خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صلصال كالفخار و مفهوم علمی ان در خلقت انسان

مقدمه نوشتار


قرآن دارای جهان بینی خاصی در مورد خلق حیات است. چنانچه ما با این جهان بینی آشنا شویم، همآهنگی عجیب و جالبی که کاملا باعلم روز زمین شناسی و زیست شناسی مطابقت دارد را میتوانیم درآن به بینیم .تاریخچه پیدایش حیات درزمین اولیه و زمان آن وچگونگی روند تکاملی ازواکنش های شیمیائی اولیه قبل از ایجاد تک سلولی نخستین تا پیدایش آدم به عنوان اولین انسان تکامل یافته از میان بشرهای همدوره که کاملا منطبق برآخرین نظریه های علم زیست شناسی و پیدایش حیات است را قرآن بیان کرده و همه آیات متشابه دراین رابطه با هم درارتباط تنگاتنگی هستند.علم کنونی و آخرین نظریه های علمی این زنجیره ارتباطی هم آهنگ را برای ما روشن میکند. مشکل عدم درک این واقعیت درقرآن و سردرگم شدن این ارتباطات به برداشت های ذهنی گذشتگان که برعلم روزهزارسال قبل که بر باورما نشسته برمیگردد. رهائی از بند این ذهنیات کهن درباره آیات متشابه که همه با علم سروکار دارند تنها راه درک واقعیت های قرآنی است که البته برای ما بسیار مشکل است چرا؟

چیزی که بدون دلیل وبرهان برذهن نشست را نمی توان با برهان ودلیل علمی پاک کرد.

باورذهنی درتفسیر قرآن ابزار دست کاری درمفاهیم قرآن میشود و قرآن را طوری تفسیرمیکنیم که با باورما انطباق داشته باشد .نمونه واضح آن معنی صلب و ترائب است. این دو کلمه دارای مفاهیم مختلفی است نرم وسخت وچند معنی دیگر ازجمله پشت مثلا فلانی از پشت (صلب) پدرش است که برای تطبیق آن با برداشت های ذهنی کهن پشت به استخوان تبدیل میشود و معنی اصیل قرآنی فرسنگ ها از واقعیت آن دورمیافتد. مائ دافق آبی جهنده یا بیرون رونده معنی میدهد. آبی که ازجسم سخت و نرم خارج میشود. درقدیم برداشت های علمی و واقعیت عینی جزاین انتظار نمی رفت که آب بیرون روند و جهنده را با آب مرد تطبیق بدهند. تجربه و واقعیت های آن زمان دو صفت جهنده و بیرون رونده را جز درآب مرد جای دیگری نمی توانستند پیدا کنند و این چنین با سخت و نرم پیوند داده شد وسرنوشت علمی این آیات که اعجازعلمی زیست شناسی قرآن را بیان میکند وخ داوند برای اثبات حقانیت خود درعصر شکوفائی علم که ابزار باور کردن منطق و استدلال علمی است بیان کرده را دچار سر در گمی عجیبی گردید. حال این مائ دافق و صلب و ترائب در داستان پیدایش حیات چه نقش مهمی میتواند بازی کند، تنها میتوانم این را بگویم که بدون این مائ دافق حیاتی درکره زمین وجود نداشت. البته مائ دافق درزمین اولیه و در درون سنگ رس و رسوب توده سیاه رنگ بر روی لایه های درونی ان نه آب مرد، ا ستخوان پشت و سینه زن که تحولی دراین داستان ایجاد شده سینه زن را اصلاح کردند و به استخوان دنده بدل شد وهر دو در بدن مرد قرارگرفت تا کمی به علمی بودن نزدیک ترشود.اما از اساس غلط است.


حیات ازنظرعلم وقران ازنطفه ایجاد شد.


برای درک واقعیت پیدایش حیات باید مفهوم واقعی نطفه را از نظرعلم و قرآن بدانیم کلمات حما مسنون، صلصال

، صلب، ترائب، مائ دافق، سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ، طین، تراب، قرارمکین، سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ وحتی وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ همه به نطفه برمیگردند و نقطه مشترک تمامی کلمات نامبرده شده خلق نطفه است.

 ازنظر اینجانب هیچکدام ازاین کلمات نقشی درجنین موجودات زنده کنونی ندارند وهمه به زمین اولیه و آغاز پیدایش اولین سلول حیات برمیگردند. علقه و مضغه، عظام و لحم هم به دوران تکامل نطفه تا پیدایش اولین انسان تکامل یافته که آدم باشد اشاره میکند. تمامی نظرات درباره جنین و تحولات درون آن ساخته و پرداخته نظرات گذشتگان است که با علم امروزی همخوانی ندارند. اینها را ازآیات مربوطه و مقایسه با آخرین دست آوردهای علم زیست شناسی و زمین شناسی بیان میکنم. اساس بحث ما تنها برآیات قرآن وعلم امروزی استواراست و اینکه گذشتگان درحدود هزارسال قبل چه گفته اند ملاک نمیتواند باشد بلکه اینکه علم کنونی چه میگوید و آیا قرآن با آن انطباق دارد مد نظراست. بنابراین نظرات گذشتگان دراین بحث جایگاهی ندارند. اساس و پایه حیات بر ژن یا نطفه استواراست و حیات هم از پیدایش ژن پا گرفت.

دانه گندم یک نطفه تلفیق شده درون یک محفظه محافظت شده با غذای اولیه نوزاد بیرون آمده ازنطفه آماده برای خروج گیاه گندم است .تمامی اطلاعات تحولات آتی این نطفه که به گیاه ختم میشود را ژن برعهده دارد و نرم افزارفرماندهی آن هم برعهده روح است. چه موقع باید این نطفه شروع به کار کند و انرژی لازم با چه مکانیسمی دراختیارگذاشته میشود را علم نمیداند.

ما فقط میدانیم که دانه گندم در شرایط آب وهوائی مناسب شروع به رشد میکند. این نطفه دوران چند میلیارد ساله را پشت سرگذاشته تا به تکامل امروزی رسیده.این نطفه خلق نمیشود بلکه بازافرینی میشود. خلق این نطفه برای اولین باردر زمین اولیه و دردرون سنگ رس و از واکنش های اولیه شیمیائی حیات صورت گرفت. خلق فقط یک بار اتفاق میافتد چیزی که ما هنوز به این مفهوم نرسیده ایم و فکرمیکنیم خلق الانسان من نطفه یعنی یعنی خلق دارد همینطور و مکررا اتفاق می افتد و نطفه هم همین نطفه انسان و دررحم زن است. بازآفرینی خلق را خلق گرفته ایم و شبهات را خلق میکنیم. الله يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.خدا است که خلق (حیات) را آغاز میکند و سپس آن را باز آفرینی میکند و سپس حیات بسوی او بازمیگردد


مفهوم نطفه از نظر علم زیست شناسی.


همه ما با دو ملکول ساختارژن آشنا هستیم یکی DNA و دیگری RNA،میدانیم موجود زنده تا این ژن ها را نداشته باشد حیات ندارد حیات با پیدایش ژن آغاز شد .کدام زودتر خلق شدند و کدام تکامل یافته ترند .چه چیزی نقشه اولیه ساختار اولین موجود زنده را برعهده داشته است دکس اوکسی ریبو نوکلئین اسید DNA یا ریبونوکلئین اسید RNA. این سئوالات باعث پدید آمدن نظریه های جدیدی شده وبحث های سختی دراین باره درجریان است. برخی اعتقاد دارند که ابتداDNA ایجاد شد و برخی دیگر RNA را خلق اول میدانند. کدام یک ابتدا اطلاعات ژنتیکی موجود زنده رابنا کرد. تاکنون همه ما میدانیم که DNA اطلاعات ساختار ملکولی بدن را در بردارد و ازسه پایه ملکولی زنجیره ای پروتین ها، RNA و DNA تشکیل شده است.

مدت ها است که دانشمندان دراین فکر هستند که کدام نوع ملکول ساختار ژن یعنی DNAو یا RNA.ابتدا ایجاد شده اند، بعلاوه حیات که همان فرمان نهفته دراين است چگونه درآن جای گرفت.دانشمندان به یقین رسیده اند که اولین ملکول حیات باید یکی از این دو باشند که اساس نطفه بر آن قرار دارد. باکشف کدینگ و ساختار ژنوم موجودات زنده به این نتیجه رسیده اند که حیات از نطفه شروع شد. با بررسی باکتری های زنده کنونی که به عنوان فسیلهای زنده میتوان از آنها نامبرد متوجه شدند که باکتری های پروکاریوت ها یا باکتری های کهن فقط دارای زنجیره RNA هستند، آنهم بصورت تک زنجیره بدون بازهای کدینگ که دو زنجیره DNA را بهم وصل میکنند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که RNA قبل از DNA ایجاد شده و مدت بسیارطولانی سرنوشت شدن انسان را در دست داشتند و برحیات زمین حاکم بودند. چیزی نزدیک به سه دوره تاریکی یا ظلمات پانصد میلیون ساله رنگ سبز در تصویر زیر. ارنست مایردانشمند برجسته زیست شناسی وتکامل این زمان را مطابق جدول زمین شناسی زیر نشان میدهد.3/5 میلیارد سال قبل اولین نطفه حیات خلق شد و سه دوره پانصد میلیون ساله باکتری های تک سلولی غیرهوازی بدون هسته یا پروکاریوت (به آلمانی پروکارینوت) درسه نوع اول باکتری های غیرهوازی بدون هسته یا باکتری های کهن و دوم باکتری های غیرهوازی فتو سنتز و سوم سیان باکتری های غیرهوازی اکسیژن ساز.هرسه نوع دارای ملکول حیات RNA بودند و امروزه ازهر سه نوع باکتری ها نوع زنده آنها هم برای تحقیق دردسترس است که هرکدام درشرایط خاصی روزگار میگذرانند ، تاریخچه زنده  و متحرک حیات. این نوع باکتری ها نوع خاصی از موجودات زنده بودند با RNA یا ژن ناقص و تکامل نا یافته با متابولیسم ابتدائی

.بنابراین نظریه جدید براساس دنیای شگفت انگیز RNA جای پای خود را درمحافل علمی بازکرد. این ژن هم از نطفه تشکیل شده که با نطفه ایوکاریوت ها که دارای ژن کامل DNA هستند تفاوت دارند.اینجا ژن نروماده دردرون باکتری وجود ندارد وسیستم تکثیر پذیری مانند میکرب ها است که یک سلول اجزای درونی خود را دوقسمت میکند وهر قسمت سهم خود را میگیرد وجدامیشوند.

به هرحال باکتری تقسیم میشود اما  وراثتی در کار نیست و خصوصیات موجود زنده به نسل بعد منتقل نمیشود.RNA َپروتئین ها را کاتالیزه و تولید میکنند و هنگام  تقسیم  پروتئینها دو قسمت وژن هم دو قسمت میشوند وغشائ از وسط نصف میشود هر کدام درغشائ سلولی ساده  خود قرارمیگیرند و دو باکتری به وجود میآیند. RNA نطفه مخلوط که نروماده ندارد ( خصیصه جنسیت که بر ژن کامل قرار داده شده) و درهم ادغام شده اند و دارند با تکامل جنسیت نرو ماده یا ژن نرو ماده را درخود ایجاد میکنند و در ایوکاریوت ها ظاهر میشوند. قرآن این نطفه را نطفه امشاج نامیده است نطفه مختلط که نه جنسیت نر دارد ونه ماده و درراه  تکامل RNA به نوع تکامل یافته آن DNA که درباکتری هسته دار با غشائ هسته ای کامل وغشائ سلولی کامل تجلی میکند وقرآن آن را علقه مینامد که پرسلولی ها از این نوع ایجاد میشوند. همه موجودات پرسلولی از جمله انسان ازاین نفس واحده ایجاد میشوند. بنابراین نطفه نوع ناقص و کامل آن سرنوشت شدن انسان را دردو میلیارد سال دردست داشته است و خداوند متعال توجه ما را به این پدیده مهم خلقت جلب میکند. انسان های صدر اسلام میدانستند که آب مرد عامل بارور شدن زن است ولی از نقش زن درآن اطلاعی نداشتند و زن را فقط قرارمکین یا ظرفی که باید آب مرد درآن ریخته شود تصورمیکردند. برای همین هم آب مرد را نطفه میدانستند این دیدگاه هنوزهم متاسفانه طرفداران پر و پا قرصی دارد و عاملی مهم برای انحرافات ذهنی و خلق شبهات گردید.


برای خلق موجود زنده دوعامل اساسی باید ابتدا برنامه ریزی وخلق شوند.


اول غذای اولین موجود زنده .برای خلق اولین موجود زنده باید ابتد غذای مورد نیازآن فراهم شود. اول ملکول های الی غذائی یا ملکول های پایه حیات، موجودی که خلق میشود فقط درمحیطی که غذای مورد نیازش دردسترس است میتواند ادامه حیات دهد. دانشمندان براین نظریه که ابتد باید غذا ایجاد شده باشد و بعد نطفه حیات اتفاق نظردارند. قرآن به این موضوع اشاره دارد و به محض ایجاد پوسته جامد زمین، بر روی آن برکت را قرار داد، برکت سنگ رس است که هم اکنون هم اساس و پایه کشاورزی و ارتزاق عمومی مدیون خاک رس است

وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ-

درآیه قبل ازاین آیه اشاره دارد که زمین دردو دوره خلق میشود، دوره تکامل اتمی و دوره تکامل شیمیائی و درپایان تکامل شیمیائی عناصر و ملکول های پایه حیات مانند آّب، متان، آمونیاک، انیدرید گوگرد وفسفر وسایرعناصردرکنارآنها کانی های سیلیسیوم وآلومینیم، پیریت آهن وسایر تشکیل شده اند و اینها هنوز درمحیط مذاب داخلی زمین محصور شده بودند و پوسته جامد درحال سرد شدن بود وسپس پوسته جامد زمین روی آن را قرارمیگیرد و رواسی ازبالای زمین قرارداده میشود که حامل برکت بود. جعل فیها من فوقها (بالاترین لایه) وبارک فیها (برروی پوسته جامد برکت سنگ رس را قرارداد) وقدرفیها اقوات ها(غذای بیولوژیکی در چهار دوره برنامه ریزی شد) فی اربع ایام سوائ للسائلین برای نیازمندان به این غذا‌به مقاله حما مسنون وصلصال و نقش کلیدی ان در خلقت حیات مراجعه فرمائید.


دوم نطفه که همان ژن است درپایان این چهاردوره اقوات ازرسوب سیاه نشسته برلایه های داخلی سنگ رس ایجاد میشود وحیات با یک کن فیکون یا فرمان جهشی خداوند به عنوان روح خداوند در ژن نفخه میشود و روح همان نرم افزار کنترل فرماندهی ژن است که حیات نام دارد (درقرآن روح موارد متعدد دارد، اینجا منظورروحی است که درموجود زنده برای اولین بارنفخه میشود، نفخ من روحی). دانشمندان هیچ وقت به این حیات دست نخواهند یافت. ملکول های ژن و توالی ژنی را میتوانند درست کنند ولی وقتی درست شده حیات ندارد. حیات امر ماورائ طبیعی است.


کلمات درقرآن حساب شده انتخاب و بکار گرفته شده است و هرکدام معنی خاص خود را دارد و ما  نمیتوانیم هر جا دلمان خواست به میل خود معنی را تغییر دهیم .مثلا ابداع و بدیع یعنی ایجاد از عدم و فاطر وفطرهن یعنی ایجاد از انبساط و خلق یعنی ایجاد ازچیزی که دردسترس است. همه این ها برای یک پدیده فقط یکباراتفاق افتاده ونه مکررا.

ادیسون برق را اختراع کرد حال هرتغییری دربرق ولامپ ها اتفاق می افتد دیگر اختراع نمیگویند تحول وتکامل برق است. همه ایات قرآن درمورد خلقت انسان باهم رابطه تنگاتنگی دارند، اینکه برای بسیاری این سئوال پیش می آید چرا درقرآن یکبار از خلق انسان از طین میگوید وی کباراز تراب وی ک باردرصلصال و یک بار از نطفه، برای این است که ما اصل موضوع را نفهمیده ایم. علم میگوید حیات از نطفه آغاز شد و نطفه دردرون سنگ رس و از مواد شیمیائی آلی پایه حیات و انسان هم ریشه درحیات اولیه دارد بنابراین انسان ازهمان نطفه اولیه حیات شروع به ایجاد شدن کرد ودر پروسه تکامل به انسان کنونی رسید . بنابراین نطفه درون جنین، دیگرخلق من نطفه نیست بلکه خلق ثم یعیده است بازآفرینی نطفه. همین نطفه که دررحم با تلفیق اسپرم مرد و اوول زن ایجاد میشود دقیقا درزمین اولیه از ژن ها صورت گرفت و خلاصه آن دوره چند میلیارد ساله دررحم موجودات زنده از پستانداران در دوره کوتاه چند ماهه به نمایش در می آید و عجیب این است که  اشکال ایجاد شده دررحم مثلا پستانداران و تخم پرندگان شباهت باهم دارند، یعنی همه از یک نفس واحده پا گرفته اند.


وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-درحقیقت ما انسان را درصلصال وازحما مسنون خلق کردیم-آیه به وضوح اشاره به ایجاد ژن اولیه حیات از رسوب ملکول های پایه حیات دراثر تبخیر به دلیل داغ بودن سنگ رس دردرون لایه های داخلی سنگ رس (من دو معنی میدهد ازودرمفسرین همه معنی من را در آیات خلقت انسان " از" تعریف کرده اند) دقیقا چیزی که اخیرا دانشمندان زیست شناسی به آن رسیده اند.

أَوَلَمْ يَرَالْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ-درمقایسه این دو ایه مشخص میشود که منظور خداوند همان چیزی است که بین صلصال وحما مسنون خلق شد. به این ایه بسیارجالب و پرمفهوم که خداوند در آیه متشابه و در قالب تمثیلی پر معنا بیان کرده نظری بیاندازیم تا صحنه ایجاد حیات اولیه را برای خودمان تجسم کنیم. البته ذهن را به وادی علم زیست شناسی سوق دهید تا عظمت آیه روشن شود.

هل أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا-آیا برانسان در روزگار(درتاریخ) زمانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود ما انسان را از نطفه مختلط که دچار سرنوشت شدن خود قرارگرفت (دچارآزمایش شدن، مبتلا به دوره تکامل خود شدن، دورانی باید سپری کند) خلق کردیم و دراو شنوائی و بینائی را  قرار دادیم و راهش را هموار کردیم آیا این انسان شاکر است یا پنهان کننده حقیقت. تاکنون ما کفور بودیم واقعیت های قرآن را با تصورات ذهنی کهن پوشانده ایم. آن وقت که نطفه امشاج خلق شد ارگان های حیات در آن تعبیه نشده بود و سالیان دراز در پروسه تکاملی حیات شکل گرفتند.

ایه ابتدا از دورانی نام میبرد که انسان درحال شدن بود ولی قابل ذکر نبود. زمانی انسان قابل ذکر میشود که نطفه اولیه او پدید اید. خلق الانسان من نطفه از این جا انسان قابل ذکر میشود ولی اشاره قرآن به چه تحولاتی است که منجر به ظهور نطفه در صلصال میشود، دوران قبل از پروسه ایجاد نطفه این موضوع در دو آیه مهم دیگرهم اشاره شده-

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ-درحقیقت ما انسان را دراجزائ تشکیل دهنده سنگ رس خلق کردیم منظور میتواند این باشد که ساختار شیمیائی ملکول های اولیه وپایه حیات درکنار اجزائ داخلی سنگ رس خلق شدند- آیه دیگرکه موید موضوع اشاره شده بالا است-

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ خداوند ابتدا تمامی شرایط ایجاد حیات را فراهم میکندو به نحو احسن مثلا پیدایش زمین، قرارگرفتن زمین درکمربند حیات تکامل اتمی و تکامل شیمیائی که منجر به ظهور آب و ئیدروژن فراوان که اساس حیات بر آن بنا گذارده شد وقتی همه چیز آماده  شد خداوند شروع به خلقت حیات میکند وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ بسیار پرمفهوم وعلمی و بیان گراین است که ملکولهای پایه حیات مانند متان، آمونیاک، بخار آب و سایرهمه در جوار سنگ رس شروع به ایجاد ترکیبات آلی ابتدائی میکنند و ترکیبات شیمیائی لازم را که نسل بعد ازآن است متکی به سلاله من مائ مهین قرارداده میشود.

سلاله من مائ مهین دارای مفهوم علمی شیمیائی مهمی است که شرایط زمین اولیه برای ترکیبات آلی پایه حیات را روشن میسازد. آب چکیده ندارد بلکه اجزائ دارد که عبارتند از H,OH و منظورازسلاله آب مهین از اجزائ تفکیک شده آب که در محیط کم آب بوده اند، آب مهین یعنی آب کم  و این موضوع را میرساند که در زمان بدا خلق الانسان من طین اب فراوان وجود نداشته یعنی در برکه و یا در دریا نبوده است بلکه در درون پوسته جامد زمین این واکنش ها صورت گرفته است .مائ مهین نه آب مرد است و نه مائ دافق ، پروسه کاملا جدا گانه است که مقاله علمی دیگری را میطلبد. ما اکنون داریم این آیات را از نظرزمانی بررسی میکنیم. همه این ایات مقدمات خلق نطفه درصلصال را برای ما بیان میکند. چهار دوره اقوات برروی پوسته جامد زمین که درحال سرد شدن بوده ایجاد شده که منجر به نطفه اولیه حیات میگردد به این دو آیه توجه فرمائید


وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ


این دوایه نقطه مشترکی دارند قسمت اول ایه ها تا فاذا سویته وثم سویته بیان گراین است که قسمت اول هردو ایه به زمان مشترکی ارتباط دارند. قبل از سویته حما مسنون وصلصال است که درزمین اولیه صورت گرفته

بنابراین ثم جعل نسله من سلاله من مائ مهین هم به همان زمان برمیگردد نه به زمان ما که بگوئیم نسل یعنی نسل بعد از آدم ومائ مهین هم آب مرد.


پروسه خلق الانسان من طین بعد ازشروع اقوات در چهار دوره که به خلق الانسان من صلصال ختم میشوند، صورت میگیرد .انسان درچهار دوره اقوات دارد سرنوشت خود را رقم میزند تا به صلصال برسد. نکته جالب توجه تداخل چهار دوره اقوات با دوره ایجاد نطفه . در دوره اول و دوم اسید ها آمینه از 20 نوع خوراکی آن ،قندها ملکول ها پایه چربی ها و دردوره سوم پروتئین ها و ماکروملکول های زنجیره ای و دردوره چهارم نطفه

.این ترکیبات ایجاد شده ملکول های آلی خوراکی هستند که در محیط و در حما مسنون وجود دارند تا در آب حل شوند و باکتری ها بتوانند از آن تغذیه و به رشد خود ادامه دهند. نکته ظریف اینجا است باکتری ها سوخت و ساز ندارند با تاژک های خود باید اسید آمینه وپروتئن آماده را از محیط اطراف به داخل غشائ ناقص سلولی خود بکشانند وRNA که همان نطفه است با برنامه ریزی حیات به مصرف برساند. بنابراین چهار دوره اقوات هم غذای بعدی سوائالسائلین است وهم ملکول های پایه حیات.

این چهاردوره را علم زیست شناسی هم دقیقا چهار دوره تعین وتعریف کرده که در مقاله- مفهوم واقعی منی ،مائ مهین ،حما مسنون ،صلصال ،نطفه و صلب و ترائب در قرآن مفصلا شرح داده ام.


بنابراین خلق حیات از نطفه ریشه درخلق درتراب دارد. مطابق اظهارات گفته شده در بالا- فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ وهمچنین خلق الانسان من طین همه مفهوم عمومی که انسان از خاک خلق شده از ماده بی جان به جاندار تبدیل شده. اول از تراب وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ وسپس به نطفه ختم میشود. این آیات دقیقا بهم پیوسته هستند وهر کدام مطلب خاصی از آن دوره را بیان میکنند. موضوع سلاله من طین و سلاله من مائ مهین مطالب کاملا علمی است که باید با دیگاه علم شیمی و زیست شناسی بررسی گردد و یقینا برای علم بسیار ارزنده و جدید است و دیدگاه نو و تازه را پیش پای علم میگذارد. درباره این دو مطلب درحال تدوین نوشتاری هستم که انشائالله تقدیم حضور خوانندگان عزیز قرار خواهد گرفت. بامید روزی که پرده ابهام تصورات ذهنی غلط از روی مفاهییم عالیه آیات متشابه قرآن که با علوم تجربی قابل فهم هستند برداشته شود .انشائالله.سید محمد تقوی اهرمی دی ماه 1397

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

017424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
429
843
5016
2999
16424
0
17424

Your IP: 18.206.13.28
Server Time: 2020-05-27 10:05:54
امارگیر سایت