ویژگی ها

فهرست مطالب قدیمی-2

هفت اسمان از دید علم وقران جو زمین است بحث علمی جالب

پیدایش حیات از نظر قرآن با استناد به علم روز و به دور از ذهنیات کهن

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ و واقعیت علمی قرآن

عدد نوزده در قرآن و علم کوانتوم

صلب وترائب،صلصال و حما مسنون از نظرعلم زمین شناسی مدرن

ژنتیک واشاره قرآن به دو رشته ساختاری و وظائف محوله آن

خلق الساعه و قرآن

صلب وترائب،صلصال و حما مسنون از نظرعلم زمین شناسی مدرن

احسن عملا درقرآن وتکامل موجودات

حتي اذا جاءنا قال يا ليت بيني و بينك بعد المشرقين-اشتباه لغوی یا اعجاز قرآن

سبع المثانی نشانه های طبیعی در سموات والارض هستند

سوره طارق آیات 6 و 7 و واقعیت قرانی آن

سماوات هفت آسمان و خرافات

جن و انس مجموعه انسان را تشکیل میدهند

عرش خدا بر هشت و علم کوانتوم

 وَ إِذَا البحار سجرت و اعجاز علمی قرآن

کیهان و انقباض آن از دید قرآن

امر خدا و نقش آن در ساختار مادی کیهان

خلق حیات ونقش سنگ رس تحقیق علمی دانشگاه هاروارد

Prallelwelten neue Entdekung in Quran

 

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

امارگیر سایت