ویژگی ها

اختلاف در زمان شب و روز نشانه عظمت خداوند است

  اختلاف در زمان شب و روز نشانه عظمت خداوند است 

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ الَّذینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ» آل عمران/191-190
کلمه السموات والارض درقرآن بدو مفهوم بکار رفته است اول کیهان و دوم مجموعه هفت جو و زمین که از سیاق آیه در این جا معنی هفت جو زمین منظور است که بلافاصله اختلاف شب  و روز را بیان میکند و عظمت این دو پدیده که حیات موجودات زنده درآن ایجاد شده را بعنوان نشانه  قدرت ذات باریتعالی و حجتی علمی برای دانشمندان ذکر میکند که  دائم (نشسته ،ایستاده وهنگام استراحت بر پهلوهایشان) درچگونگی این خلقت فکر میکنند. مطلب مهم کلمه لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ نشانه هائی برای دانشمندان چرا مگر افراد عادی درباره آن تفکر نمیکنند

،بله آنها هم تفکرمیکنند ولی منظور قرآن جنبه علمی بودن آنرا میفرماید. از دید علم به این دو آیه نگاه کنید تا جائی که دریابید که آن دو پدیده هفت جو زمین و شب وروز چگونه خلق شده و چه حکمتی درآن بوده و به این نتیجه خواهید رسید که خداوند این ها را عبث و بیهوده نیافریده وهر دو آیه (هفت جو زمین و اختلاف شب و روز-تمامی نشانه های طبیعت که درمعرض دید بشر قرارگرفته است از نظرقرآن آیه هستند مانند آیات قران مجید به ایات 3 الی 6 سوره جاثیه  20 الی 27 سوره روم مراجعه فرمائید) درایجاد حیات نقش برجسته ای دارند. درآیه 164 سوره بقره هم میفرماید-

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِى فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِن مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

"درچگونگی خلقت السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (هفت جو و زمین) واختلاف شب و روز وشناور بودن کشتی روی آب، زنده شدن خاک مرده بوسیله  آب باران که از سمائ ( دقت شود اینجا سمائ مساویست با سموات والارض که در بسیاری آیات این دو به یک مفهوم آورده شده و اینجا منظور جو زمین است که بصورت جمع امده) نازل میشود وپراکندگی  جانوران در زمین و قراردادن ابر و باد بین سمائ والارض (درتسخیر قدرت خود درآورد) همه اینها آیاتی است که دانشمندان باید روی چگونگی پیدایش و مکانیسم قوانین جاریه  بر آنها تعقل کنند " (تا حقانیت خداوند در عصر شکوفائی علم برای دانشمندان که متکی به ادله علمی هستند روشن شود)

ودرآیه دیگر میفرماید:

و جعلنا اللّيل و النّهار آيتين فمحونا آية اللّيل و جعلنا آيه النّهار مبصرة لتبتغوا فضبلا من ربّكم و لتعلموا عدد السّنين و الحساب و كلّ شى ء فصلناه تفصيلا-12-سوره اسرائ

"شب و روز را دو آیه  قرار داد که می بینی که آیه شب میرود و آیه روز می آید ،(شب و روز جزئ زمین نیستند بلکه عارض برزمین میشوند). شب محو میشود و روز برآن قرارمیگیرد که این یک رحمت و فضل است از طرف خداوند و این رفتن و آمدن شب و روز باعث شد  تا شما حساب سال و ماه را از آن درآورید و ما تمامی کائنات (کل جهان مادی) را بر دلائل  خاص خود بیان کرده ایم "

کل شیئ محدوده کل کیهان را شامل میشود. خداوند کیهان را برای چه آفرید. درآیاتی که خلقت کیهان را بیان داشته (هفت آیه در قرآن به پیدایش کیهان اشاره دارد) و آنرا درشش دوره خلق کرد هدف ازآفرینش را ایجاد حیات عنوان کرده است و در آیات متعدد هدف خلقت انسان بوده است و انسان هم ازخلقت اقوات و ازحمامسنون و در صلصال بیرون آورده شد.

(به مقاله خلقت کیهان در شش روز مراجعه فرمائید). پس همه این ها  لازمه اش حیات است و حیات هم نیازبه خلقت شمس و قمر و شب و روز و بویژه اختلاف شب و روز دارد. این پدیده ها مجموعه بهم پیوسته ظهور و تداوم حیات است و از نظر خداوند متعال شاهکار خلقت است و در قرآن مرتبا  به انسان آنرا  نشان میدهد و خلقت آن از خلقت انسان هم مهم تراست و خداوند در این خلقت به خود تبارک الله احسن الخالقین میگوید .

بدون اختلاف شب و روز حیات بوجود نمی آمد. چرا درقرآن اینهمه روی شمس و قمر و شب و روز تاکید میشود و دانشمندان را به بررسی و تعقل درآن آیات دعوت میکند. نفرموده بروید روی کهکشان ها تعقل کنید و روی ستارگان تحقیق و تعقل کنید. آن چیزی که برای ما انسان عینیت دارد و در حیات و خلقت ما نقش دارد را تآکید میفرماید و درجائی هم که ازستارگان نام میبرد بیشتر به بروجی اشاره میفرماید که از روی زمین بعنوان تصاویر یا اشکال ( طرز قرارگرفتن ستارگان که ما  از زمین آنها را مشاهده میکنیم) آنهم برای ناظرین روی سطح زمین تا ماه های سال را از آن بیرون بیاورند یاد آوری کرده. این دعوت به  تفکرو رمزگشائی در 1400 سال پیش بعمل آمد. ولی چه عاملی باعث شد این دستور موکد  پروردگار متعال  نزد ما مسلمانان جدی گرفته نشد.

 موضوع  اختلاف شب و روز دربرخی ازآیات بعنوان آیتی از شاهکار خلقت بیان شده که بطور خلاصه شرح داده میشود. در آیات اشاره شده حیات و آب به عنوان دو پدیده هدفمند آفرینش نام برده شده  و اساس ایجاد حیات هم بر اختلاف شب و روز بنا شده. امروزه علم به چگونگی این اختلاف واهمیت ان درایجاد حیات پی برده است.


 إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْباب


زمین هر24 ساعت یکبار بدورخود با سرعت ثابت میچرخد. اگر از نقطه ثابت روی زمین مثلا جلوی درب منزل خودتان به آسمان نگاه کنید  البته بسمت مشرق شاهد حرکت زمین بآن سمت و آسمان بسمت مغرب در 24 ساعت ،یعنی 360 درجه نسبت به آسمان  چرخیده اید و تمامی آسمان که به آن نگاه میکردید از دید شما رد شده. یک شب و یک روز سپری شد. این حرکت وضعی زمین است. علاوه برآن زمین با سرعت حدود یکصد هزارکیلو متر درساعت بدورخورشید میچرخد و روی یک مدار مشخص که  از آن کوچکترین تخطی نمیکند این مسافت که 940 میلیون کیلومتر است را در یک سال میپیماید. این حرکت را که حرکت انتقالی مینامند باعث بوجود آمدن فصول سال میگردد بعلاوه  باعث تغییر دید ما درفضای بالای جو میشود آنچه که ما در تابستان بعنوان آسمان شب میبینیم در زمستان  آسمان روز ما میشود و جایگاه ستارگان درآسمان وضعیت خود را تغییر میدهند و بشراز قدیم الایام از این جایگاه ستارگان برای تنظیم ماه های سال بهره جسته است و سال را براساس آن تغییرات ساخته است واز آنجایئکه فاصله این ستارگان با کره زمین بسیار دوراست در طول ماه های سال ثابت و تکرارمیشود.

محور زمین قاعدتا میبایستی عمود برمحورگردش زمین بدور خورشید باشد. اگر این محور همانطورعمود باقی میماند شب و روز درهمه ایام سال با هم برابر بودند و اختلاف شب و روز وجود نداشت بعبارتی حیات هم وجود نداشت اینکه خداوند متعال مرتبا میفرماید در اختلاف شب و روز تفکرکنید عظمت این اختلاف است که مفهوم والائی دارد. از آنجائیکه سرعت گردش زمین بدورمحور خود  ثابت است قاعدتا میبایستی شب و روز برابر باشند برحسب قرار گرفتن مکان بر روی زمین مثلا دراستوا 12 ساعت شب و 12 ساعت روز و هر چه بالا و پائین تر رویم بسمت قطب ها، زمان شب و روز هم تغییر میکند وکمتر میشود البته بدون اختلاف زمانی با هم واگر چنین اتفاقی رخ میداد در زمین حیاتی نبود و چهار فصل نداشتیم و زمستان و تابستان هم  وجود نداشت و درجه حرارت روز و شب برای شرایط حیات فراهم نمیشد. درتصویر زیرچپ مدار عمود و در راست مدار طبیعی کج شده را ملاحظه میکنید

 

خداوند متعال برنامه ریزی دقیقی تدوین کرد. محورعمودی زمین نسبت به مدار گردش بدورخورشید را باندازه 23/5 درجه کج کرد، دراین حالت زمان شب و روز با هم اختلاف زمان پیدا کردند و درتمامی مدت سال متغییراست وهر چه بطرف قطب شمال (یا جنوب) برویم به دلیلی کج بودن محور عمود بر مدار گردش زمین به دور خورشید مدت زمان بیشتری برحسب تابستان یا زمستان در معرض نور خورشید هستیم یعنی روز خیلی کوتاه وشب خیلی دراز یا به عکس( مثلا در نروژ سه تا جهار ساعت شب ویقیه روز است ( وبه عکس) این شاهکار خلقت حیات است و در تمامی 4/6 میلیارد سال عمر زمین این انحراف محور عمودی زمین بدون کوچکترین تغییرهمچنان ثابت  و پا برجا قراردارد و اینجا طوعا وکرها مفهوم خود را میرساند و قرآن در1400 سال قبل فرموده روی اختلاف شب و روز تعقل کنید. 

إِنَّ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ-خلقت هفت جو زمین و زمین و اختلاف شب و روزآیاتی برای دانشمندان و افرادی که میاندیشند است. سید محمد تقوی اهرمی 16 دیماه 1393-ویرایش جدید مهرماه 1395 وبهمن 1397
   

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت