیاورد. در حقیقت رس میتواند با این پوشش به عنوان یک کاتالیزاتوربرای تشکیل DNA عمل کند. اینکه این غشائ رسی واقعا درایجاد حیات نقش موثری بازی میکند هنوز ناشناخته است. ولی موضوع نقش سنگ رس درایجاد حیات به عنوان کاتالیزاتورمورد تائید قرارگرفته است.


نتیجه نوشتار


قران در1400 سال قبل به نقش سنگ رس درخلق حیات اشاره کرده است و جالب است که در تمثیلی از رس گداخته و پخته مانند سفال و توده سیاه به عنوان رسوب برروی سفال نام برده. نقش حما مسنون تعیین کننده است. وَلَقَد خَلَقنَا الانسانَ مِن صَلصالٍ من حما مسنون-درحقیقت ما انسان را درصلصال و از حما مسنون خلق کردیم. بنابراین ملکول های الی ساختار تشکیلاتی انسان ازهمان توده سیاه ونرم است که در(درون) سنگ رس قرارگرفته و از بین این دو اولین ملکول حیات خلق میشود. ملکول حیات کدام است ژن ساده RNA که در اثر تکامل به DNA تبدیل میشود. باکتری های کهن اولین موجود جانداردارای ژن RNA و باکتری های پیشرفته بعدی دارای ژن DNA هستند. دانشمندان اخیرا به دومطلب مهم رسیده اند

اول حیات دردرون صلصال ایجاد شده و مکانیسم آن را مورد بررسی قرارداده اند که در مقاله بالا نمونه آن را اشاره کردم.

دوم ژن ماکروملکول های زنجیره ای هستند. معمولا دو ملکول کوچک ترکه میخواهند بهم وصل شوند یک ملکول آب ازدست میدهند. این آب سرنوشت حیات را در دست دارد. چرا ؟ اگرازمحیط واکنش دفع نشود ملکول ژن ایجاد نمیشود و از حیات خبری نیست. از این جهت هم قرآن این آب را بیرون جهنده معرفی کرده است، از واکنش تبدیل مونومرها به پلیمرها ملکول آب دفع میشود .باید فورا ازمحیط بیرون رانده شود. تشبیه زیبا و پر مفهومی مائ دافق. چرا این واکنش نمی تواند دراقیانوس انجام شود، زیرا محیط پراز آب است و واکنش برگشت پذیر میشود. یعنی به وقوع نمیپیوندد. آب دراطراف محیط واکنش نباید باشد تا بسرعت بیرون رانده شود. در موجودات زنده هم آب دافق مرتبا درتولید ژن ها درست میشوند و توسط آنزیم ها گرفته شده و بیرون ازسلول رها میشود و جریان خون آنرا بصورت ادرار به بیرون از بدن هدایت میکند. در زمین اولیه آنزیمی برای این عمل وجود نداشته است و دانشمندان با بررسی های فراوان به نقش رس بجای آنزیم رسیده اند.

حال خداوند متعال میفرماید من انسان را ازجسم نرم یعنی حما مسنون وجسم سخت صلصال خلق کردم. و درآیه دیگر برای اهمیت مائ دافق درسرنوشت خلقتی انسان میفرماید. انسان بنگرد ازچه خلق شده ازجسم نرم وسخت وآبی که از بین این دو به بیرون میجهد ومائ دافق است. صلب و ترائب و حما مسنون و صلصال باهم پیوند ناگسستنی دارند.

یک موضوع علمی را خداوند برای ما انسان های قرن شکوفائی علم بیان میکند ودرست در زمانی که دانشمندان به واقعیت های قرآنی نزدیک میشوند و ذهن آنها باید متوجه این اعجاز قرآن قرارگیرد، تصورات غلط ذهنی کهن ما برواقعیت های آیات متشابه مانند این ایات پرده انداخته وما سعی نمی کنیم پرده را به کناربزنیم و قرآن را فدای ذهنیات غلط خودمان نکنیم. بنابراین درعصر شکوفائی علم باید با دید علمی به قران نگاه کرد نه با دید علمی هزارسال قبل که منسوخ شده. دیدگاه خودمان را برای حفظ  قران اصلاح کنیم. بگذاریم چهره علمی آیات متشابه در محافل علمی جا باز کنند، شبهات برداشته شوند و ایمان ها مستحکم تر گردد. کجای صلب وترائب معنی استخوان پشت وسینه میدهد. صلب چند معنی میدهد معنی مهم آن سخت و ترائب نرم است. مانند حما مسنون وصلصال. خداوند انشائالله ما را با مفاهیم عالیه قران ودرک آن یاری فرماید-سید محمد تقوی اهرمی اذر ماه 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

022347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
740
3016
11408
1018
20329
22347

Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-06-02 11:17:55
امارگیر سایت