ویژگی ها

معراج پیامبر و توجیه علمی آن


معراج پیامبروتوجیه علمی آن

معراج پیامبراسلام درقرآن پدیده ای است که اتفاق افتاده وبراساس آیه اول سوره اسرا بصورت جسمانی بوده ومسافت مسجدالاحرام تا بیت المقدس رفت وبرگشت حدود 2500 کیلومترو در پاره ای ازیک شب طی شده است.


سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ- منزه است آن [خدايى] كه بنده‏اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد الاقصى كه پيرامون آن را بركت داده‏ ايم سير داد تا از نشانه‏ هاى خود به او بنمايانيم كه اوهمان شنواى بيناست.


درتفسیراین آیه شریفه مفسران جملگی به جسمانی بودن این سفر و وقوع آن دریک شب (مقداری از یک شب ) اتفاق نظردارند. آیات دیگری درارتباط با شیوه نزول وحی به رسول اکرم(ص) درسوره نجم و تکویربیان شده که به معراج نسبت داده شده در صورتیکه در ارتباط با شیوه نزول وحی توسط جبرئیل به رسول اکرم (ص) است

موضوع معراج فقط درهمین آیه اول سوره اسرائ آمده و آیات دیگرهیچ ارتباط با معراج ندارد، درآیات باید تفکر و تعقل نمائیم و ذهن را ازداستان سرائی های تخیلی خالی کنیم تا بتوانیم واقعیت قرآنی را درک نمائیم. اگر درآیات تفکرو تعقل بکارگرفته شود مستقل بودن این آیات مشخص میشود. بسیاری برای انطباق دادن قرآن با روایات و نظر گذشتگان آیات 1الی7 سوره نجم را فاکتورمیگیرند و از آیه-8 به بعد را به موضوع معراج وصل میکنند و در آیه تفکر نمیکنند که فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى به معنی باندازه قاب قوسین به  خدا نزدیک شد یعنی به یک متری خدا رسید. آیا خدا مکان دارد. چرا این چنین با آیات خداوند بازی میکنند.

درمقالات معراج پیامبراسلام و واقعیت قرآنی وهمچنین فیزیک وشیوه نزول وحی درقرآن مشروحا بیان شده. دراین نوشتارصرفا به توجیه علمی معراج از نظر علم کوانتوم میپردازم علاقمندان میتوانند برای رسیدن به واقعیت به دو مقاله فوق مراجعه فرمایند.

اگراز دیدگاه  اینشتین بخواهیم واقعه معراج را بررسی کنیم و به روایات توجه کنیم توجیه علمی ندارد. اگر کسی بتواند با سرعت نور از یک مکان برود و برگردد، زمان برای او متوقف میشود ولی برای ظرف درحال ریزش زمان بسیار طولانی سپری شده و آب درون ظرف مدتی است که ریخته شده و این موضوع با واقعیت روایات بیان شده همخموانی ندارد.

حال چه توجیه علمی میتواند داشته باشد با توجه به اینکه این پدیده اتفاق افتاده است و واقعیت دارد. درقرآن مجید به واقعه دیگری هم اشاره شده است. آوردن تخت بلقیس ازیک مکان به مکان دیگر آنهم دریک چشم بهم زدن. برای رسیدن به توجیه علمی معراج نگاهی به علم فیزیک کوانتوم داشته باشیم. بحث دورفرستی کوانتومی یا تله پورتیشن کوانتومی که اخیرا کمترازیک قرن وارد مباحث علمی شده و تائیده علمی گرفته است میتواند به روشن شدن شیوه سیرحضرت درمعراج و توجیه علمی آن کمک کند. دورفرستی کوانتومی انتقال جسم بدون عبوراز فضای فیزیکی است. به عبارتی جسم در محل اصلی غیب میشود و درهمان لحظه درمحل دوم ظاهر میشود در هر دو مکان جسم مادی است.

تله پورتیشن کوانتومی


قبلا فیلم های تخیلی زیادی دراین رابطه نمایش داده شده که انسان در یک مکان محو ودر مکان دیگر فورا حاضر میشود. این نظریه تخیلی کم کم نظر فیزیکدانان را جلب کرد و واقعیت علمی به خود گرفت. اساس انتقال یک جسم داشتن اطلاعات ساختاری آن جسم است و فرستادن آن اطلاعات به جائی که جسم میخواهد منتقل شود. علم میگوید شدنی است ولی دانش علمی انسان فعلا توانائی ذخیره سازی و انتقال اطلاعات را ندارد. این جا کمی بیشتر راجع به تله پورتیشن بحث کنیم، تله به معنی دور و پورتر به معنی حمل کردن یا آوردن است و در اصطلاح علمی انتقال یک جسم مادی از یک مکان به مکان دیگر بدون آنکه از فضای فیزیکی بین دو محل عبورکند.

طرح این مطلب ابتدا توسط یک نویسنده و روزنامه نگار آمریکائی بنام چارلزهایفورت درسال 1931 مطرح شد بعنوان غیب شدن یک پدیده و ظاهرشدن آن درجای دیگردرسال 1997 تحت عنوان تله پورتیشن کوانتومی درآزمایشگاه فیزیکی مورد بررسی قرارگرفت. البته قرآن برای اولین باردرجهان و در پدیده معراج آن را مطرح کرد و در روایات ازآن به عنوان طی الارض نام برده شده. طی الارض همان تله پورتیشن است تا قبل از کشف نظریه کوانتومی این ایده یک نظرخرافی تلقی میشد. با کشف فوتون و خاصیت دو گانگی موجی و ذره ای آن تله پورتیشن به عنوان یک نظریه علمی شناخته شد.


اخیرا بسیاری درگروه های فیزیک کوانتوم و ذرات بنیادی مشغول تحقیقات علمی روی آن هستند. برای انتقال یک جسم درقدم اول انتقال اطلاعات تمامی اجزا سازنده آن جسم در واحد کوانتومی از نظر وضعیت آن در فضا در حوزه ساختار اصلی جسم و انتقال آن اطلاعات به محل دوم و سپس چیدن فوتون ها بعنوان واحد کوانتومی بر اساس آن اطلاعات، باین معنی که میبایستی اطلاعات هرذره کوانتومی یا اتمی دقیقا و بدون اشتباه درمحل دوم قرار گیرد. علم میگوید این کارعملی است ولی بشر توانائی آنرا ندارد.

Frank Heile فیزیک دان و مهندس نرم افزاربرای اثبات این گفته که علم در حال حاضر توان این کار را ندارد. تعداد اتم های یک انسان هفتاد کیلوئی را محاسبه کرده است و عدد سه برابر ده به توان 27 را بیان کرده و میخواهد اثبات کند که درچارچوب امکانات فعلی این کار نمی تواند انجام پذیرد. البته جالب است به نظرات او اشاره ای کنم بطورمثال اگر برای هر اتم بدن انسان اطلاعاتی در حجم یک بایت درنظربگیریم که خیلی بیشتر میشود نیاز به ده به توان 27 بایت اطلاعات داریم. داده های کامپیوتربه بایت، کیلو بایت، مگابایت، گیگا بایت، ترا بایت، پتا بایت، اگزا بایت وغیره بر اساس افزایش حجم داده  نامگذاری شده است. مثلا یک اگزا بایت مساوی است با یک میلیارد گیگا بایت یا ده به توان 15 بایت. تبادل اطلاعات درشبکه جهانی اینترنت درسال 2011 درهرماه برابر 27000 پتا بایت بوده است. براین اساس و مطابق دانش علمی امروزی بشر و سرعت تبادل اطلاعات برای انتقال داده های بدن یک انسان به زمانی بالغ برچند میلیون سال نیازداریم.

درمحل دوم باید فوتونها آماده باشند و دستگاهی هم داشته باشیم تا اطلاعات بدن را به آن بدهیم تا فوتون ها درست روی هم چپیده شوند و خطائی نباید پیش آید. به محض اینکه فوتون ها چیده شدند جسم منتقل میشود. کانال انتقال داده ها تنها ازطریق کرم چاله میتواند انجام شود و در اینصورت انتقال داده ها آنی است. علم فیزیک درباره کرمچاله ها و شیوه انتقال داده درقدم اول است. در آیات بیشماری درقرآن به انتقال داده های انسان از جهان مادی به عالم غیب و به کتاب ذخیره عظیم داده ها کتاب مبین و لوح محفوظ اشاره کرده است.

در داستان حضرت سلیمان زمانی که از اطرافیان خواست تخت ملکه بلقیس را که درفاصله مکانی بسیاردور بود درحضورش حاضر کنند آصف برخیا (آسف برخیا برخلاف واقعیت قرآنی جن نیست، بعلاوه این داستان یک تمثیل است برای بیان یک واقعیت علمی) گفت من این کاررا به حول قدرت خداوند که علمش را بمن داده انجام میدهم و دریک طرفه العین تخت را حاضرمیکنم و کرد. درمورد انسان باید این انتقال دریک آن انجام شود تا روح از بدن مفارقت نکند. درنظام خلقت طوری برنامه ریزی شده که روح کد جسد را دارد و درفرصت زمانی مقرر آنرا بازیابی میکند. این واقعه نیز درچهار چوب تله پورتیشن انجام شده وخداوند متعال آنرا چنین مطرح کرده تا ما با این پدیده آشنا شویم .خداوند اطلاعات هر انسان را در کتاب مبین بصورت ذخیره دارد. کتاب مبین هارد دیسک مرکزی داده های جهان مادی است که نزد خداوند محفوظ است .


وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ


کافران گفتند: ما را قیامت نخواهد آمد بگو: آری ، به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که شما را خواهد آورد به اندازه ذره ای یا کوچک تر از آن و یا بزرگ تر(ذره میتواند اتم باشد ومثقال ذره به زبان علمی امروزی ذرات بنیادی) از آن درآسمانها و زمین ازخدا پنهان نیست، همه درکتاب مبین ذخیره شده است.


خداوند از همین داده ها در قیامت برای زنده کردن انسان ها استفاده میکند. به مقاله  فیزیک کوانتوم وقیامت در قرآن وهمینطور علم فیزیک وقیامت در قران مراجعه فرمائید .بحث بسیار علمی و مفصل است و آیات فراوان در این باره نازل شده.

در تله پورتیشن علم کنونی برای انتقال داده ها مشکل دارد ولی خدا که خالق علم وعلم مطلق است مشکل ندارد. خداوند شیوه خاص خود را دارد. بشربرای ذخیره داده ها و بازیابی آن ازدستگاه های پیچیده و سخت افزارهای مختلف با تکنولوژی و حجم بالای خاص خود استفاده میکند و خداوند هم از روش خود استفاده میکند که ما میتوانیم بطورمثال دربدن خودمان و در DNA آنرا مشاهده کنیم.

ذخیره داده در بدن انسان


مثال کوتاهی در باره ذخیره سازی داده در کامپیوتر ساخت بشر و کامپیوتر ساخت خدا دربدن بیاوریم .در کامپیوتر ساخت بشر از روش صفر و یک استفاده میشود بنابراین سرعت و ظرفیت آن محدود است برای همین منظور به این نتیجه رسیده اند از کامپیوتر ساخت خدا کپی برداری کنند. البته از نظر قرآن هر آنچه بشر میسازد هم ساخت خدا است. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ- خداوند شما و هرچه که شما انجام میدهید را خلق کرده است. 

خلاقیت هدیه خدا است که توسط روح دربدن انسان نهادینه شده است. خداوند متعال در بدن انسان از روش ذخیره سازی در ملکولهای DNA که در درون یک ژن قرار گرفته اند استفاده میکند. با جابجائی چهار ملکول اسید آمینه بنام های T، A، C، G و قرار گرفتن متفاوت این چهار اسید آمینه در ساختار ملکولی DNA ذخیره سازی داده ها انجام میشود. شبیه ذخیره داده  روی هارد دیسک کامپیوتر بشری ولی سرعت انتقال داده ها و حجم ذخیره سازی فوق العاده بالاتراست اصلا قابل مقایسه با کامپیوتر بشر نیست. حجم ذخیره سازی مقدار DNA باندازه یک قطره اشک چشم مساوی است با قدرت ذخیره سازی قوی ترین ابر رایانه جهان. قدرت محاسبه غیر قابل مقایسه است. سرعت داده ها آنی است کوچکترین تغییر در یک ژن در کسری از ثانیه به تمامی میلیارد ها سلول انسان منتقل میشود و در آنها ثبت میشود و همزمان میلیاردها میلیارد که در ذهن انسان نمی گنجد بصورت آنی به لوح محفوط درکتاب مبین ضبط میشود.

این مطالب عین واقعیت های قرآنی است که فیزیک دانان مسلمان میتوانند روی آنها کار کنند وگره های بیشماری از سئوالات علمی از این طریق گشوده میشود. حال با مقایسه ذخیره سازی ها متوجه قدرت ذخیره سازی درکتاب مبین الهی میشویم چه حجم عظیم از داده ها به آیه 3 سوره سبا توجه فرما ئید.


وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ - کافران گفتند:


"ما را قیامت نخواهد آمد بگو: آری، به پروردگارم آن دانای غیب سوگند که شما را در بر می گیرد به قدر ذره ای یا کوچک تر از آن و یا بزرگ تر از آن در آسمانها و زمین از خدا پنهان نیست وهمه در کتاب مبین آمده است.
بنابراین انتقال جسم رسول اکرم(ص) براساس این روش علمی بصورت محو شدن آنی در مکه و ظاهرشدن در بیت المقدس از نظر علم امکان پذیراست و در بر گشت هم همین اتفاق افتاده است ابزار انتقال داده ها کرمچاله است. در سوره نجم صراحتا به شیوه انتقال وحی ازعالم غیب به جهان مادی تا نزدیک پیامبراسلام و القای وحی به رسول اکرم(ص) اشاره رفته است که هیچ ارتباطی با معراج ندارد. ابزارانتقال وحی ازکانال کرم چاله صورت گرفته است. علاقمندان میتوانند به مقاله فیزیک وشیوه نزول وحی در قرآن مراجعه فرمایند.

سید محمد تقوی اهرمی -اردیبهشت 1396 ویرایش جدید بهمن 1397

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت