خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سلاله من طین و نقش آن در پیدایش حیات در زمین اولیه

مقدمه نوشتار


حیات پدیده ای است اعجاب انگیز که ذهن دانشمندان زمین شناسی، زیست شناسی، اختر شناسی و میکروبیولوژی را برای کشف واقعیت آن به خود مشغول کرده است. برای کشف حیات با تلاش مستمر توانسته اند ساختار اصلی مولکول های حیات که ژن ها باشند را کشف نمایند. دانشمندان تصور می کنند با دستیابی به ساختار شیمیایی مولکول ها به حیات خواهند رسید. ما با  دو مقوله حیات و مولکول های ساختار حیات سروکار داریم.

جان ونترکه خود را با ترفندی خالق حیات نامید که در مقاله خالق حیات مصنوعی و ترفند فریب افکارعمومی موضوع را شرح داده ام به مطلبی مهم اشاره کرده است که دانشمندان به سادگی از آن عبور کردند. موضوع ساخت یک نرم افزار برای کنترل واکنشهای شیمیایی در لوله آزمایش محتوی ساختار مولکولی ساخته شده که در درون غشاء  باکتری که  ژن آن را  بیرون آورده بود قرار داده و به کامپیوتر وصل کرده بود، است. نرم افزارکنترل تحولات درون باکتری را برعهده داشت. نامبرده می دانست که تحولات درون باکتری را باید یک نرم افزار طبیعی بر عهده داشته باشد که به آن نرسید و آن را به یک نرم افزار کامپیوتر وصل کرد. حیات هم دقیقا در طبیعت نرم افزاری دارد،  روح  فرماندهی ژن را برعهده دارد. اما این نرم افزار را خداوند در درون موجود زنده  کار گذاشته است.

محل بروز حادثه  ایجاد حیات از نظر قرآن

قرآن چگونگی تشکیل ساختار موجود زنده اولیه را و محل بروز این  پدیده را برای ما بیان میکند تا  دانشمندان به آن ساختار برسند و به حقانیت وجود خداوند ایمان بیاورند که حیات مقوله است جدا  از ماده و ساختار تشکیلاتی موجود زنده. نظریه های گوناگونی درباره پیدایش حیات  توسط دانشمندان در چند دهه اخیر بیان شده و همگی پیدایش حیات را بیرون از پوسته جامد زمین و در درون دریا و اقیانوس بررسی کرده اند. از آنجائی که روند پیدایش زمین هنوز برای علم ناشناخته است جستجو ها بیرون از پوسته جامد و زمانی که آب فراوان در زمین دریا و اقیانوس ها  پر کرده است به دنبال حیات هستند. دلیل آن این است که در اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه های آتشفشان ها و بر روی گداخته های بیرون آمده از درون زمین به توده سیاهی برخورد کرده اند و آثار باکتری هایی را کشف کرده اند و نظریه دادند و این نظریه با چالش های علمی زیادی روبرو شد و دانشمندان به مرور زما ن محدوده تجسس خود را از دریا و اقیانوس به پوسته جامد داغ  و تازه شکل گرفته زمین  کشاندند و اخیرا در درون لایه های  سنگ رس به دنبال حیات اولیه هستند. چه چیزی باعث شد که نظریه های مختلف راه خود را بسوی سنگ رس و توده سیاه  بر روی آن گسترش دهند. این دقیقا نظر قرآن است.

ماء دافق کلید پیدایش حیات در زمین اولیه

باعث تعجب و تحیر شما می شود. ماء دافق عامل اصلی مردود شدن نظریه ها گردید. چرا؟ با پیشرفت علم ژنتیک و کشف مولکول های DNA وRNA به عنوان پایه اصلی و اولیه ساختار موجود زنده به این نتیجه رسیدند که حیات از نطفه آغاز شد یعنی از ژن ها که اساس نطفه هستند. ماکرومولکولهای زنجیره ای حیات باید در محیط داغ و خشک و کم  آب ( تنها به صورت بخار که نمی توانست بر روی سنگ داغ باقی بماند) با تبدیل مونومرها به پلیمرها با از دست دادن مولکول های آب در هر واکنش شیمیایی تبدیل مونومرها به  پلیمرها. این آب باید سریع دفع شود یا به تعبیر قرآن ماء دافق باشد. صفت جهنده و بیرون رونده این آب نقش تعیین کننده  در پیدایش حیات داشته است و گر نه در محیطی که  آب مهین نباشد  یعنی آب کم  نباشد، آب دفع شده از محیط  واکنش بیرون نمی رود و واکنش برگشت پذیر میشود و مولکول های ماکرو ساختار ژن به وجود نمی آید و حیاتی هم در کار نبود. مواردی که بیان شد جدید ترین نظریه علمی است که قرآن به آن اشاره کرده است. در تصویر زیر ماء دافق از واکنش شیمیایی تبدیل مونومرها به ماکرومر ها از واکنش خارج میشوند. حما مسنون توده نرم متشکل از مولکول های آلی پایه حیات هستند که در درون  لایه های سخت سنگ رس گداخته رسوب می شوند وسن گرس این واکنش را کاتالیزه میکند. ترائب هم  صفت حما مسنون نرم و صلب سنگ رس سخت و ماء دافق هم در تصویر زیر  ملاحطه فرمایید.

 

مولکول های مونومر بالا قرار دارند وقتی پایین بهم  به وصل می شوند از هر مولکول مونومر یک مولکول آب بیرون می جهد و باید فورا بیرون رونده باشد و گر نه مولکول اولیه ژن موجود زنده تشکیل نمی شد. حال می توانیم درک کنیم چرا ماء دافق که از بین توده نرم و سخت بیرون می رفته برای تشکیل نطفه ضروری بوده است. آیا ابن عباس و ابن کتیر می توانستند این یافته جدید علم زیست شناسی را بفهمند. ابن عباس و ابن کثیر دانشمندان بزرگی بودند که  ابتکار معنی یابی کلمات قرآن را پایه  گذارند و بر اساس دانش آن زمان. ما بدون فکر کردن و مقایسه آیات قرآن با دانش این زمان معانی آنها که  لغویون قدیم نام گذاری کرده اند بر باور خود نشانده و اعجاز قرآن را فدای تحجر فکری خود کرده ایم و بناحق در حال توجیه کردن نظرات آنها هستیم.

جهان بینی قرآن در پیدایش  حیات

 

قرآن دارای یک چها چوب مدون و مشخص یا یک جهان بینی و به زبان امروزی یک نظریه خاص خود است که در دو مقاله پیدایش حیات از نظر قرآن با استناد به علم  روز و به  دوراز ذهنیات کهن- و صلصال كالفخارو مفهوم علمی ان درخلقت انسان مشروحا بیان کرده ام و به خوانندگان بزرگوار توصیه می نمایم ابتدا آنها را مطالعه فرمایند تا موضوعات زیر قابل درک شود.

برای درک دو جمله از قرآن در باره پروسه خلقت حیات در زمین اولیه که دنیایی مفهوم علمی در بردارند و آنها یکی

ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ- و دیگری

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ است، باید  تحولات زمین در دو دوره خلق آن که در قرآن اشاره شده را بررسی کنیم. براساس آیه 9 سوره فصلت زمین قبل از پیدایش پوسته جامد  بر روی آن در دو دوره خلق شد. این دو دوره کدام هستند. برای رسیدن به آن باید ابتدا  پیدایش منظومه شمسی از نظر علم اختر شناسی را بررسی کنیم. زیرا پیدایش زمین ریشه در روند پیدایش خورشید دارد. دو دوره ای که قرآن به آن اشاره کرده می بایستی دو دوره کاملا منفک از یکدیگر باشند. دانشمندان براساس آخرین نظریه علمی در پیدایش زمین و  سیارات سنگی دیگر معتقدند که غبار و گاز توده ابر خورشیدی (همان غبار کیهانی و گاز که خورشید از آن شکل گرفت ) که از حدود 92 درصد ئیدروژن و 8 درصد هلیوم و کمتر از 0/1 درصد سایر عناصر و کلوخه های میکرو که همان غبارکیهانی است تشکیل شده اند.

این غبار ها در نقطه ای جمع شدند و حول آن شروع به چرخش نمودند، فشرده و داغ شده و کلوخه ها بهم پیوستند و در اثر بالا رفتن حرارت به صورت توده مذاب در آمدند و دور مرکزیت زمین تجمع  و این چنین زمین شکل گرفت. این یعنی فقط یک دوره بهم  پیوسته. برخی از دانشمندان مانند ارنست مایر به ابتدا همجوشی هسته ای هلیوم و هیدروژن و ایجاد عناصر شیمیایی  و سپس  تکامل شیمیایی یعنی پیدایش مولکول ها اشاره کرده است. دو دوره منفک از هم. کدام یک از این دو نظریه می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد. باید توجه داشت که هر دو نظریه هنوز تاییدیه علمی نگرفته اند. پیدایش کیهان از بیگ بانک  و پیدایش خورشید از توده  ابر خورشیدی و در صد عناصر کیهانی با مطالعات اختر شناسی و ابزار پیشرفته از نظر علمی تایید شده است .

چگونگی پیدایش خورشید

کیهان حدود 92 درصد از اتم هیدروژن و 8 درصد اتم هلیوم همراه با  ناخالصی ها  کمتر از 0/1 درصد که رقم قابل توجه ای بشمار نمی آید تشکیل شده است. پروفسور استیون واینبرگ این رقم را 78 به 22 در آغاز پیدایش کیهان میدانند. هر 1000 عدد اتم، 900 اتم  هیدروژن و 99 اتم هلیوم و تنها یک اتم سایر عناصر که عبارتند از عناصر سنگین، آهن، کربن، اکسیژن، و سایر از قبیل آب، و ترکیبات آلی و غیره ( ویکی پدیا Kosmochemie). این رقم در کیهان امروزی نسبتا ثابت است. این یک اتم را غبار کیهانی مینامند که بعد از بیگ بانک  در ستارگان ایجاد  و در کیهان با گاز های هیدروژن و هلیوم مخلوط شدند و امروزه آن را گاز و غبار کیهانی می نامند. این غبار از کلوخه های بسیار ریز در حد اندازه میکرو تشکیل شده اند. منظومه شمسی از این غبار و گاز یا  توده ابر خورشیدی تشکیل شده است. چگونگی پیدایش منظومه شمسی برای دانشمندان در هاله ای از ابهام  قرار گرفته و نکات مبهمی در آن بلا جواب مانده است.

دانشمندان با وجود  سوالات بیشمار در موضوع زیر اتفاق  نظر دارند. منظومه شمسی از گاز و غبار کیهانی نام برده شده یا  توده  ابر خورشیدی تشکیل شده است. این توده داغ  که ابتدا چندان داغ  نبوده در حول محوری مرکزی و مسطح (بشقاب مانند و نه کروی) شروع به چرخش میکنند و نیروی جذب به مرکز غبار را در مرکز فشرده کرده و هسته مرکزی خورشید را به وجود می آورند و در فواصل معینی در نقاطی این غبار( دقت شود گازها به فضا پرتاب می شوند و غبار که همان کلوخه های ریز و میکرو هستند) متمرکز شده و سیارات سنگی منظومه ایجاد میشوند.

خورشید با قطر 1,38 میلیون کیلومتر حدود 99/86 درصد توده  ابر خورشیدی را به خود جذب و بقیه سایر سیارات اعم از سنگی و گازی را تشکیل داده اند. خورشید در حال حاضر دوره تکامل هسته ای خود را میگذراند و با سوزاندن هیدروژن و تبدیل آن به هلیوم در واکنش همجوشی هسته ای انرژی لازم را تولید میکند. همجوشی هسته ای در مرکز خورشید و در حرارت 15 میلیون درجه درحال انجام است. حرارت سطح خارجی آن حدود شش هزار درجه است. همزمان با شکل گرفتن خورشید در مرکز توده  ابر خورشیدی سیارات منظومه شمسی هم ایجاد شدند. سیارات تیر، ناهید، زمین و مریخ سیارات سنگی و بقیه گازی هستند. چرا این سیارات سنگی هستند را علم نتوانسته دلائل منطقی و علمی ارائه دهد و نظریات متعددی که بیشتر همان موضوع  فوق را دنبال میکنند به توجیه های علمی چگونگی چسبیدن این کلوخه ها بهم  می پردازند. به همین  منظور است که پیدایش زمین در هاله ای از ابهام است. هدف از این نوشتار بررسی نظریه  قرآن و مقایسه و تجزیه و تحلیل علمی آن است. دانستن چگونگی پیدایش زمین میتواند ما را در تاویل آیات متشابه در خلقت انسان از سلاله کمک کند.اینجانب با مطالعه مسمر و تفکر در آیات قرآن و علم زمین شناسی و پیدایش منظومه شمسی نظریه جدیدی ارائه دادم که در سایت خودم منتشر کردم پیدایش زمین و تئوری جدید از نظر قرآن


تجزیه و تحلیل علمی دو نظریه فوق الاشاره


با توجه به اینکه اولا خورشید به تنهائی 99,86 درصد توده ابر و غبار کیهانی را جذب خود کرده و فقط 0.14 درصد بقیه سهم سایر سیارات شده و دوم نسبت کلوخه ها (در مقیاس اندازه میکرومتر) و عناصر غیر از هیدروژن و هلیوم هم در غبار کیهانی کمتر از صفر ممیز یک درصد بوده و قاعدتا می بایستی ثابت و همگون باشند.

چگونه این درصد بسیار ناچیز جذب سیارات سنگی شدند و گازها جذب سیارات گازی، نکات ابهامی و سئوال برانگیزاست که علم توجیهی برای آن ندارد. البته نظرات مختلفی با توجیه های علمی ابراز شده ولی سندیت علمی ندارند. بعلاوه نیروی گرانش عظیم مرکز توده خورشیدی که به مراتب از نیروی گرانش هسته مرکزی سیارات در حال تشکیل بزرگتر بوده می بایستی قاعدتا  تمامی این کلوخه ها را قبل از بزرگ شدن و جرم دار شدن سیارات سنگی جذب خود کرده باشد. دلیل این موضوع می تواند فرار گازها به  فضای اطراف که بعدا تشکیل سیارات گازی را دادند و از نیروی قوی گرانش خورشید گریخته اند، بوده باشد.

بنابراین سیارات از جمله زمین چگونه  تشکیل شدند. چرا همه  دور یک کلوخه میکرو جمع  شدند و جذب آن شدند و قاعدتا کلوخه های زیادی بودند و بایستی سیارات بینهایت زیادی تشکیل  می شدند، از آنجائی که مبنای این تئوری ها اصل تصادفی بودن پیدایش زمین است نه برنامه ریزی مدون توسط نیروی ما  فوق مادی این خطا ها در آن دیده می شوند.

دانشمندان براین عقیده هستند که همان درصد بسیار ناچیز با توجه به حجم عظیم توده ابر و گازی خورشیدی برای تشکیل سیارات سنگی کفایت می کرده است و این در صورتی می تواند سندیت علمی داشته باشد که دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشد که چگونه و چه عاملی باعث شد حجم عظیم کلوخه های میکرو بسمت این سیارت هجوم بیاورند. با مقایسه درصد  عناصر مهم  شیمیایی که در حیات نقش اساسی داشته اند در کیهان، خورشید و زمین میتوانیم به مطلب مهمی برسیم و زمینه را برای درک دو آیه علمی پر مفهوم قرآن آماده کنیم این دو جملات عبارتند از:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ودیگری

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ است دراین نوشتار سلاله من طین مورد بحث است و سلاله من ماء مهین انشاء الله در مقاله جداگانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. جدول زیر در صد عناصر تشکیل دهنده حیات در کیهان، خورشید  و زمین را نشان میدهد. جدول از اینجانب و داده ها از منابع علمی و ویکی پدیا است

چگونگی پیدایش زمین

در جدول بالا درصد عناصر کیهان و خورشید صرفنظر از نسبت هیدروژن و هلیوم تقریبا  برابر است .خورشید حدود 4/6 میلیارد سال دارد هیدروژن خود را میسوزاند و به هلیوم تبدیل میکند. طبیعی است که  این نسبت باید  تغییر کند و مسلما تاثیر کمی  هم  روی در صد سایر عناصر میگذارد. خورشید و زمین از یک غبار کیهانی تشکیل شده اند. زمین از همان غبار کیهانی با در صد ثابتی سهمی برای خود برداشته است. اینکه زمین دقیقا کلوخه های غبار حاوی عناصر شیمیایی را از درون توده ابر خورشیدی انتخاب کرده غیرمنطقی است. از آنجائی که خورشید به تنهائی 99/86 در صد کل جرم منظومه شمسی کنونی را به خود اختصاص داده و تنها حدود 0/14 درصد سهم بقیه سیارات است، غیر معقول به نظر میرسد که تمامی کلوخه های منظومه شمسی همه در سیارات سنگی بکار گرفته شده باشند. علم اخترشناسی در پیدایش این سیارات نظرات احتمالی را بیان داشته است که میتواند از واقعیت بدور باشد، لذا پیدایش سیارات سنگی می تواند بر اساس همجوشی هسته ای از دو عنصر هیدروژن و هلیوم ایجاد شده باشند که با نظریه قرآن که زمین در دو دوره منفک از هم تشکیل شده است تکامل شیمیایی و تکامل هسته ای مطابقت دارد.

درجدول بالا ما درصد را نام برده ایم  نه مقدار. بنابراین درصد بالای سیلیسیوم و اکسیژن در زمین حدود 70 درصد، با احتساب سه سیاره سنگی دیگر(در سیارات دیگر نسبت کانی ها تقریبا با زمین برابر، اکسیژن مقداری کمتر و امکان وجود درصد بالاتری از سایر عناصر مولکول های حیات در زمین محتمل است) درصد بالای این عناصر در زمین میتواند نتیجه تولید در پروسه همجوشی هسته ای از سوختن هیدروژن و سپس هلیوم بوده است. به عبارتی برای تشکیل مولکول های پایه حیات از غبار کیهانی همراه گازهای هیدروژن و هلیوم که در تمامی ابر خورشیدی با نسبت ثابتی وجود داشته است برنامه ریزی تدوین شده دست اندرکار بوده است.

تغییر بسیار کوچک این نسبت در زمین میتواند مانع تشکیل حیات گردد. زمین و سیارات نزدیک به خورشید در همان لحظه های اولیه تشکیل هسته مرکزی خورشید و قبل از جرم دار شدن و بدست  آوردن نیروی گرانش قوی توسط خورشید سهم خود را از غبار کیهانی گرفته اند و به دلیل حجم کم سوختن هیدروژن را خیلی سریع به پایان رسانده و سپس سوختن هلیوم باعث پدید آمدن کربن، اکسیژن، ازت، سیلیسیوم و غیره تا آهن شده است. هیدروژن باید در پایان دوره همجوشی هسته ای همچنان زمام امور را در دست داشته باشد تا اکسیژن نتواند عرض اندام کند که برای مولکول های حیات سم مهلکی بوده است. بعلاوه نسبت اسید های آمینه مورد نیاز برای حیات که از تعداد فقط 20 نوع آنهم از نوع ایزومر آلفا از بین میلیون ها اسید آمینه متنوع که بر اساس اصل تصادفی بودن می بایستی در زمین پیدا می شدند  مسلما نیاز به برنامه ریزی نرم افزاری معینی داشته است.

تحولات زمین پس از تشکیل

زمین در حقیقت خورشید کوچکی بوده که در مرکز خود همجوشی هسته ای از سوختن هیدروژن در زمان بسیار کوتاه به گفته پروفسور کاپلان احتمالا حدود فقط هزار سال (یعنی یک چشم بهم زدن در مقیاس زمان شکل گرفتن خورشید و سپس هلیوم را در دوره کوتاه چند میلیون سال و شاید  هم کمتر، به پایان میرساند و آهن و نیکل ایجاد شده در مرکز زمین قرار میگیرند و جرم زمین به وجود می آید و می تواند گاز هیدروژن مورد نیاز خود را اطراف خود نگه دارد. بعلاوه فاصله خورشید تا زمین هم تحت نیروی گریز از مرکز حرکت دورانی سریع بدور مرکز خورشید با تغییر مرتب مدار زمین دور تر گردید. این مطلب در قرآن اشاره شده است به مقاله خلق اسمان بعد از زمین شبهه غیرواقعی درقرآن مراجعه فرمایید. گازهای هیدروژن و هلیوم فراوانی که در پروسه تشکیل منظومه شمسی به فضا پرتاب شدند سیارات گازی را به وجود آوردند.

باید توجه داشت که در ستارگان  قاعدتا نبایستی حرارت بالا تراز حدود سیصد میلیون درجه حاکم باشد. این حرارت به بالا که پروتون ها و نوترونها درگیر می شوند فقط در حدود سه دقیقه و چهل ثانیه اول پیدایش کیهان بعد از بیگ بانک تا پیدایش هسته یونیزه شده هیدروژن وهلیوم به نسبت 75 به 25 حاکم بوده و ستارگان فقط  می توانند از حرارت سوختن اتم های این دو عنصر به پایین تر از این درجه بهره مند شوند. اینکه در برخی مقالات صحبت از همجوشی هسته ای دو اتم اکسیژن با هم و ایجاد سیلیسیوم در حرارت یک میلیارد درجه وجاهت علمی ندارد و با علم تناقض دارد و امکان  پذیر نیست. بنابراین زمین تنها میتواند در دو دوره مستقل و منفک از هم یعنی تکامل اتمی یا دوره هم جوشی هسته ای و دوره تکامل شیمیائی خلق شده باشد که اشاره قرآن هم به این موضوع است .

آیات 9 و10 سوره فصلت

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ –زمین دردو دوره خلق میشود و سپس روی آن پوسته جامد و برکت (سیلیسیوم همین خاک رس که امروزه هم اساس و پایه رزق و روزی بشر است) در آن قرار میگیرد و غذای بیولوژیکی برای موجوداتی که به آن نیازمندند در چهار دوره برنامه ریزی میشود.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ-وقتی تمامی شرایط به نحو احسن فراهم میشود (دو دوره همجوشی هسته ای و تکامل شیمیائی) شروع خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود. با توجه به نیاز مولکول های پایه حیات به آب و آمونیاک، متان برای شروع ایجاد ترکیبات پایه حیات چنین بر می آید که همزمان با ایجاد سنگ رس و در درون لایه های آن و در داخل زمین مولکول ها ساده شکل میگیرند. متان ،اتان و کربورهای هیدروژن، آمونیاک، هیدرات فسفر و گوگرد. و غیره.

ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ-درحقیقت ما انسان را از سلاله  در رس خلق کردیم. چکیده ای که در رس شکل گرفت که همان حما مسنون است. توجه داشته باشید کلمه من در آیه فوق دو بار تکرار شده و من هم  می تواند از و یا در معنی دهد.

مفهوم علمی قرآنی سلاله

خلق الانسان من سلاله من طین

سلاله دارای چند مفهوم است چکیده، عصاره، اجزاء تفکیکی منشاء شده از یک هویت مثلا سلاله السادات در القاب برخی شخصیت های معروف و سید گفته میشود، اجزاء ساختاری و اصلی یک هویت مادی و سایر. باید بررسی کنیم در این آیه سلاله من طین چه میتواند باشد. اگر من را "از"تعریف کنیم سلاله میشود جزئی از طین و اگر من را "در" معنی کنیم سلاله هویت مستقل درون طین پیدا میکند. در آیه  بالا من اول از و من دوم در میتواند معنی دهد با استناد به سایر آیات دراین باره که اشاره میشود.

بنابراین با توجه به آیه خلق الانسان من صلصال من حما مسنون .من اول میتواند در و من دوم از معنی دهد. انسان در سنگ رس و از سلاله یعنی چکیده درون آن شروع به خلق شدن میکند. بنابراین سلاله می تواند رسوب جدا شده از آب کم باشد. دو آیه را بررسی میکنیم.

بدائ خلق الانسان من طین و

خلق الانسان من سلاله من طین

یک موضوع مهم خلق ترکیبات آلی اولیه ساختار مولکول حیات در سنگ رس را بیان میکند. مطلبی که علم زیست شناسی به آن رسیده است و سنگ رس را عامل کاتالیزاتوری میدانند  که ترکیبات مخلوط ملکول های پایه حیات اصلی را به  ماکرومولکول ها تبدیل کرده است ولی جزئیات دقیق آن هنوز برای علم ناشناخته است- خلق حیات و نقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد- البته نوع سه لایه سنگ رس که از لایه های موازی و روی هم تشکیل شده اند.

سنگ رس سه لایه نوعی خاصی از سنگ رس است که آب را در بین لایه های خود جذب میکند و مدتی آن را نگه  می دارد، این آب می تواند در اندازه های میکرو همراه با املاح مانند آمونیاک، قندها، چربیها، و املاح فسفات و گوگرد را در خود حل و درون لایه ها ی داغ بالاتر از نقطه جوش آب و حتی بسیار بالاتر از خاصیت  کاتالیزاتوری  سنگ رس بهره مند شود  آب در اثر حرارت  بخار می شود و توده  سیاه رنگ و رسوب  را  بر روی لایه های درونی رس باقی می گذارد که همان حما مسنون است یا چکیده ای که آب آن تبخیر شده است یعنی سلاله. ساختار تشکیلاتی سنگ رس سه طبقه ای که نوعی خاصی سنگ رس است از  دو سطح طبقه کریستالی  چهار گوشه ای که توسط طبقه کریستال هشت گوشه ای بالا و  پایین هم  روبروی هم  قرار گرفته شده  فضایی را بین خود ایجاد میکنند که محلول ترکیبات تازه شکل گرفته را میتواند در خود جای دهد.

سنگ رس دو طبقه از بسته های محکم بین طبقات برخوردار نیست زیرا همیشه یون های اکسیژن با پیوند همگون بالای کریستال چهار گوشه ای در برابر هم  قرار گرفته اند. به عبارتی در سنگ رس دو لایه  کریستال های چهارگوش Si3+ توسط Al3+ جایگزین میشود و بار منفی طبقه کریستال چهار گوش با کاتیون ها پر میشوند و خاصیت جذب آب درون خود لایه  طبقات خود را ندارد و استفاده از نقش کاتالیزاتوری رس از دست میرود.

در حقیقت لایه های طبقاتی سیلیکات ها بسته میشوند. اینکه قرآن در آیاتی اشاره به خلقت انسان از تراب میکند میخواهد نوع سنگ رسی که پروسه خلقت انسان در آن آغاز شد را معرفی کند که طین نوع سنگ رسی است که خاک کشاورزی جاذب آب از آن پدید آمده است . میدانیم که خاک تراب است و همان سنگ رس سه طبقه فرسایش شده طی میلیارد ها سال است که به دلیل خاصیت جذب آب دورن لایه های خود کشاورزی را رونق بخشیده .

اشاره آیه وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا به این نوع سنگ است که برکت حیات از آن و برکت رزق و روزی امروزه هم از آن است سنگ های سیلیسیوم دو لایه ، ماسه و شیشه و ایلیمیت اینها هم سنگ رس هستند  ولی نه سنگ رسی که  حما مسنون در درون لایه آن به رسوب تبدیل شد.

حال معنی سلاله من طین و نقش آن در پیدایش مولکول اولیه حیات برای ما روشن میشود.

سلاله چیزی که منشاء و پایه یک جسم از آن پدید می آید و ریشه و اصالت آن جسم را تشکیل میدهد هم معنی میدهد. مثلا سلاله من ماء مهین یعنی منشاء تشکیل مولکول آب (عوامل تشکیل دهنده که اصالت آب بر آن قرار دارد که میشود HO ,H ( و مهین هم آب کم است که  تعیبر همان مولکول آب را میدهد. آب اقیانوس را تشکیل میدهد و کمتر از آن دریا و کمتر از آن رودخانه و کمتر از آن برکه و کمترین آن مولکول آب است و اشاره به این است که واکنش سلاله من ماء مهین در آب کم صورت گرفته و نه در دریا و اقیانوس . انشاءالله مقاله مستقل درباره آن که در دست تدوین است بزودی تقدیم علاقمندان میشود.

سید محمد تقوی اهرمی دی ماه 1397 ویرایش جدید خرداد 1399

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

246327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2526
3084
8534
224799
38307
36852
246327

Your IP: 3.237.66.86
Server Time: 2020-11-24 20:44:26
امارگیر سایت