خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امرالساعه در قرآن مفهوم مه بانگ را میدهد


مقدمه نوشتار


کلمات درآیات متشابه قرآن هر کدام دارای مفهوم خاص خود است که با توجه به آیات قبل و بعد و سیاق آیه و مقایسه آن با علم روز معنی آن عیان میشود.در حقیقت اعجاز و حقانیت قرآن در کلماتی نهفته که خداوند متعال در قالب تمثیل برای بیا ن یک پدیده علمی و پی بردن به حقانیت خود آورده شده. تاویل آیات متشابه که شالوده آن بر اساس علوم تجربی بنا گذاشته شده برای رسیدن به حقانیت وجود خداوند است و ایمان به آیات محکمات که اصل قرآن بر آن استوار است. اعتقاد به وحدانیت خداوند، نبوت، معاد عمل صالح، تقوی وسعی انسان به رسیدن به فطرت ذاتی وخدائی او است. اگر ما کلمات مورد نظر را سلیقه ای وبه عنوان ابزار اثبات نظرات کهن بکار بریم حقانیت قرآن را زیر علامت سئوال برده ایم. چنانچه کلمات خلق، ابداع، انشائ، تقدیر، یعید وامثالهم را درست معنی نکنیم رشته کلام تمامی مفاهیم علمی آیات متشابه را در هم میریزیم. مثالی بزنیم ما در عربی دو کلمه داریم که شبیه هم هستند وتنها در اعراب (فتحه وضمه و کسره) با هم تفاوت دارند ولی دو معنی کاملا متفاوت دارند. قدر با فتحه ق و سکون دال به معنی اندازه وکلمه مقدار هم از آن منشعب شده است و دیگری قدر با فتحه ق و تشدید دال به معنی سرنوشت که کلمات تقدیر و مقدر از آن منشعب شده است. تقریبا تمامی مترجمین ومفسرین این دو را با هم قاطی کرده اند وهر دو را اندازه معنی میکنند. مثلا سیب دارای اندازه به قطر پنج سانت است. ولی تقدیر سیب به سرنوشت شدن آن مربوط میشود. تحت چه طرح و برنامه ای خلق شد وچه دوره ای را گذرانده تا به میوه سیب تبدیل شده. نمونه در آیه 9 سوره فصلت خداوند میفرماید قدر اقواتها فی اربعه ایاما خداوند غذای موجودات زنده اولیه درزمین تازه شکل گرفته را در چهار دوره با برنامه ریزی ایجاد کرد. متاسفانه مترجمین ومفسرین این قدربا فتحه ق و تشدید دال را با قدر دیگر اشتباه میکنند و برخی آن را اندازه و بسیاری خلق کردن معنی میکنند که عامل شبهه فراوان شده است یک نمونه ترجمه تقدیر در یکی از آیات را ملاحظه و به ادامه مطلب بپردازیم 96- سوره انعام


فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ- (هموست) كه شكافنده صبح است و شب را براى آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده اين اندازه‏ گيرى آن تواناى داناست که درست آن" این برنامه ریزی خداوند دانا است".


پیدایش جهان مادی از هیچ


جهان مادی از عالم ماورائ ماده که همان عالم غیب است نشات گرفته است. ایجاد جهان مادی مراحلی دارد و قرآن دقیقا به این مراحل اشاره کرده است. مقایسه آیات متشابه با علم روز و علوم تجربی که همه آیات و نشانه های خداوند هستند و بارها در قرآن به آنها اشاره وآنها را از جمله آیات خداوند همانند آیات قرآن میداند، به ما برای رسیدن به مفاهیم علمی قرآن کمک میکند. نظرات کهن مربوط به هزار سال قبل که براساس علم روز آن زمان مطرح شده امروزه منسوخ شده است البته در باره آیات متشابه که با علوم تجربی سر وکار دارند. موضوعی که در این نوشتار به آن میپردازیم امر خداوند است همه جهان مادی بر امر او پا برجا است و از امراو منشائ شد. امر در قرآن دستوراتی است از جنس نیرو و انرژی که ساختار مادی را بهم پیوند میدهند.

هنگامی که خداوند میفرماید. الله نورالسموات والارض دقیقا این مفهوم را بیان میفرماید که ساختار جهان مادی با انرژی بهم پیوند دارند و این انرژی از نورخدا که نورعلی النوراست (انرژی ما فوق انرژی که علم اخترشناسی آنرا انرژی ناب مینامد) منشائ شده است. ماده وانرژی تواما جهان مادی را بر پا داشته اند و نظم خارق العاده را امر فرماندهی میکند. اینکه در کل جهان مادی از قوانین مشابه ای پیروی میکنند بیانگر وابستگی همه ذرات ماده از یک برنامه ریزی واحده است. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ- وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ- کل شیئ معنی هر چیز مادی میدهد که در مفهوم کلی میتواند کل جهان مادی هم معنی دهد.

کل جهان مادی خارج از کل شیئ نیست. با توجه به سیاق آیه و کلمه خلقناه و قدر یا فتحه ق و دال که معنی تقدیر و یا سرنوشت معنی میدهد خلق جهان مادی بر اساس برنامه ریزی تدوین شده صورت گرفته است. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" به درستیکه ما جهان مادی را براساس یرنامه ریزی مدون خلق کردیم". خلقناه خلق کردن از چیزی که وجود دارد بسیاری خلق را اندازه معنی میکنند چرا؟ نمیدانم. خلق را ابداع، اندازه، آفرینش وهر کس برای خودش و ایده خود معنی برایش میتراشد تا به تفکرات کهن تطابق داشته باشد. وقتی خداوند متعال میفرماید

بدیع السموات والارض و یا فاطرالسموات والارض و یا خلق السموات والارض یقینا هر کدام معنی خاص خود را دارند. ما عادت کرده ایم به عوض رجوع به آیات قرآن و تفکر و تعقل در آنها به مفسرین قدیم مراجعه میکنیم وهر چه آنها گفته اند وحی منزل است و اگر غیر از آن معنی دیگری از آیات قرآن کشف کنیم میشویم لغویون معاصرچرا که این معنی در تفاسیر هزار سال قبل آورده نشده بنابراین مردود است. بسیاری از تعاریف علمی تنها دردو قرن اخیر وارد ادبیات علوم تجربی شده است. طرح و برنامه همان تقدیر و قدراست و مدیریت اجرای طرح هم عرش نامیده شده. هر پدیده خلقتی عرش خودش را دارد - عرش خداوند بر آب و خلقت حیات در زمین کلیک فرمائید
خداوند ابتدا بر اساس تقدیر(برنامه ریزی از پیش تدوین شده) خلق میکند وسپس به پیاده کردن آن طرح میپردازد قدر فهدی، قدر فسوی. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ- وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ-بدرستیکه ما جهان مادی را بر اساس تقدیر خلق کردیم و امر ما در یک آن مانند یک چشم بهم زدن یا به زبان امروزی کسری از ثانیه استقرار یافت. سریعترین سرعت شناخته شده زمان نزول قرآن.


بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بقره117-خداوند ابداع کننده کیهان ازعدم یا هیچ هنگامیکه امر او در برنامه ریزی تقدیر قرار گیرد پس میگوید باش ومیشود. این یک قانون کلی نظام خلقت است کن فیکون با اراده خداوند وخارج از قوانین و مقررات جاریه جهان مادی صورت میگیرد و امری است بسیار آنی و کیهان از هیچ ابداع میشود و امر خداوند که در این مرحله انرژی ناب است دست اندر کار خلق ماده میشود .امر خداوند ازخصوصیات ذاتی خداوند که احد و صمد است بروز میدهد و در مرحله پلانک از نظر علم فیزیک و اختر شناسی زمان آن همان کلمح بالبصراست کن فیکون، بین کن ویکون زمانی وجود ندارد مایل به صفراست. ده به توان منهای 43 ثانیه ؟ این محدوده بسیار فشرده وچگال وصمد است وعلم فیزیک آنرا زینگولاریته یا تکینگی و یا احدیت مینامد- . خلقت کیهان از خداوند احد و صمد آغاز شد-کلیک فرمائید


هنوز امر خداوند با ماده عجین نشده است محدوده انرژی ناب است با ماهیت اشعه. نور هم ماهیت اشعه را دارد که ذره وموج است- وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- غیب کیهان که همان محدوده ماورائ جهان مادی است ازآن خدا است (محدوده ذات باریتعالی است) وامرالساعه امر واحده وسریع وبه یکباره از هیچ در یک کسری از ثانیه و حتی از آن هم کمتر إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ازعالم غیب یا ماورائ ماده بروز میکند. بدرستیکه خداوند بر جهان مادی قدرت برنامه ریزی دارد.

ان الله علی کل شیئ قدیر را با إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ مقایسه فرمائید .آیات قرآن از نظر مفاهیم همسان معنی میدهند و یکی دیگری را تائید میکند.


امر الساعه امری است واحده که به یک باره بروز میدهد


امر الساعه فقط یک باردر قرآن آورده شده وآنهم در ایجاد جهان مادی از عدم . چرا آیه با کلمات ولله الغیب السموات والارض شروع شده . خداوند نفرموده عالم الغیب که ترجمه کنیم خداوند دانای غیب ، میفرماید غیب جهان مادی از آن خداوند است. بنابراین با زبان استعاره میفرماید امرالساعه از محدوده ماورائ جهان مادی بروز میکند و سپس کیهان از آن خلق میشود. تفکر در آیات ومقایسه آن با علم اخترشناسی وفیزیک تاویل این آیات را خیلی ساده بیان میکند. آیا گذشتگان درهزار سال قبل میتوانستند این مفاهیم را درک کنند. انصاف داشته باشیم و آیات خداوند را به بهای اندک نفروشیم. بگذاریم جوانان تشنه حقایق علمی قرآن راز های علمی قرآن را در یابند.


ما کلمه معروف خلق الساعه را شنیده ایم خلق چیزی از هیچ و به یک باره که داستان جدائی دارد-به مقاله خلق الساعه و قرآن مراجعه فرمائید.


واینجا هم امر الساعه همان معنی را میدهد ولی خلق نیست وامری است که دارد خلق را میسازد. مفسرین محترم همه کلمات ساعه را قیامت معنی کرده اند. در صورتیکه ساعه در قرآن با معنی غیر از قیامت هم آمده است. وقت بروز یک حادثه هم میتواند معنی دهد .به آیه زیر توجه فرمایئد


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ای مردم ، از پروردگارتان بترسید، که وقت زلزله حادثه بزرگی است - آن روز که پدید آید ودیده شود ، هر شیر دهنده ای شیر خواره اش را از یاد ببرد و هر، آبستنی بار خود بر زمین گذارد و مردم را چون مستان بینی ، حال آنکه مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است.
این آیه به یوم العذاب در زمین که قرار است حیات در آن برچیده شود اشاره میکند. آیه بعدی


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 45 یونس- روزی که آنها را گرد می آورند گوئی جز به اندازه ساعتی از روز درنگ نکرده اند. قطعا کسانیکه دیدار خدا را دروغ پنداشتند زیان کردند و راه حق نیافتند.به این ایه نیز توجه فرمائید

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ساعه و وقت بروز حادثه نزدیک میشود و ماه از هم میپاشد مقایسه فرمائید با آیات زیر که همان حادثه را بیان میکند.


اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ - وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ –هنگامی که سمائ از هم میپاشد (جو زمین متاشی میشود) و دستور پروردگارت را انجام دهد (چنین برنامه ریزی شده ویا بر اساس آن برنامه صورت میگیرد) و زمین صاف و هموار میشود .(کوه ها ذوب وجاری میشوند با استعانت از سایر آیات در قرآن) و اجرام خود را تخلیه میکنند. ماه هم در این رویداد از هم پاشیده میشود. انشق معنی دو نیمه شدن را نمی دهد اگر چنین است باید سمائ که جو زمین است هم دو نیمه شود. مفهوم کلمات را میتوان در آیات دیگرهم جستجو کرد.


امرالساعه همان مه بانگ است


پس امرالساعه همان لحظه ایجاد کیهان از عدم که انژی ناب درآن استقرار می یابد که میتوان آن لحظه را مهبانک تاویل کرد. پس از آن فطرهن رخ میدهد و کیهان منبسط میگردد و فضا به یک باره باز میشود و لحظاتی بعد ماده شروع به خلق شدن میکند. فوتون ها و اکترون ها ونویترینو حاکمیت فضا را دراختیار میگیرند و شرایط برای خلق ماده فراهم میشود به آیه زیر هم توجه فرمائید.

إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي‏ عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ- بدرستیکه خداوند است که کیهان را در 6 دوره خلق فرمود وسپس به مدیریت آن میپردازد تا حیات را در زمین ایجاد کند و لازمه آنهم يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثاً است. دگر گونی شب و روز حکایت از پیدایش زمین دارد ومهمترین و بارز ترین نشانه زمین شب و روز است. خورشید و ستارگان و ماه به امر خداوند تسخیر میشوند و بدانید که امر و خلق به او تعلق دارند و امر و خلق تفکیک ناپذیرند ولازم وملزوم یکدیگرند. بدون امر خلقی وجود ندارد.


امرالساعه نمیتوا ند قیامت باشد قیامت دارای مراحل متعددی است و زمان بر است ونفخ فی الصور در چند مرحله صورت میگیرد و بعلاوه وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ-اول که در روز قیامت زمین و جو آن که سماوات باشد در قبضه قدرت خدا است و دوم يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ روزی است که نفسی بار نفس دیگری را نمیکشد و امر در آن روز در ید قدرت خداوند است و نیازی نیست که با یک کلمح بالبصر ایجاد شود. بنابراین امرالساعه در قیامت موردی ندارد. امرالساعه رابطه مستقیمی با کن فیکون دارد واین بدان معنی است که درایجاد کیهان لحظه ای وجود داشته که مشمول قانون کن فیکون شده است که بحث جالب وعلمی در قرآن است که انشائالله به آن میپردازیم. بامید دیدار مجدد .سید محمد تقوی اهرمی فروردین 1398

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

021994
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
665
1125
2663
11408
665
20329
21994

Your IP: 18.232.38.214
Server Time: 2020-06-01 19:51:37
امارگیر سایت