ویژگی ها

زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا وتصورات غلط از گذشتگان

زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا وتصورات غلط از گذشتگان


مقدمه نوشتار


قرآن دارای بینش خاص خود است. خداوند کیهان را برای ایجاد حیات در کره زمین خلق کرد وعرشه علی المائ موید این مطلب است. انشائ انسان در قالب حیات از ابتدای انبساط کیهان رقم خورد. زمین و سمائ آن که جو هفت طبقه آن است هدف  والای و از پیش تدوین شده الهی است و لذا از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

لَخَلْقُ السَّماوَاتِ وَالاْرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ-57 مومن خلقت زمین و سموات به معنی هفت طبقه جو آن از خلقت انسان با عظمت تر است. تقریبا تمامی مترجمین و مفسرین محترم کلمه سموات والارض را در این آیه کل کیهان در نظر گرفته اند و باعث شبهه فراوان و بهم ریختگی معانی این قبیل آیات شده اند. تنها به کلمه ولکن اکثر الناس لایعلمون توجه فرمائید. برخی از مردم در باره جو زمین و نقش آن در حیات و پیدایش انسان پی برده اند. به آیات زیر توجه فرمائید. خداوند به پدیده های خلقت که دارای اهمیت ویژه ای هستند قسم یاد میکند و منشائ پیدایش نفس حیات را تذکر میدهد. سموات والارض به معنی کیهان هم در قرآن آمده است وهفت آیه به خلقت کیهان در شش روز اشاره شده و چندین آیه هم که تعداد آنها به کمتر از 5 آیه میرسد به کل جهان مادی بر میگردد و بقیه آیات که کلمه سموات والارض در آنها مطرح شده همگی منظور جو هفت گانه زمین است که در معرض دید انسان ها قرار دارد. جهان بینی قرآن بر حیات و خلقت انسان و از درون آن آدم استوار است. به آیات زیر در سوره شمس توجه فرمائید.


وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا- وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا- وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا- وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا- وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا- وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قسم به خورشید و نور افشانی آن و قسم به ماه که از نور افشانی خورشید تبعیت میکند و قسم به روز که پرده تاریکی بر نور خورشید را کنار میزند و قسم به شب که آن را می پوشاند و قسم به سمائ و آن کسی که آن را بنا کرد (در اینجا دقیقا جو زمین منظور است و راهی برای دور زدن به تصورات غلط گذشتگان برای کسی نمیگذارد) و قسم به زمین که آنرا گستراند ( قاره ها را ازهم جدا و گسترش داد و زمین در اینجا کره زمین معنی نمی دهد بلکه خشکی معنی میدهد) قسم به نفس که آنرا سر و سامان داد و فجور و تقوی را در آن نهادینه کرد. از این آیات چنین استنباط میشود که خورشید و نور افشانی آن که ماه آن را منعکس و شب و روز آن را پنهان و آشکار میسازند و تمامی این نور افشانی را سمائ زمین برای خلق نفس و سویته کردن آن در زمانی که علقه دارای ژن کامل DNA میشود و اساس و پایه رفتار انسان در آن پایه ریزی میشود همه از اهمیت خاصی در خلقت انسان که هدف والای خداوند است دارا هستند که خداوند به آنها و به ترتیب خلقت اشاره میفرماید. اساس بحث ما برای روشن شدن جمله زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا است و برداشت ما از معانی برخی کلمات کلیدی قرآن است مانند دنیا وسمائ، زینتها. اگر بر اساس نظر گذشتگان که بر باور ما نشسته بخواهیم تفسیر کنیم وارد یک حوزه خاصی میشویم و تمامی مفاهیم آیات را بهم میریزیم. بنابراین معنی درست کلمات را باید از قرآن بیرون آورد و به کار گرفت تا واقعیت آن و بر اساس آیات دیگر و علوم طبیعی عیان شود. خداوند خلاف علم چیزی را بیان نمیکند. عقل و فهم ما در درک مفاهیم لغات نقص دارد.


معنی سمائ وسموات وسبع السموات در قرآن

تا ما نتوانیم مفهوم واقعی این کلمات را به استناد آیات قرآن بیرون آوریم قادر نخواهیم بود به واقعیت آیات متشابه و رابطه آن با علوم طبیعی برسیم. اساس جهان بینی قرآن بر حیات و حیات بر سمائ وسبع السموات والارض بنا شده. این کلمات را باید در متن آیات درک کنیم. اینکه علمائ در قدیم چه معنی برای این کلمات نگاشته اند که مسلملا با دید علمی آن زمان برداشت کرده اند دردی از ما دوا نمی کند .باید در دیدگاه آیات متشابه وعلمی باز نگری شود. سمائ در قرآن معانی مختلفی دارد ولی ما به دنبال آن معنی هستیم که با خلقت انسان و حیات سر و کار دارد. آنهم سمائی است که خداوند متعال از آن باران نازل و زمین بایر را زنده و سرسبز میکند با بقیه معانی کاری نداریم . حال این سمائ که تولید باران میکند وشب و روز میتوانند نور افشانی خورشید ر ابرای ما آشکار و پنهان نمایند، همان جو زمین است و گردش زمین به دور محور خود و خورشید برای ایجاد حیات برنامه ریزی شده.

اینکه درهزار سال قبل مثلا بالا معنی کرده اند و ما هم با تعصب آن را با موضوعات حیات قاطی کنیم خلق شبهه است. وقتی خداوند به نزول باران از سمائ اشاره میکد، کل طبقات جو را بصورت یک مجموعه یعنی سمائ بکار میبرد. بنابراین سبع السموات هم به استناد سایر آیات همان جو زمین است . سبع المثانی اینقدر با عظمت است که خداوند به پیامبر گرامی اسلام میفرماید "درحقیقت ما دو کتاب به تو عطا کردیم سبع المثانی و قرآن کریم" تمامی آیات ونشانه های عینی و قابل رویت در حیات زمین که حقانیت خداوند را اثبات میکند در معرض دید ما قرار دارد و آیاتی هستند که مکمل آیات متشابه در قرآن هستند.

سموات والارض به عنوان یک مجموعه دارای دو مفهوم کلی است کیهان وهفت طبقه جو زمین. انسانی که خداوند خلق کرده و تمامی آیات قرآن برای رهنمود و هدایت او به سمتی که مقرر فرموده نازل شده است در کجا زندگی میکند، محلی که اعمال او در کتاب مبین ثبت میشود در محدوده ای است که دنیا نام دارد . یعنی داخل محدوده حیات یعنی در جو زمین و زمین و نه بالا تر از آن. کره زمین عطای با ارزش خداوند است که در کیهان تک است.علم وهفت آسمان قرآن تحقیق علمی

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء-خداوندا آنچه را که پنهان میداریم و آنچه را که آشکارا انجام میدهیم را تو میدانی هیچ چیزی در زمین وسمائ (آن) نیست مگر تو بر آن آگاهی . بسیاری سمائ را کل کیهان تصور میکنند درست است که خداوند آنچه را که در کیهان هست میداند ولی در اینجا و با توجه به اعمال انسانها جو زمین و زمین منظوراست. باید توجه داشت که ما در جو زمین (کره زمین) زندگی میکنیم و روی زمین (خشکی) راه میرویم. از یک میلیمتر بالای زمین جو زمین شروع میشود.

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى- إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَی- تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى-الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى- لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى-قرآن را بر تو نازل نکردیم که به رنج افتی- جز برای کسانی که خوف دارند تذکری باشد-کتابی است از جانب کسی که زمین و سموات (هفت جو زمین ) بلند را آفریده- خداوند رحمن که به مدیریت و سامان دهی آن استیلا دارد- آنچه در این سموات و آنچه که در زمین و آنچه بین این دو و آنچه زیر خاک است از او است.

آیه اشاره دارد به : محدوده حیات را نام برده از جو زمین که آن را بالا برد و هفت طبقه را آراست که اساس حیات بر آن استوار است و هر موجود زنده و غیر زنده ما بین زمین و آسمان مانند بخار آب ،ابر، باد و باران، پرندگان و حشرات و موجودات زنده، انسان هم جزئ آنها است و همینطور در زیر خاک که غوغای حیات در آن جریان دارد و برعهده بندپایان یا دابه ریز جنبندگان که ماموریت بقائ حیات را بر عهده آنها گذاشته شده همه به ذات باریتعالی تعلق دارند. از تنزیل قرآن برای انسان ها تا تمامی موجودات در جو زمین و زمین و بین آنها و زیر خاک.

حال بر اساس چه دلیل برخی سمائ را از این مجموعه آیات جدا میکنند و به کیهان میچسبانند. چون نظر گذشتگان است و مبنای تفکرا ت ما از آیات متشابه و علمی هم نوشته های آنها شکل داده اند. مهم این است که به نظر گذشتگان خدشه ای وارد نشود اگر قرآن را بد معنی کنیم و پرده ابهام بر روی حقیقت علمی آن بپوشانیم مهم نیست چرا نظر گذشتگان اصل است و قرآن فرع ؟ عجب روزگاری شده است. برای تکمیل مفهوم کلمه سمائ و سموات به آیات 9 الی 12 سوره فصلت مراجعه کنیم که بیشترین شبهه ها از آنجا خلق کرده اند. به آیات 9 الی 12 آن سوره توجه فرمائید. این آیات یک دسته آیات هستند که همه بهم وابسته و به یک موضوع اشاره میکنند و آنهم خلق زمین تا پیدایش هفت طبقه جو زمین.

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
به کافران بگو برای خداوندی مشرک قرار میدهید که زمین را در دو دوره خلق کرد


وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ
بعد از پایان دو مرحله خلقت زمین رواسی پوسته جامد را از بالا وروی زمین قرار داد و برکت را در رواسی گذارد و اقوات غذای مورد نیاز موجودات تازه خلق شده و یا در حال خلق شدن سوائ السائلین) را در چهار دوره زمانی مقدر کرد ( برنامه ریزی طراحی و ایجاد). هنوز زمین جو ندارد و در آیه بعد زمان پرداختن به جو زمین است

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
پس از آن به آسمان زمین پرداخت که دودی و تار بود و به زمین و آسمان آن فرمود در این وضعیت تثبیت شوید و آنها قرار گرفتند. که تاریخچه مفصلی دارد. خلقت زمین از نظرعلوم طبیعی و قرآن


فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
سپس آن را یعنی سمائ زمین را به هفت طبقه قضاهن کرد. قضا برنامه ریزی وطراحی از پیش تدوین شده وهن به دو زمین و جو آن که سبع السموات تبدیل شده برمیگردد. درهر طبقه قوانین خاص خود را وحی و بصورت امر و فرمان خود در آنها قرار داد. آسمان دودی و تار با برنامه ریزی تدوین شده به هفت طبقه آراست (وسپس جو زمین که همان سبع السموات است) آرام و شفاف میشود بطوریکه نور ستارگان در جو زمین به آسانی قابل رویت و از روی زمین بخصوص شبها زینت بخش آسمان زمین میشوند.

دنیا همان محدوده حیات موجودات زنده که تنها در کره زمین وجود دارد است و اکنون به دلیل آسمان صاف و شفاف و انعکاس نور در اثر وجود ملکول های بخار آب و سایر عناصر در جو روشن البته در روز و در شب هم به برکت انعکاس نور کم ستارگان در جو قابلیت دیدن ومشاهده هستند آسمان زمین را به چراغهائی زینت داد، مصباح چراغ است که خداوند نور ستاره را به آن تمثیل زده. جو زمین خاصیت انعکاس و درخشندگی به نور ستارگان وخورشید میدهد.

بنابراین سمائ دنیا یعنی سمائ کره زمین که حیات در آن جاری است. در آیات فوق کاملا واضح است که سمائ وسبع السموات به زمین تعلق دارد.آیه دیگری را بررسی میکنیم


وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ- وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ-درحقیقت قراردادیم برای شما در سمائ زمین برج هائی ( اشکال مختلف قرارگرفتن نور ستارگان) که برای ناظرین زینت داده شد و از کل شیطان رانده شد ه محفوظ کرد. جو زمین را ازبرخورد شهاب سنگ ها و خورده سیارات ریز محفوظ قرار دادیم.

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ -إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ -وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ -خداوند سموات والارض وهر آنچه بین آنها است وخداوند مشارق.بدرستیکه ما سمائ دنیا را ب زینت ستارگان آراستیم وآن را از شیطان مارد حفظ کردیم- با استناد به آیات فوق اشاره خداوند به هفت جو زمین وزمین است ودلیل این موضوع را از رب المشارق میتوانیم فهمید.مشارق هم مانند وما بینهما  در مجموعه جو زمین وزمین قرار دارد . مشارق همانطور که در مقاله مشارق ومغارب واقعیت عینی در زمین دارند شرح داده شده در قطب شمال وجنوب دو طرف کره زمین بسیار کم است ودر راس قطب ها به صفر میرسد اگر محورمدار گردش زمین به دور خود عمود بر محور گردش به دور خورشید بود در این منطقه خورشید دائم میتابید ولی از آنجائیکه محور گردش زمین به دور خود باندازه 23 درجه از خط عمود بر مدار گردش زمین بدور خورشید کج است شش ماه شب است وششماه روز یعنی در یک مکان هم غروب داریم وهم طلوع ودر مدت 24ساعت که شب و وروز میخواهند بعد از شش ماه عوض شوند ما صحنه جالب مغارب ومشارق را مشاهده میکنیم. خورشید در یک محل بدفعات غروب وطلوع دارد و صحنه مشارق ومغارب دیدنی است وقرآن در 1499 سال قبل این پدیده را بیان کرده وعلم حدود یک قرن است که کشف کرده است .بنابراین سمائ متعلق به زمین است واین پدیده در زمین اتفاق میافتد. ستارگان در آسمان جو دار زمین زینت آن هستند. این به این معنی نیست که ستارگان در سمائ زمین استقرار دارند. شب هنگام به دلیل شفافیت آسمان و وجود ملکول ها در آن نور کم ستارگان را با انعکاس خود تقویت میکنند وماستارگان را در حال تلوتلو نورهای آن میبینیم.


دنیا کره زمین است که محدوده حیات را در برگرفته است


دنیا در قرآن محل زندگی در حیات زمین معنی میدهد. زندگی دنیا و آنرا در برابر آخرت آن دنیا و یا دنیای پس از مرگ قرار داده است. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحْيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الاَخِرَةِ هُمْ غَافِلُون؛ از زندگى دنيا، ظاهرى را مى‌شناسند، و حال آن كه از آخرت غافلند.روم 7. حال چرا در برخی آیات به الادنی معنی شده .برای این است که نزدیک تر از زندگی آخرت است. یکی از معانی آن پستی در برابر بلندی است. به قسمتی از آیه 42 سوره انفال توجه فرمائید.


إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ
همان زمانی که سپاه شما در وادی نزدیک و دشمن به مکانی دور (از شهر مدینه) بود و آن کاروان (تجاری ابو سفیان) فرو دست شما قرار داشتند. البته پستی یعنی بی ارزشی را که مترجمین برای دنیا مینویسند در قرآن مفهوم ندارد.


الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً؛-ثروت وفرزندان را خداوند زینت این زندگی قرار داده (دنیا زبیا وبا ارزش است وپست نیست) ولی کار های خیر را باقی و پایدار میداند که نزد خداوند از ارزش بالائی برخوردار است.


مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الْآخِرَةَ. از شما برخی طالب دنیا وبرخی طالب آخرت هستید. از چند آیه بالا چنین استنباط میشود که دنیا زندگی کنونی است ودرکره زمین است. اینکه میفرماید سمائ الدنیا یعنی سمائ کره زمین وارتباطی با سمائ نزدیک به کره زمین واطراف آن ندارد. گذشتگان سمائ الدنیا را آسمان نزدیک به زمین معنی کرده اند که از نظریه بطلمیوسی که مطابق علم روز آن زمان بوده گرفته اند. بر اساس این نظریه منسوخ شده زمین ثابت و مرکز عالم بوده و هفت آسمان، هفت محدوده پوست پیازی دور زمین بوده وآسمان اول که ستارگان وخورشید که برای ما قابل رویت بوده اند همه در آسمان نزدیکتر به زمین که همان آسمان اول تصور میکرده اند وبه دنیا معروف بوده آسمان هفتم هم جایگاه خدا وملائکه بوده و درآنجا هم چهار پایه ای ( کرسی) گذاشته و خدا را بر آن نشانده بودند. هنوز هم این تفکر که سالیان دراز هزارساله بر باور دانشمندان نشسته بود مبنای تفسیرو ترجمه قرارگرفته بود همچنان طرفداران پر وپا قرصی دارند.


ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء را چنین معنی میکنند، سپس به خلق کیهان پرداخت"و فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ را هم قضا را خلق کردن معنی میکنند و این تصور غلط در اذهان را تقویت میکنند که اول زمین خلق شد وسپس سمائ یعنی کیهان و بعد از آن هفت آسمان بطلمیوسی خلق شد و شبهه اندر شبهه ایجاد میکنند و بازارتفکرات امثال سروش و معاندین را گرم نگه میدارند. این مطلب که کیهان در هشت یا شش روز خلق شد هم که بر اساس این تفکرات رونق گرفته دراکثر تفاسیر دیده میشود نتیجه تصورات غلط در برداشت از آیه فوق است قضاهن وقدرفیها اقواتها هر دو را هم خلق کردن معنی میکنند که خلاف آیه فوق است و این چنین شبهات را خلق میکنند. البته گذشتگان کار درستی کردند و براساس علم روز تفسیر کردند و تحویل ما دادند وسالیان دراز بر باورما نشست .ولی متاسفانه این خواست و اراده در علمای محترم هنوز پیدا نشده که ما هم مانند گذشتگان آیات را با علم روز تفسیر کنیم.

بنابراین بر اساس علم و قرآن دنیا محدوده درون کره زمین است که حیات در آن جریان دارد ولازمه حیات هم خورشید وماه و شب و روز و جو هفت طبقه زمین و مابینهما و تحت الثری است . مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الْآخِرَةَ-برخی دنیا را برمیگزینند و برخی آخرت .اگر دنیا اطراف کره زمین بود چگونه انسان ها میتوانستند آنرا بر گزینند. تفکر وتعقل وتدبر در آیات ضروری است. سید محمد تقوی اهرمی اردیبهشت 1398

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت