خانه

لَقَدْ خَلَقْنَا الانسانَ مِن صلْصال مِّنْ حَمَإٍ مَّسنُونٍ ...

 

قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق

در زمین گردش کنید وبنگرید خداوند چگونه حیات را آفرید. بر اساس آخرین یافته های علمی زیست شناسی پایه واساس حیات از حما مسنون آغاز شد ، توده سیاه رنگ چسبنده بر روی سفال داغ و پخته ،ماکروملکول های آلی زنجیره ای حامل کد های ژنتیکی .زیبا ترین وپر مفهوم ترین کلمه ازمشهودات حیات واین نقطه آغاز تکامل حیات است .هدف این سایت آشنائی بیشتر با قرآن مجید و نگاه به آن با دید وعینک علوم طبیعی وفیزیک است و شفاف کردن موضوعات  خلقت کیهان در شش روز ، زمین در دو روز و مفهوم هفت آسمان  وخلقت آن در دو روز و اقوات در چهار روز از دیدگاه قرآن ومقایسه آنها با  آخرین نظریه های علمی است. به علاوه موضوع مرگ وحیات، قیامت از دید علم فیزیک وقرآن مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .مقالاتی در این زمینه تقدیم باز دید کنند گان سایت میگردد به علاوه بر اساس کیف بدأ الخلق شما را با بند پایان وحشرات ایران  وعجایب خلقت آن اشنا میکنیم وسایت حشرات ایران تنها سایت حشره شناسی با متنوع ترین انواع گونه های راسته بند پایان در خاور میانه با حدود 20000 عکس دست اول وتصویر برداری شده توسط اینجانب که همه آیاتی از خداوند متعال در حیات زمین هستند. برای آشنا شدن با شگفتی های خلقت حیات در اختیار مراجعه کنندگان این سایت قرار می گیرد. این سایت  به نام حشرات ایران متعلق به سایت حما مسنون است .امیدواریم مورد توجه بازدید کنند گان قرار گیرد آدرس سایت حشرات ایران .insectsofiran.com

-فهرست مطلب قدیمی 1 و فهرست مطالب قدیمی2 - مقالات قدیمی تردر آیکن نقشه سایت قرار دارد .CopyRight ©    سید محمد تقوی اهرمی.

برای آشنائی با رزومه اینجانب اینجا کلیک کنید. اینستاگرام #hammanmasnun

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سماوات هفت آسمان و خرافات

 

مقدمه نوشتار


موضوع هفت آسمان در قرآن بسیار با اهمیت است و اگر دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و عمق مفاهیم آیات در این زمینه درک شود بسیاری از شبهات در خلقت کیهان و زمین و حیات موجودات و خلقت انسان برطرف میشود. خداوند متعال تمامی مشهودات برای انسان را در حیات زمین مثل میزند. خداوند اساس و پایه حیات در کره زمین را هفت جو زمین می داند و آنرا از خلقت انسان با  اهمیت تر بیان میکند. در قرآن کلمه سماوات والارض دارای دو مفهوم است، کیهان وهفت جو زمین. بسیاری از کلمات کلیدی در قرآن دارای مفاهیم مختلف هستند که در متن آیه مورد نظر و سیاق آیات قبل و بعد روشن میشود. نور و ظلمات هر کدام دو مفهوم دارند نور به معنی روشنائی و نور به معنی هدایت. قران نور هدایتی است ولی در آیه نور خداوند خود را نور کائنات میداند و نور خود را به  آتش  که در ستاره کوکب  دری است تشبیه میکند. ظلمات هم  دو مفهوم دارد ظلمات به معنی تاریکی (جایی که مطلقا نور نیست که یک امر طبیعی است) و ظلمات به معنی گمراهی، جن به معنی یک پدیده نا شناخته از حواس ما که با آگاهی ما عیان  می شود و جن موجودی که با انس ساختار تشکیلاتی میدهد. زمین به معنی کره زمین و زمین به معنی سطحی که روی آن راه می رویم و از جنس خاک است که  گیاه در اثر باران از آن بیرون می آید. مثال فراوان است.

آنهائی که با قرآن سر و کار دارند با آیات این موضوعات را برخورد کرده اند. بنابراین سماوات و الارض هم معنی کیهان میدهد و هم هفت جو زمین که در قرآن به سبع السموات اشاره شده. چه عاملی باعث شده علی الرغم  وضوح آیات بی شمار هنوز بعد از هزار سال نتوانسته ایم. این معانی را از آیات قرآن کشف کنیم. عامل خرافات و کهنه پرستی. ما برای فهم کلمه سماوات و الارض قبل از هر چیز به سرعت سراغ  نظر گذشتگان در هزار سال قبل می رویم و معنی آن را پیدا می کنیم و سپس وارد آیات قرآن می شویم و آیات را مطابق سلیقه خودمان با نظر گذشتگان تطبیق می دهیم. علم زمان هزار سال قبل، هفت آسمان را طبق آخرین نظریه علمی آن زمان که نظریه بطلمیوسی و به اصطلاح نظریه پوست پیازی است تشریح می کرد و مفسرین حدود 200 سال بعد از ظهور اسلام که با علوم یونانی آشنا شدند شروع کردن به تفسیر آیات متشابه قرآن و بسیاری از کلمات که با علوم تجربی سروکار داشتند را بر همان نظر علمی آن دوران تفسیر کردند.

صلب و ترائب که معنی سخت و نرم  می دهد را با سینه زن که نرم است و پشت مرد که سخت است تفسیر کردند. حدود هزار سال است که این خرافات که در قرآن جایی ندارند و هیچ اشاره ای هم به اینکه هفت آسمان که کل کائنات پوست پیازی است و یا صلب و ترائب سینه زن و پشت مرد است نشده را بر باور خودمان نشاندیم و هیچ تجسسی هم در آیات  قرآن نکردیم که  ببینیم خداوند سماوات والارض و امثالهم را چطور معنی کرده است. برای تطبیق و تایید نظرات  گذشتگان آیات را بریدیم و به ما  قبل و ما بعد آیه هم توجه نکردیم تا  ثابت کنیم  نظرات هزار سال قبل درست است و قرآن را مهجور قرار داده ایم و ذهن جوانان را مشوش کرده  و هم آهنگی  آیات  در قرآن را بهم ریخته ایم. تا جائی که برخی دانشمند نما ها که باید اساس تحقیقات خود را  بر نظر گذشتگان و آیات قرآن هر دو بنا کنند و این اساسی ترین روشی است که یک فرد تحصیلکرده  باید رعایت کند را کنار گذاشتند و وحی خداوند به رسول اکرم (ص) و سماوات والاض، مشارق و مغارب و صلب و ترائب، خلقت انسان از نطفه را همه از نظر مفسرین کهن نقل کرده اند آن را عین نظر قرآن معرفی کرده و اصلا به قرآن رجوع نکرده اند و ایراد بر قرآن و وحی گرفته اند، در حالی که شیوه نزول وحی به  پیامبر اسلام علمی ترین موضوعی است که بر اساس آخرین نظرات علم روز تجربی بیان شده

سواد کافی در علوم تجربی نداشتند و هدف هم انجام  وظیفه محوله و تخریب قرآن بود به مقاله علم فیزیک و شیوه وحی به رسول آکرم (ص) مراجعه فرمایید. این را برای مثال بیان کردم تا دانشجویان که شوق تحقیق و کشف حقایق را دارند. به عنوان نمونه بررسی کنند. ما سعی می کنیم که آیات در باره سماوات والارض و سبع المثانی را بررسی کنیم تا  واقعیت قرآنی کشف شود و آن وقت خواهیم دانست که ما کجا و قرآن کجا مقدمه ای بود برای ورود به  بحث سموات والارض. مطالب بسیار است و هر کدام را تحت عنوانی  جدا گانه شرح می دهیم در این مقاله آیات بسیار شیرین و جالب را خدمتتان عرض کنم که به عنوان پایه و اساس تحقیق ما در آینده است.


سماوات و الارض به معنی هفت جو زمین اساس  و بقاء حیات  در زمین است


خداوند متعال در قرآن دو نوع ایات خود را در معرض دید ما قرار داده است و به عنوان نشانه های خود یاد میکند اول آیات متشابه و دوم آیات محکمات. اصل قرآن و فقه اسلامی بر آیات محکمات قرار گرفته و رسالت قرآن هم بر این اصل استوار است اصل هدایت انسان براه راست، راهی که در فطرت ذاتی انسان است و خداوند او را در این دنیا در معرض  آزمایش قرار میدهد و کسانی که بر این فطرت قرار گیرند را در آخرت برای طرح و برنامه خود انتخاب و بقیه جزئ مغضوب الیه از گردونه نظام خلقت خارج میشوند. آیات متشابه آیاتی هستند که ریشه در واقعیت های حیاتی زمین و پیوندی نا گسستنی با علوم طبیعی دارند. خداوند برای توضیح این آیات از کلماتی استفاده کرده که دارای دو بعد مفاهیمی دارند و با پیشرفت علم مفاهیم این آیات برای انسان روشن میشود. آیات متشابه در قرآن براساس آیات خداوند در طبیعت بیان شده است. تمامی مظاهر طبیعی که در معرض دید ما قرار دارند  آیات خداوند هستند و از این آیات هم  خداوند برای رهنمود انسان به هدایت استفاده میکند. زمانی در تاریخ انسان برای هدایت مردم معجزه کارساز بود و ضروری، زیرا انسان آگاهی علمی از پدیده های طبیعی را نداشت. وقتی رشد فکری انسان و امکانات نوشتن و ضبط کلام خداوند به عنوان مستند فراهم شد. تفکر و تعقل  یا اندیشیدن  در کلام خداوند راه رسیدن به رستگاری شد. قرآن پدیده های طبیعی را برای انسان های نسل شکوفائی علم به صورت تمثیل که ظاهر دارد و باطن در قالب آیات متشابه بیان فرمود تا انسان های دانشمند که با علوم طبیعی سروکار دارند از آن به حقانیت خداوند ایمان بیاورند .این نشانه ها در طبیعت با  امر خداوند و ملائکه مدیریت میشوند و امر خداوند هم قوانین طبیعی هستند. پس علم هم میتواند به عنوان آیات خداوند در تاویل آیات متشابه در قرآن به ما کمک کند .

برای اثبات این مطالب از آیات قرآن استفاده میکنیم. آیات 2 الی 5 سوره جاثیه به عنوان نمونه این چنین آیات که در قرآن فراوان هستند استفاده میکنیم .

تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ
انَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ
وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ
وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ-


این (قرآن) کتابی است که از طرف خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. هر آنچه در سماوات و الارض است آیاتی هستند برای مومنین- از جمله در خلقت خودشان و پراکندگی جنبنده گان ریز هم آیاتی هستند برای آنهایی که در ایمان آنها یقین است. و همچنین اختلاف شب و روز و رزقی که  از آسمان نازل و با آن خاک مرده را زنده میکنیم بعد از مردن(خشک شدن گیاهان) و گردش باد همه آیاتی برای کسانی که در آن تعقل می کنند. این آیات را که برای تو بیان کردم حقیقت دارد. پس به کدام یک از آیات، این حدیث بعد الله (حدیث از منظر خداوند که قرآن مجید است) و آیاتی که بر شمردم ایمان می آورند.


در این چند آیه حیات در زمین و بقاء و عوامل مهم تثبیت و پایداری حیات را بیان می فرماید. خلقت انسان، پراکندگی ریز جانداران که در بقاء حیات نقش بسیار مهمی بازی می کنند. به مقاله دابه ونقش آن در بقاء حیات مراجعه فرمایید. و اختلاف شب و روز که اساس بقاء و تداوم حیات در کره زمین است به مقاله اختلاف شب و روز اعجاز قرآن است و بارش باران از سماء (سماء جمع کل جو زمین است که شامل هفت طبقه جو زمین است. حیات زمین بسته به وجود این هفت جو زمین دارد ) و گردش باد که عامل بسیار مهم حرکت ابرها ، پراکنش بذر گیاهان و اختلاط و تثبیت اکسیژن هوا و بسیاری دیگر از عوامل آن. این ها همه در سماوات والارض اتفاق می افتد. اینها همه آیات الهی هستند که ما یمرون علیها بر آنها می کنیم و عبرت نمی گیریم و همچنان در چنبره تصورات ذهنی و خرافات یادگار از نظر گذشتگان پوشانده شده  که بر باور ما نشسته  و پرده  بر عقل و چشم و گوش ما افکنده و آیات خداوند را نمی توانیم درک کنیم ، زیرا اساس برای ما قرآن نیست. نظرات گذشتگان برای ما معیار است

به این دو آیه زیر هم توجه فرمایید و در آیات خداوند تفکر و تعقل کنیم .تدبر در آیات قرآن واجب است  این فرموده قرآن است 


وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ-

چه بسیار آیات در سماوات و الارض را یمرون ( مرتب عبور میکنید و می نینید) می کنید و از آنها بدون تفکرو تعقل میگذرید. یَمُرُّونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ یعنی عبور کردن و دیدن و یا به چشم آمدن و اعتنا نکردن. و کان من آیه را باید با یمرون علیها سنجید که معنی چه بسیار آیه در سماوات است که ما بر آن میگذریم یعنی مرتبا بر آنها مرور میکنیم. برخی برای تطبیق این آیه با نظرات کهنه خود آیه را یک واحد می نگرند تا ثابت کنند که منظور کل سماوات والارض است و ایراد هم بر ترجمه قمشه ای میگیرند که چرا نگفته یک آیه  و یمرون علیها را کثرت فعل یمرون آورده.

در سموات والارض نشانه های فراوانی است. اینجا معنی هفت جو زمین و زمین میدهد که سراسر نشانه های خدا در آن است یکی هم خود شما هستید. ما در سموات والارض چگونه یمرون علیها کنیم؟ در تفسیر المیزان این طور آمده " و معناى آيه اين است كه بر سر راه زندگى  بشر آيات  بسيارى  آسمانى و زمينى وجود دارد كه با وجود خود  و نظام  بديعى كه  در آنها جارى است دلالت بر توحيد  پروردگارشان مى كند،  و اين مردم اين آيات را  يكى پس از ديگرى مى بينند، و ديدن آنها برايشان مكرر است، و در عين حال از آنها اعراض نموده  متنبه  نمى شوند". چطور ممکن است فردی این آیه را به بیند و تصورات ذهنی خود را در مورد سموات والارض را به منظومه شمسی و جهان ماوراء مادی ببرد. این بیانگر این است که ما آیات خداوند را نمی خوانیم و کلمات را می آوریم و بسراغ نظر گذشتگان می رویم و با تصورات ذهنی خود داد سخن می دهیم. 


وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً-

از آنچه علم آن را نداری پیروی نکن که گوش و چشم و دل (خواسته نفسانی) همه  بر آن تصورات غلط مسئول هستند. انشاء الله به مرور مقالاتی با آیات مختلف درباره  سماوات والارض خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم که عقول به کار افتند و پرده تحجر بر کنار رود و قرآن از این مهجوریت بیرون کشانده شود تا  شبهات ساخته و پرداخته ذهن ما بهانه  دست امثال کسانی که آیات خداوند را نادیده گرفته اند و بی انصافانه بر اساس نظر گذشتگان ساز خود را مینوازند و وحی را خواب رسولانه میپندارند و نمیدانند که مکروا و مکرو الله و الله خیرالماکرین-


سید محمد تقوی اهرمی.مصادف با شب تولد با سعادت حضرت مهدی (ع) و نیمه شعبان. برمعتقدین مهدویت مبارک باد اردیبهشت 1397-ویرایش جدید خرداد 1399 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

معرفی سایت حشرات ایران از همین نویسنده

لیست آخرین مقاله های اضافه شده

آمار بازدیدکنندگان

148641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2515
2949
14615
115269
42368
29024
148641

Your IP: 34.205.93.2
Server Time: 2020-09-18 23:40:28
امارگیر سایت