ویژگی ها

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ و واقعیت علمی قرآن

 يَا مَعْشَرَالْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وواقعیت علمی قرآن

مقدمه نوشتار

از این ایه میتوان به ماهیت جن از نظر قرآن دست یافت. مفسرین ومترجمین کلمه قداستکثرتم را درست معنی نمیکنند و بهمین دلیل مفهوم این آیه کاملا عوض شده است .از آنجائیکه معمولا ما عادت کرده ایم برای درک و مفاهیم ایات به نظرات گذشتگان در معانی کلمات رجوع کنیم دنبال معنی خاصی میگردیم که با تصورات ذهنی کهن که برباورما نشسته مطابقت داشته باشد. اکثر ایات متشابه قرآن که با علوم طبیعی سرو کار دارند به همین سرنوشت دچار شده اند. گذشتگان ما با علم آن زمان و باورمردم تفاسیری از جن و جان ارائه داده اند که بیشتر برپایه تخیلات غلط بنا شده و با واقعیت قرآن همخوانی ندارد.

چگونه کلمات قرآن فدای تصورات ذهنی میشود

این آیه را با هم بررسی میکنیم و پایه تجسس و بررسی را بر خود آیات قرآن میگذاریم. ذهن را از تصورات کهن رها کنیم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم. کلمات در قرآن و در آیات متشابه دارای مفاهیم چند گانه هستند که تنها در متن آیه میتوانیم به مفهوم واقعی آن برسیم. حتی اگر با تصورات ذهنی ما مطابقت نداشته باشد باید آنرا بپذیریم و تصورات خودمان را تجدید نظر کنیم . آیه بدنبال چند آیه قبل که راه رستگاری، تسلیم به خداوند است و مقایسه انها با کافران که راه گمراهی و ضلالت رامیپیمایند آمده . با این آیه که در تمثیلی ازمصاحبه خداوند با جن و انس کافر در قیامت است جن را خطاب میکند. اینجا بر خلاف تمامی ایات که همیشه یا معشر الجن والانس با هم آمده تنها یا معشرالجن رابکار برده که میخواهد مطلب جدیدی را برای تشهیذ ذهن انسان وماهیت جن وانس بیان کند . ایه 128 سوره انعام


وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ- یوم یحشرهم جمیعا به کافران که درآیات قبل شرح داده بر میگردد، بیاد آر روزی که همه را جمع خواهیم کرد (یک نمونه از کافران را مورد خطاب قرار میدهد) ای گروه جن خود را در انس تکثیرمیکردید. درحیات دنیا چرا؟ این خطاب در روزی است که خداوند آنها را در قیامت جمع کرده است، جن را خطاب قرار میدهد که ماهیت وجودی شما جن دردرون انس وبا انس بودید. این قسمت ایه که بسیار مهم و پرمفهوم است را مترجمین همه غلط تفسیرمیکنند. استکثر خود را تکثیر کردن معنی میدهد. حال ترجمه این آیه را که عرفا انجام میشود وهمه از روی هم کپی برداری میکنند ملاحظه کنیم و بعد به بحث برای روشن شدن مفهوم بپردازیم.

و [ياد كن] روزى را كه همه آنان را گرد میآورد [و میفرمايد] اى گروه جنيان از آدميان [پيروان] فراوان يافتيد. دو اشکال در ترجمه وجود دارد، اول روزی را که همه آنان را گرد می آورد. اینطور بنظر میرسد که این قسمت با قسمت بعد درارتباط است. درصورتیکه به آیات قبل برمیگردد که در باره کافران و مستقل از قسمت دوم است. دوم استکثرتم من الانس را کاملا متفاوت با آیه ترجمه میکنند. مطابق نظردلخواه مترجمین و بر اساس نظرات کهن. ما باید ابتدا قد استکثرتم را درست بفهمیم که اساس ماهیت جن برآن استوار است و سپس به معنی کل آیه. آیه ای از قرآن که از این کلمه استفاده شده را مثال میزنیم. ایه 188 سوره اعراف

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- بگو( خطاب به حضرت رسول اکرم (ص) من مالک سود و زیان خود نیستم، مگر آنچه خدا بخواهد و اگر، علم غیب می دانستم بر خیر خود بسی می افزودم لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ (خیررا درخودم تکثیرمیکردم) وهیچ شری به من نمی رسید من کسی جز بیم دهنده و مژده دهنده ای برای مؤمنان نیستم-

ازراغب نقل میشود که تکثیرممکن است فی نفسه باشد نه قیاس با دیگری منظورایشان این است که عمل تکثیر به موصوف برمیگردد. لاستکثرت خودش را در خیر تکثیر میکرد. که معنی کار خیر را بسیار در خودش تکثیر میکرد. بنابراین معنی این قسمت ایه چنین میشود ای گروه جن خودتان را در انس تکثیر میکردید (در دنیا). حال که معنی این قسمت را دانستیم به قسمت دوم ایه توجه فرمائید- وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا-همانطورکه قبلا اشاره شددر تمامی ایاتی که به جن وانس اشاره شده جن وانس را به عنوان یک مجموعه درنظرگرفته واینجا أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ انسی که با جن همدم بوده یا یکی بوده به خداوند میگوید خداوندا ما از یکدیگر بهره میبردیم وبه هم وابسته بودیم و اجلی که برای ما تعیین کرده بودی را با هم طی میکردیم (یعنی طبق برنامه ریزی خالق متعال دوره را سرکردیم وبه اینجا رسیدیم). درسرنوشت ما دوتا با هم بودن ومشترک بودن در مرگ و حیات رقم خورده بود. خداوند به آتش فرمان میدهد هر دو رابگیر ودرآن جاودانند. إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ-مگرخواست خداوند چیزدیگری باشد. برنامه وطرح خداوند چیز دیگری را رقم زده باشد که خداوند حاکم وعالم به موضوعات است.

ماهیت جن به تنهائی

نکته جالب جن ازآتش وانرژی است به تنهائی آتش براو اثری ندارد ولی با انس که می اید جزئ ذات انسان است و تفکیک ناپذیر.این یک تمثیل زیبائی از مصاحبه خداوند با جن در قیامت است که برای ما بیان میکند تا به موضوع واقعی آن برسیم. آیات متشابه که با علوم طبیعی سروکار دارند و زمان نزول قرآن برای انسان نا شناخته بودند را در قالب تمثیل بیان فرموده تا با روشن شدن علم موضوع جن حقانیت قرآن که کلام خداوند است برای انسان های عصرشکوفائی علم روشن شود.

با توجه به موضوعاتی که بحث شد مطلب مهمی دستگیر ما میشود و ذهن ما را نسبت به ماهیت جن روشن میکند .اول جن درساختار تشکیلاتی انسان وجود دارد و زاد و ولد او با زاد ولد انسان است. درگناه و کار خیر با هم شریک هستند. جن وانس یک مجموعه واحد هستند. جن وانس با هم تفکیک ناپذیر و ثقلین هستند سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ.جن وانس با هم میشوند انسان. جن ازجنس نیرو و یا انرژی است که درقرآن ابلیس و جن هر دو از آتش هستند. هر دو نیرو هستند .ولی کار آنها با هم فرق دارد. ابلیس نیروئی است که انسان را گمراه میکند. نیروی اراده و اختیار در وجود انسان .ولی جن هیچوقت متمرد نیست نیرو را دراختیار انس قرارمیدهد و انس وجن با هم ساختار تشکیلاتی انسان وبقائ او درحیات زمین را تداوم میبخشد. این آیه راه را برای زدودن خرافات و تخیلات ذهنی که در زمان نزول قرآن تا کنون دامنگیر افکار ما شده پاک میکند و ما آیات قرآن را طوری ترجمه میکنیم که با تصورات ذهنی برباورما نشسته مطابقت پیدا کند .تمامی ایات متشابه قرآن که با علوم طبیعی سر وکار دارند به همین سرنوشت دچار شده اند. کلمه جن درقرآن همه جا معنی این جن که با انس ادغام شده است نمیدهد. باید سیاق ایه را ملاحظه کرد وبه مفهوم آن رسید .نمونه به ایه زیر توجه فرمائید-سوره انعام

جن به مفاهیم دیگر


وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ – برای خدا شریکانی از جن قراردادند با اینکه خدا آنها را خلق کرده وبرای او بدون هیچ دانشی پسران ودختران تراشیدند. او برآنچه که توصیف میکنند پاک ومبرا است.همان خرافاتی که درصدر اسلام رواج داشت و جن چنان قدرتی داشت که به اسمان پرواز میکرد و دزدکی کلام خدا را گوش میکرد. این جا جن چیزهائی بوده اند که وجود داشتند و از دید پنهان را به دلیل نا اگاهی صفات خداوند را به آنها وصل میکنند. مثلا هاوکینگ میگوید قوانین طبیعت خالق جهان است. یا گرانش کیهان را به پا داشته آیه بعد از این میفرماید-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-خداوند پدید اورنده کیهان از هیچ چگونه اورا فرزندی باشد در حالی که وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ( شاید مراد از صاحبه همسریا پدر ومادر باشد) وجهان ومادی را (کل شیئ) را خلق نمود وبه عالم به کل شیئ (جهان مادی ) است.آیه بعدی-

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ-این خدائی که خالق جهان مادی است خدای شما است پس او را عبادت کنید که برجهان مادی وکالت دارد.- وآیه بعدی -

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ- چشم ها او را نمی بینند ولی او چشمها را در می یابد و او لطیف وخبیر است-دو آیه بعدی مطلب مهمی را به ما تذکر میدهد.

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ- در حقیقت دیدنی های فراوانی که حقانیت خدا را نشان میدهد برای شما آورده شده هرکس با بصیرت وآگاهی به کنه آن برسد به خود سود رسانده وهرکس کور ونادان باشد عملش به خود او برمیگردد. من بر شما حفیظ نیستم. (شما را خلق کردم از صفات خود به شما عطا کردم وعلم و آگاهی واختیار را به شما دادم اینکه آگاه و بصیر باشید یا نباشد به خودتان مربوط است).

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ-واین چنین نشانه های خود را بیان میکنم وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ واین بینه ودلیلی است برای کسانیکه میدانند . اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ-ازوحی که به تو ابلاغ شده تبعیت کن.هیچ خدائی جز خداوند متعال نیست پس ازمشرکان (کسانیکه صفات خداوند را با دیگران به اشتراک میگذارند دوری کن). حال براساس موضوعات مطرح شده جنی که با انس عجین است چیست. لطفا به مقالات ریز مراجعه فرمائید با استناد با آیات مربوطه وعلم زیست شناسی معرفی شده است . سید محمد تقوی اهرمی 26 ابان 1397

جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت اول جان

جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت دوم جن وانس

جن وانس مجموعه انسان را تشکیل میدهند

ابلیس وشیطان ونقش آنها در خلقت انسان

جن ونقش آن در خلقت انسان

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت