ویژگی ها

علوم و پدیده های طبیعی در خدمت تاویل کلمات متشابه در قران


علوم و پدیده های طبیعی در خدمت تاویل کلمات متشابه در قران

كَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ- چه بسیار آیات در آسمان ها وزمین که از آنها میگذرند وبدان توجه ای نمیکنند وروی بر میگردانند-یوسف-105.


خداوند متعال در قران تمامی پدیده های طبیعی که در معرض دید ما قرار دارد را آیات خداوند میداند و از انسان میخواهد که به آنها با دیده تفکر وتعقل بنگرند تا عظمت او را درک کنند .خداوند متعال تمامی مظاهر ماده که به عنوان زینت زمین برای انسان خلق کرده است و در معرض دید ما قرار دارد را مرتبا آیات خداوند نام میبرد و این آیات را نشانه بارز وقابل مشاهده در معرض یاد اوری و دید انسان قرار داده وبرای اثبات حقانیت خداوند برای انسان از آنها مثالهای مختلفی میزند و در خدمت آیات محکمات که اساس وپایه قران است قرار میدهد .این آیات در طبیعت را با کلمات متشابه ودر قالب تمثیل هائی بیان میکند . از آنجائیکه این مظاهر مادی در ارتباط مستفیم با علوم طبیعی هستند .دارای دو چهره هستند .اول ظاهر این کلمات ودوم مفاهیم واقعی ودلیل علمی آنها است .خداوند قران مجید را برای تمامی انسان ها در قرون مختلف وآیندگان نازل فرموده .بنابراین مطالب این کلمات متشابه طوری بیان شده که هر کس میتواند مفاهیم خاص خود را از آن بیرن آورد.ما باید سعی کنیم با تکیه بر علوم طبیعی به مفاهیم واقعی آن دست پیدا کنیم .یکی از علل ایجاد شبه تکرار نظرات گذشتگان ودفاع از آن نظرات با دید علمی امروز که با هم سازگاری ندارند .گدشتگان بر اساس دید علمی مقلا هزار سال قبل این آیات را تفسیر کرده اند وما عینا همان ها را بدون مقایسه با علم امروزی نقل میکنیم .مفسران محترم در حقیقت راوی نطرات آیت متشابه گدشتگان هستند وهچوقت سعی نکرده اند روی آیات دقیقا تفکر وتعقل کنند وراز های نهفته در آن را کشف کنند

در ادامه سعی میکنیم با استناد با آیات در قران نقش تاویل ایات در طبیعت رابیان کنیم.ایه12 سوره اسرائ میفرماید-

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا-روز و شب را خداوند دو آیه نامیده. آیه  شب محو میشود و آیه روز بر آن قرار میگیرد. واین پدیده که در دید ما قرار دارد یک فضل خداوند است.  تا شما بتوانید حساب سال خود را از آن بیرون آورید. در پایان آیه خداوند میفرماید هر چیزی که در طبیعت است مانند این شب روز دارای علل و شرح وقایع خاص خود است -. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا-آیات متشابه مستقیما با علوم طبیعی، فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی سر وکار دارند. بررسی وتجسس دراین تعینات مادی را بوسیله دسترسی به ابزار علوم بر عهده انسان قرار داده است. به منظور تشهیذ ذهن انسان و تحریک و ایجاد انگیزه برای کشف علوم، آیات متشابه را در قالب تمثیل های گوناگون و طی شرح داستان های قرانی مانند داستان اصحاب کهف، سفر ذوالقرنین به جایگاه  طلوع وغروب خورشید، داستان حضرت سلیمان و آوردن تخت بلقیس در کسری از یک ثانیه وغیره بیان میکند وهر کدام دارای مفهوم علمی بر جسته ایست و در تمامی این موضوعات انسان را دعوت میکند در باره انها تفکر و تعقل کند تا به کنه مفهوم علمی آنها دست پیدا کنند واین همه در باره تفکر و تعقل کردن در حد واجبات الهی برای انسان هائی که شرایط لازم برای تعقل و تفکر را دارا میباشند نشانه اهمیت موضوع است

واین برای انسان های دانشمند و دانا یک تکلیف شرعی است. البته هر کس در محدوده   تخصص علمی خود. به عبارتی برای رسیدن به مفاهیم واقعی آیات متشابه میبایستی قیزیک دان در باره پیدایش کیهان  و موضوعات مربوطه و دانشمندان زمین شناسی هم در مورد پیدایش زمین و هفت آسمان و متخصصین زیست شناسی در باره خلقت انسان و تکامل آن وسایر.. اظهار نظرکنند. اظهار نظر دانشمندان علوم انسانی و معارف در آیات متشابه که بیشتر جنبه علمی تخصصی دارد دلیل اصلی خلق شبهات و تناقصات ظاهری است که ناشی از برداشت شخصی بر تصورات ذهنی، نشسته برباور ذهنی آنها شده است از آنجائیکه این نشانه ها همه مانند سایر آیات قرانی آیه خداوند محسوب میشوند. 

از این ها نیز میتوان برای اثبات عظمت و وحدانیت خداوند و در یک کلام اعجاز قران استفاده نمود. بنابراین تمامی مباحث علمی تائید شده باید با آیات متشابهات قران همخوانی داشته باشد. چرا که خداوند متعال خالق تمامی مظاهر ماده  در این جهان است و روابط بین اجزای این مظاهر یعنی قوانین طبیعت هم از آن خداوند است و امر و دستور ذات باریتعالی در درون ماده  و تشکیلات آن است. اساس و مستندات مهم برای توجیه و تاویل آیات قران خود علم است. آیات خداوند براساس کلمات خود خداوند درقرآن باید در دو طیف تقسیم بندی نمود.

دسته اول آیات مظاهر مادی یا  تعینات عینی مانند روز و شب، اختلاف لیل ونهار، آب وباران، سوار شدن بر کشتی و غرق نشدن در آب و هفت آسمان و طبقات آن و بسیاری دیگر از آیات الهی در زمین و آسمان و

دسته دوم آیات آیات محکمات درقران است برای راهنمائی انسان برای رسیدن به ایمان به خداوند متعال ،توحید، نبوت ومعاد و اخلاقیات وعمل صلح و قیامت و سایر موضوعات دیگر که اساس قران هم این آیات است و آیات متشابه برای رسیدن به این اصول قرآنی است. آیات فراوانی درقرآن برای اثبات این نظریه وجود دارد که سعی میشود به مواردی از آنها اشاره شود تا ذهن آمادگی لازم برای رفع ابهامات و شبهات که زائیده تفکرات ذهنی غلط ما است و عدم آگاهی به علوم طبیعی که باعث شده این غوغای تصور تناقصات قرانی که بهانه ای برای مخالفان ادیان الهی شده و ذهن مومنین هم درگیر رفع این تناقصات کرده است.

متاسفانه دانشمندان علوم انسانی و معارف قرآنی با خود فکر میکنند که میتوانند به تمامی آیات متشابه جواب بدهند و میدهند و در قرن شکوفائی علم  نظرات مفسرین صدها سال قبل که براساس باور علمی آن روز ها در ذهنیات نقش بسته را مجددا  و بدون مراجعه به علوم طبیعی روز عینا منعکس میکنند و به ایجاد شبهات دامن میزنند که گناهی بس یزرگ و نابخشودنی است.

از انجائیکه موضوعات آیات متشابه  در ذهن ما نقش بسته و بر باور ما نشسته و اینطور تصور میکنیم که مراجعه به علوم روز ممکن است این تصورات ذهنی ما را  متزلزل نماید با  بررسی های علمی مخالفت میکنیم و اعلام میکنند که علوم نسبی هستند و احتمال تغییر است. بنابراین نباید ازابزارعلم استفاده کرد. با خود فکر نکرده ایم که چرا گذشتگان ما این آیات را با علوم روز تفسیر کردند  و به ما تحویل دادند و بر باور ما نشاندند ولی ما از تغییر آنها و بازنگری هراسان هستیم.

دانشجویان مسلمان به مراجع تقلید خود مینگرند وانتظار دارند تغییرات اساسی دراین تصورات ایجاد شود که متاسفانه بد طوری بر باور ها نشسته که جدا کردن آنها به این سادگی نیست. معاندین از جمله امثال آقای دکتر سها هم با ضدیت کور و تمام عیار آیات خداوند را غیر منصفانه و غیر علمی نقد میکنند وحتی به خود آیات هم مراجعه نمیکنند که چه واقعیت های علمی در آنها نهفته است .داستان ذوالقرنین اعجاز خداوند است و مطالب بسیار مهم علمی درآن نهفته و این آقا از عدم آگاهی ما سوئ استفاده را میبرد و ماموریت خود را انجام میدهد.

برای نمونه این داستان را عرض کردم ایشان ایراد میگیرند که  کجای کره زمین مشرق ومغرب در یک جا اتفاق می افتد وآیات خدا را مسخره میکند ولی به جهل علمی خود واقف نیست. بسیاری از علمائ هم این را نمیدانند . هر دو یک مطلب را عنوان میکنند. یکی نقد میکند. دیگری به غلط ازآن تفکر دفاع. درمقاله-مشارق ومغارب در کره زمین واقعیت عینی دارد موضوع را شرح داده ام.

واقعیتی که در کره زمین اتفاق می افتد به عبارتی مشرق و مغرب دریک مکان اتفاق میافتد و قرآن 1400 سال پیش این واقعیت علمی را بیان کرده وعلم با سفر به قطب های جنوب و شمال انرا کشف کرده وما باید به طرز تفکر وضعف علمی این آقای دکتر پی ببریم. سایر مطالب ایشان هم  پایه سستی دارد که انشائالله به مرور مطلبی منتشر میکنم تا علاقمندان به دانستن واقعیت های قرآن هم مفهوم آیات را بشناسند وهم ایشان را. انشائالله به همت علمائ و دانشمندان خیر اندیش و نو گرا در حوزه و دانشگاه به نظریه های یکسان درآیات متشابه که همه در ارتباط با علوم طبیعی است دست پیدا کنیم که دو مولفه شجاعت وشهامت ابراز عقاید و رهائی از بند تفکرات ذهنی و فلسفی کهن در این ارتباط راهگشا است. مقام معظم رهبری هم برای رفع شبهات دستگاه های شبه پراکنی توصیه های لازم را مرقوم فرموده اند. آیات متشابه دو بعدی است دارای دو مفهوم است مفهوم ظاهری ومفهوم واقعی. در ادبیات جهان و در تمامی تمدن ها از تمثیل و داستان ها برای تفهیم یک مطلب به خواننده استفاده میکنند بسیاری ازآیات در باره پدیده های مادی اطراف ما است و خداوند آنها را برای تفکر و تعمق برای رساندن پیام حقانیت خداوند مطرح میکند. مثلا خلقت هفت آسمان را که بدون ستون دیدنی برافراشته در تمثیل و آیات فراوان مثل میزند. حال اگر ما هفت اسمان را هفت طبقه بطلمیوسی در ذهنمان گنجانده باشیم یک تاویل داریم و اگر هفت اسمان را هفت جو زمین درنظر بگیریم تاویل دیگری داریم.ب رای رسیدن به واقعیت اصلی تاویل آیات باید ذهن را از تصورات گذشته پاک کرد.

خداوند انسان خواننده قران را خطاب قرارمیدهد و میفرماید در ایه فکر کن ،افلا یتفکرون افلا یعقلون. در آیات نکاتی وجود دارد که با تامل و تفکر درآن براحتی میتوان مفهوم  واقعی کلمه متشابه را بیرون اورد. اول سیاق آیات و موضوعی که در باره آن در قرآن مطرح میشود و آیات قبل و بعد ان دوم خداوند متعال خالق علم است وما معتقد هستیم که آیات قران بایستی با علم همخوانی داشته باشد اگر آیه ای با علم امروزی تطابق داشته باشد باید به عنوان ادله و شواهد انرا بپذیریم ولو اینکه با گفتار و تفاسیر گذشتگان مطابقت نداشته باشد. خداوند از کلمات متشابه در1400 سال قبل استفاده کرده است تا انسان خود به کشفیات علمی نائل بشود و ایه متشابه با آن تطابق پیدا کند. ایه 53 سوره فصلت ایات محکم ومتشابه را تعرف میکند .

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ


اوکسی است که کتاب (قرآن)  را نازل کرد در آن ایات محکمات است که اصل کتاب است و دیگر آیات متشابهات است کسانی که در قلب هایشان بی ایمانی وعناد وجود دارد از کلمات متشابه تاویلی استخراج میکنند برای تشوش اذهان و فتنه انگیزی، تاویل این ایات را خداوند میداند و دانشمندان (متخصصین علم) و آنها هستند که میگویند پروردگارا ما به تمام چیز های که از جانب تو است ایمان داریم- هم به محکمات و هم متشابه آن از این جز دانشمندان کسی متذکر نمی شود. جالب است که خداوند متعال اشاره میفرماید کسانی هستند که ظاهر آیه را بر میگزینند برای فتنه انگیزی- مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ.ما آیات قرآن را پیش روی خودمان داریم و میتوانیم به آن مراجعه کنیم و در باره آن تفکر کنیم و اطلاعی هم ازعلم روز کسب کنیم. مسلما ما مفهوم واقعی را میتوانیم استخراج کنیم .سید محمد تقوی اهرمی26مهر ماه 1395 ویرایش جدید اسفند 1397

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت