خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مراحل رشد جنین و واقعیت قرآنی

مقدمه نوشتار


بسیاری ازکلمات درآیات متشابه دارای معانی چند وجهی است و هرکس بفراخورعلم و دانش خود و منابع دردسترس معنی مورد نظر خود را بیرون می اورد. تقریبا تمامی کلمات که درارتباط با پیدایش کیهان، زمین وحیات و در درون آن انسان است همان هائی هستند که مفسران قدیم حدود دو الی سه قرن پس از ظهور اسلام که علم تفسیر رونق گرفت و براساس برداشت های علمی آن زمان معنی کرده اند. تعبیر و تاویلهائی درباره آیات متشابه و برآن اساس صورت گرفت معانی این کلمات بدون تغییر قرن ها بعد تا کنون ابزار تفسیر آیات متشابه قرارگرفته و بر باورما نشسته است. چنانچه درسایت ها به مقالات فراوان رجوع شود می بینیم که برای توصیف و تفسیر یک موضوع مثلا صلب و ترائب ویا کلمه مائ دافق، هفت آسمان وامثالهم روایات از گذشتگان را نقل و برآن اساس قرآن را تفسیر میکنند. برداشت علمی درهزارسال قبل تا کنون تحول یافته ولی تصورات ذهنی برآن برداشت ها ثابت مانده و بازار توجیه های غلط  ومنسوخ شده همچنان داغ وفعال است.

عدم توجه به علم روز درموضوعات خلقت کیهان، خلقت انسان وهفت اسمان و روند پیدایش حیات باعث شده حقانیت مطالب علمی قرآن پشت پرده تحجر و تعصب بر تصورات ذهنی کهن پنهان بماند. کلمات کلیدی درپیدایش حیات از قبیل خلق، انشائ، یبدوا و یعید، نطفه، صلب و ترائب، مائ من با کسره میم ، منی یمنی وامثالهم دارای معنی خاص وثابت درکل آیات است و نمیتوان به سلیقه خود و براساس نظرگذشتگان آنها را معنی کرد. قرآن رویداد های مهم پیدایش کیهان، حیات در زمین و سایر را در قالب آیات متشابه و به دفعات بیان داشته وهمه آنها هم اهنگ ومرتبط با یکدیگرند. اگرما معیارسنجش را به جای نظرات گذشتگان، علوم طبیعی مانند زیست شناسی، اخترشناسی، زمین شناسی درپیدایش حیات و انسان وسایر پدیده ها را جایگزین کنیم و کلمات کلیدی را درست و براساس کاربرد در قرآن بکار گیریم به اعجازعلمی قرآن درقرن شکوفائی علوم دست خواهیم یافت.

گذشتگان کلمات کلیدی را که دارای چند وجه معانی مختلف دارند را براساس برداشت علمی آن زمان تعریف کرده اند. ما باید دراین تعاریف و بر اساس علم روز بازنگری کنیم. مثالی بزنیم درایه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- من دو بار تکرار شده  و مفسرین هم تاکنون من را از تعریف کرده اند. درصورتیکه من درآیات فراوانی دارای چند وجه معانی است از، در، به، با و در مواردی هم به عنوان صله کلام حرف اضافی که نوشته میشود ولی خوانده نمی شود. آیات فراوان است.

آیه ای که من به مفهوم "در"است را انتخاب میکنیم آیه 1 سوره فاطر- وَاللّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواجًا وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَلا تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ- خدا شما را در خاک آفرید وسپس از نطفه و سپس قرارداد زوج هائی (برای شما و یا در شما)هیچ حملی درماده  صورت نمی گیرد و بارش را نمی نهد مگربه علم خدا. تحمل من انثی-باری درماده معنی میدهد ونمی تواند از معنی دهد. بنابراین من میتواند در باشد یا از. خلقکم من تراب میتواند درخاک و یا از خاک معنی دهد. درآیه خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- انسان درصلصال وازحما مسنون معنی درست آیه است که مطابق آخرین نظریه علم زیست شناسی و پیدایش حیات است. صلصال سنگ رس است که درمیلیارد ها سال بعد دراثر فرسایش به خاک امروزی تبدیل شده است، سنگ رس گداخته وحما مسنون توده سیاه رسوب شده درصلصال که منشائ ملکول های پایه حیات است. بنابراین معنی براساس اینکه من "از" باشد یا "در" تفاوت زیادی با هم دارند. معنی انسان درخاک خلق شد علمی است و از خاک خلق شد غیرعلمی است. خاک رس که هشتاد درصد پوسته جامد زمین را تشکیل میدهد از انواع کانی های رسی است و از سیلیسوم، آلومینیوم ،منیزیوم به عنوان ترکیبات اصلی تشکیل شده و انسان نمی تواند از این عناصر تشکیل شده باشد ولی مبنای پیدایش حیات و انسان درخاک اولیه بوده است.


تحولات درون جنین و واقعیت قرآنی


برای پرداختن به این موضوع لازم است معنی چند کلمه را بررسی کنیم. نطفه، خلق ،انشائ سه کلمه کلیدی در پیدایش حیات است. نطفه منشائ پیدایش موجود زنده است. کلیه اطلاعات ساختار تشکیلاتی موجود زنده باید درون آن متمرکز باشد. خصوصیاتی که از جنس نر و ماده به آن منتقل شده و نرم افزاری هم هدایت آنرا بسوی موجودی که باید ازآن پیدا شود برعهده دارد. امروزه علم زیست شناسی و ژنتیک نطفه را حاصل لقاح ژن نر و ژن ماده میداند. هر کدام ازاین ها به تنهائی نطفه بشمار نمی آیند وبه تنهائی قادر نیستند موجود زنده را پدید آورند. اسپرم نربه تنهائی نطفه نیست. نطفه کنونی حاصل تحولات تکاملی چند میلیارد ساله ژن اولیه حیات بوده است. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که حیات اولیه از نطفه آغاز شد ونطفه اولیه حیات ملکول الی زنجیره ای RNA بوده است که دردرون لایه سنگ رس ایجاد شده و تک سلولی اولیه حیات که این ملکول را درخود داشته است سنگ بنای اولیه پیدایش موجودات زنده بوده است. این تک سلولی باکتری های ساده کهن یا باستانی نامیده شده اند.

تک سلولی غیرهوازی بدون غشائ هسته ای دارای جنسیت نر و مادینگی نبوده اند ولی خصوصات تکثیر پذیری داشته اند. میکرب ها  وبرخی و یروس ها نمونه های زنده این اجداد جانداران از جمله انسان ها هستند. اشاره قرآن به خلقت انسان از نطفه همین نطفه اولیه حیات است. هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ- ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ-اواست که شما را در خاک و از نطفه خلق کرد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-درحقیقت ما انسان را در صلصال واز توده سیاهرنگ حما مسنون خلق کردیم .مبنای پیدایش نطفه از حما مسنون است. دلائل وسندیت این موضوع را میتوان از سایر آیات قرآن و مقایسه با آخرین نظریه های علم زیست شناسی استنباط کرد. به مقالات حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است وهمچنین صلب وترائب وخطای برداشت قدما وموخرین.مراجعه فرمائید.


مفهوم خلق وانشائ در قرآن


خلق یعنی ایجاد یک پدیده از مواد اولیه ای که وجود داشته است. خلق با ابداع فرق میکند و ابداع ایجاد ازعدم است ولی خلق ایجاد ازچیزی که وجود دارد. خلق فقط یک بار اتفاق می افتد. خلق الانسان من نطفه اولین سنگ بنای خلقت انسان است و خلق های بعدی مانند علقه و مضغه مراحل خلق های بعدی است که آنهم فقط یک بار صورت گرفته است. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ .برای خلق انسان از نطفه مراحل قبلی خلق آماده و مهیا میشود و سپس خلقت انسان در سنگ رس آغاز میشود.

بنابراین خلقت انسان مقدمه داشته است شرایط لازمه خلقت انسان فراهم میشود (خلق میشود) و سپس آغاز خلقت انسان درصلصال است این خلق ها تا رسیدن به هدف مطلوب ذات باریتعالی درقرآن انشائ نامیده شده- هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خداوند ازسرگذشت انشائ شما در زمین وهنگامی که بصورت جنین درشکم نیای گذشته خود بودید دانا تراست. بعد ازهرخلق دوره انشائ آن شروع میشود تا خلق بعدی وانسان ازانشائ آخری بیرون آورده میشود. دوره تکاملی بصورت تحولات ژنتیکی در شکم نیای گذشته انسان سپری شده است. حال که زمینه درک آیه تحولات جنین فراهم گردید به آیه میپردازیم .12 الی 14 مومنون


وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ- درحقیقت انسان را از چکیده (رسوب آب در رفته) در سنگ رس خلق کردیم ونطفه ایجاد شده ( پر کاریوت ها) را در غشائ سلولی قراردادیم و آن را به علقه خلق کردیم ( ایوکاریوت ها) و غضروفیان را از آن خلق کردیم ( این نفس واحده است و تمام موجودات زنده از آن خلق شدند)و غضروف را به استخوان خلق کردیم (با خلق آن را به استخوان تبدیل کردیم) وبر روی استخوان گوشت پوشاندیم و شما را از خلق آخر انشائ کردیم فتبارک الله احسن الخالقین.


آیه ازخلق انسان از سلاله و درطین آغاز میشود یعنی در زمین اولیه و حدود سه میلیارد سال قبل- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ-سلاله چکیده یا رسوباتی که برجای میماند معنی میدهد. کجا صورت گرفته درطین. معنی طین هم درقرآن درسوره مائده آیه 110 خطاب به حضرت عیسی چنین میفرماید- وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْني‏ وهنگامی که به اذن ما از طین شکل پرنده ای را خلق میکردی- طین دراین آیه خاک رس خالص است که درکوزه گری استفاده میکنند. بنابراین سلاله رسوبی است که در طین ایجاد شده است. برمیگردد به همان زمانی که وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ رخ داده است. پس سلاله معنای دیگر حما مسنون است که ازآن نطفه اولیه حیات ایجاد شد. این نطفه هسته وغشائ دورهسته برای محافظت ژن اولیه نداشته است وسالیان دراز طول میکشد تا غشائ هسته ای دورژن درون باکتری را میپوشاند که بحث بسیار جالب دانشمندان زیست شناسی است که این غشائ چه موقع ایجاد شد وآیه میفرماید و نطفه ایجاد شده را درجایگاه استوارقرارداده میشود.

زمانی این غشائ دور ژن درون باکتری تشکیل میشود که سه دوره پانصد میلیون ساله از شروع خلق اولیه نطفه حیات میگذرد و تک سلولی بدون هسته وغشائ هسته ای غیرهوازی به سلول هسته دارو دارای غشائ هسته ای پیشرفته میشود و این همان تک سلولی قرار مکین دار است. این سلول خلق جدیدی است ژن کامل درون هسته قرارگرفته و مرحله سرنوشت ساز دیگری در سرگذشت انسان رقم میخورد.


این سلول که منشائ تمامی پرسلولی های حیات است خلق میشود و این علقه است. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً-علقه از نطفه قرارمکین دارخلق میشود. علقه به پرسلولی تبدیل میشود و جنسیت نر و مادینگی برای اولین باردرآن ایجاد میشود و تکامل می یابد وجانوران دریائی دارای بدنی غضروفی شکل میگیرند- فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً-غضروفیان دراین مرحله پا به عرصه وجود مینهند. بند پایان هم جزئ این راسته هستند که به خشکی منتقل میشوند وجانوران خشکی ازاینها منشائ میشوند. زمانی طولانی می گذرد تا غضروف ها به استخوان تبدیل میشوند و استخوانداران پا به عرصه وجود میگذارند. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا-زمان طولانی دیگری میگذرد و تکامل موجودات برنامه ریزی شده نظام خلقت ادامه می یابد .مرحله بعدی روی استخوان ها ماهیچه قرارمیگیرد ودایناسورها، پرندگان و پستانداران پا به عرصه وجود میگذارند- فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا-تکامل موجودات به پایان انشائ خود میرسند و انسان به عنوان آخرین خلق دوره تکامل را به پایان میبرد. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ-سپس خلق آخر راانشاناه کردیم تبارک باد براین بهترین خالق متعال. این آیه سرگذشت تکاملی انسان است از بدو خلقت از نطفه تا تبدیل به انسان کامل. گذشتگان که ازعلوم امروزی بهره ای نبرده بودند درباره این ایه تصوراتی را نوشتند و براساس دانش هزارسال قبل و ما امروزه با چشم بسته و بدون فکر کردن و مقایسه با علم روز آن را بر باور خود نشاندیم و شبه خلق کردیم و اعجازعلمی قرآن را پشت پرده تحجر و تصورات کهن نا درست پنهان کردیم.

براساس علم زیست شناسی بعد از لقاح ژن نر وماده دررحم نطفه اولیه جنین شکل میگیرد. جنین براساس برنامه ریزی تدوین شده رشد میکند تمامی اعضائ بدن ازهمان لحظات نخستین خود رانشان میدهند و قلب تنها جدود سه الی چهارهفته شروع به زدن میکند. جنین به رشد خود ادامه میدهد. خلقی پس ازخلق درجنین اتفاق نمی افتد، برویم روند رشد جنین را مطالعه کنیم وقضاوت نمائیم.

تحولات درون جنین بازآفرینی خلق اولیه است . قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ فَأَنَّي تُؤْفَکُونَ-بگو آیا از شرکای شما کسی است که خلقت را آغازکرده وسپس آنرا بازآفرینی کند بگو تنها خدا است که خلق را آغاز میکند و سپس آنرا باز آفرینی میکند. کلمه یعیده هم درست معنی نمیشود. یعید بازگشت وتکراریک رویداد اتفاق افتاده معنی میدهد.عید تکریم وتکرارشادی یک واقعه رخ داده شده است. عید نوروزهمه ساله اتفاق میافتد وما آنرا جشن میگیریم .یعید بازگشت به قیامت نیست. خلق یک باراتفاق افتاده و خداوند مکررا آن را درحیات زمین بازآفرینی میکند. بنابراین خلق جدیدی صورت نمی گیرد. جنین نمایش تحولات سرگذشت تکاملی میلیارد ساله تبدیل ژن اولیه حیات به موجود تکامل یافته است. ایه مشابه ای ازسرگذشت تکاملی موجودات زنده را هم بیان کنیم وبحث را خاتمه دهیم -

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير-خداوند تمامی ریز جنبندگان ( بند پایان یا بی مهره گان نیای اولیه موجودات در خشکی) را دراب آفرید و از آنها برخی برروی شکم میخزیدند و برخی برروی دو پا وبرخی روی چهارپا (راه میرفتند) و خداوند هدفی که مورد خواست یا برنامه او است را خلق میکند که او به قادر متعال برهرچیز است. روند تکاملی موجودات را اشاره میفرماید ابتدا بی مهره گان از آب به خشکی راه می یابند و سپس خزندگان پدید امدند و بعد از ان امثال دایناسورها بر دوپا راه میرفتند وسپس چهار پایان پدید امدند و خداوند هدف مورد نظر خود را يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ که انسان باشد را خلق میکند. اینکه در آیه فوق دابه منظور ریز جنبندگان هستند به مقاله دابه وتکامل موجودات از نظرقرآن مراجعه فرمائید. امیداواریم که علمائ بزرگواراسلا م این موضوعات را بازنگری کرده و براسا س دیدگاه علمی روز بررسی و اعلام نمایند و قران را ازاین مهجوریت غریب نجات دهند تا جوانان ما به عظمت علمی قرآن ایمان بیاورند. انشائالله سید محمد تقوی اهرمی-بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

022355
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
286
740
3024
11408
1026
20329
22355

Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-06-02 11:25:22
امارگیر سایت